Eng language

Ένας κόσμος όπου για την επιβίωση ο ένας εξαπατά τον άλλο, όμως η κατάληξη είναι άσχημη!

???

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

(από το οπισθόφυλλο)

 

open bookpdf filescd-rom

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑ­ΝΑΤΟΛΙΣΜΟ. Υπότιτλος: Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική ◄ Συγ­γραφέας: Κωνστάντιος Γ. Νικολουδάκης

για μια παγκόσμια ηθικήΣτο βιβλίο συνοψίζονται οι απαραίτητες και οι θεμελιώδεις σκέψεις για μια εκσυγ­χρονισμένη Ηθική με το αξίωμα της προ­τεραιότητας του πνεύματος προς τον εαυτό του. Τα ζητήματα για την ανθρώπινη σκέψη και για τη γνώση συνδέονται στενά με την ανθρώπινη συμπεριφορά, με ψυχολογικές και με κοινωνιο­λογικές συνέπειες. Η Ηθική με πνευματικό προσα­νατολισμό ταυτίζεται με μια αμερό­ληπτη Λογική και με τη διαχείριση της σκέψης, ενώ ανα­δεικνύονται οι πνευματικές αδυναμίες που παρακινούν τον άνθρωπο σε δράση με φαντασιώσεις, με παράνοια, με βιασύνη και με ανευθυνότητα. Χωρίς αμερόληπτη και ερευνητική σκέψη, χωρίς ειλικρίνεια και επίγνωση για την άγνοια των εξωτερικών πραγμάτων, χωρίς σωστές πληροφορίες και εκτιμήσεις, η ζωή δεν μπορεί να είναι ήρεμη και παρασύρεται σε άδικη και άσκοπη δράση. Ο υλιστικός τρόπος ζωής (με εξωτερικές αξίες) στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγω­κεντρική ζωή. Οι σκέψεις αυτής της “διανοητικής” ηθικής επε­κτείνονται μέχρι τα πολιτικά ζητήματα, αφού οι σχέσεις συνεργασίας συνδέονται με την εμπιστοσύνη, συνεπώς και με την πνευματική αξιο­πιστία και με την υπευ­θυνότητα των προσώπων. Το σύνολο των απόψεων για τη διαρκή σχέση μεταξύ ανθρώπινης ζωής, δράσης και σκέψης ενοποιούνται σε μια Ηθική ανεξάρτητη από θρη­σκευτικές απόψεις και έχει την προοπτική ενός παγκό­σμιου μανιφέστου. Αλλά και η γνώση δεν θεωρείται μονομε­ρώς ως πλεονέκτημα για τη ζωή και την έρευνα. Η παγκόσμια ηθική με πνευματικό προσα­νατολισμό “φρενάρει” απότομα τις υπερ­βολικές προσδοκίες από την Επιστήμη και απο­καλύπτει, πώς οι πνευματικές αδυναμίες γίνονται πλεο­νεκτήματα για την εξα­πάτηση και ανα­παράγουν την αδικία στις ανθρώπινες σχέσεις.

 

|| Σελ. 240 | 14,80x21,00cm (Α5) | 2016 

cover book

 

ISBN 978-960-ΧΧ-ΧΧΧΧ-Χ | ©2016 | Print on Demand

Η συντομευμένη διακήρυξη (70 σελ. Β5) >>>  

 

 

 

 

 

αραχνηΗ ανάπτυξη των επιστημών, η ευκολία της πληροφόρησης, η παγκόσμια εμπειρία και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν εξαφάνισαν από τη ζωή την ανοησία και τις απερί­σκεφτες απόψεις. Αντιθέτως, εξίσου ενίσχυσαν αντιδραστικές και ανώριμες απόψεις. Αντί για περισσότερη αμφιβολία καλλιέργησαν την ψευδαίσθηση της καλύτερης γνώσης, δελεάζουν το πνεύμα με ανταλ­λάγματα και ενθαρρύνουν τις βιαστικές εκτι­μήσεις και προσπάθειες. Απο­δεικνύεται ότι η γνώση πλησιάζει στη φαντασία... Σε αυτή τη διαπίστωση καταλήγουμε όχι μόνο με περιγραφή για το πώς σχηματίζεται η γνώση, αλλά και από την καθημερινή εμπειρία για τη (μεγαλο­μανή) συμπεριφορά του ανθρώπου, η οποία ερμηνεύεται από τα λάθη, τα ψέματα, την παράνοια και την ασυνεν­νοησία του. Από τα βιβλία που προκαλούν παγκόσμια αναστά­τωση στην ανθρώπινη σκέψη και γράφονται λίγα μέσα σε έναν αιώνα. Όποιος θα το διαβάσει, μετά αυτός θα σκέφτεται δια­φορετικά για τη ζωή και τον κόσμο και η ευθύνη του θα γίνει πιο μεγάλη!

>>> Οι πιο σημαντικές και ανατρεπτικές απόψεις στις οποίες εστιάστηκε η σκέψη και την προκάλεσαν να γίνει δημιουργική. <©> 

 

Ηθική χωρίς γνώση... και γνώση χωρίς ηθική

σκέψη και ζωή

 

 

 

 

 

ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΖΩΗ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗleft hand

ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ

ο

 

 

<•> Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρασυρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα >>>►  

 

 

Go to Top