ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ

 


 Eng language

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ

???

 

(

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑΣ

)

Η ΠΙΟ ΣΤΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ, ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

(Πώς τα ερευνητικά πεδία διαιρέθηκαν για τα βιβλία)

 

printed bookspdf filescd-rom

Ένα Πλήρες Σύμπαν σαν Κενός Χώρος και η Παγκόσμια Ηθική της Εσωτερικής Κατεύθυνσης (Κοσμο­νομία)

©2020 ISBN 978-618-85170-0-4

πρωτογενής πηγήΣχεδόν 5000 έντυπες σελίδες Α5 συνολικά με πρωτότυπο, πολύ­πλευρο και διαφωτιστικό περιεχόμενο από πολύχρονη και μεθοδική σκέψη έχουν συγκεντρωθεί σε ένα φυσικό δίσκο (και εικονικό ISO disk) και ξεχωριστά βιβλία έχουν ετοιμαστεί σε ψηφιακή μορφή. Στον ψηφιακό δίσκο συμ­περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία μορφο­ποιημένου κειμένου, από τα οποία μπορεί εύκολα να γίνει η ανάγνωση και η εκτύπωση όλων των σελίδων, χωρίς το γραφικό περιβάλλον, με τη λογική σειρά που διευκολύνει την κατα­νόηση και με την πλήρη ανάπτυξη των ζητημάτων. Η φιλοσοφία όχι δεν πέθανε, αλλά αντιθέτως ανα­βαθμίζεται και εκσυγ­χρονίζεται!

 


 

cover

Κοσμολογική θεωρία πλήρως αναπτυγμένη σε 3 βιβλία, με συνέ­πειες που δεν περι­ορίζονται στην ερευνητική περιοχή της φυσικής και της αστρονομίας και θ' αλλάξουν για πάντα την άποψη του ανθρώπου για τη Ζωή και τον Κόσμο! Η φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης, η οποία ξεκίνησε ορθολογικά (στη δεκαετία του '80, με γενικές αρχές, από θεμελιώδη φαινόμενα και με κανόνες της λογικής) όμως αυτή η ορθολογική ερμηνεία επέτυχε να κατευθύνει την έρευνα με τα σωστά ερωτήματα και έδωσε λύσεις με τη γλώσσα της φυσικής. Πολλά ζητήματα και φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται μέσα από τυ­χαίες παρα­τηρήσεις και ανα­καλύψεις και ερευνώνται με τα πιο σύγ­χρονα τεχνολογικά όργανα φανερώνονται ενοποιημένα και απλοποιημένα μέσα από λίγα θεμελιώδη φαινόμενα. Μια φυσική ερμηνεία με συ­νηθισμένο λεξιλόγιο και μέσα από αναμ­φισβήτητες γενικές έννοιες (με σκέψεις και παρα­τηρήσεις που μπορεί ο καθένας να εκτιμήσει, χωρίς να είναι καθηγητής ή ερευνητής μέσα σε εργαστήριο) δίνει ενοποιημένες απαντήσεις για τον κόσμο και τη ζωή, όπως κάθε άνθρωπος θα ήθελε να ακούσει. Απαντήσεις και ανα­καλύψεις που δημοσιεύονται για 1η φορά στη Γη μαζί με τις απαραίτητες μαθηματικές σχέσεις και υπο­λογισμούς που τις επι­βεβαιώνουν.

 

open book ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ ◄ Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για την ερμηνεία της φύσης. (1ος τόμος)

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης. Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το καθημερινό λεξιλόγιο. Κοσμολογική θεωρία που ξεκίνησε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του '80 στη βάση της σκέψης, ότι το Σύμπαν ανά Μέγιστη Χρονική Περίοδο είναι πάντοτε το ίδιο και με όλους τους δυνατούς τρόπους.

|| Σελ. 562 | 14,60×21,00cm (~A5) | Περιθ. Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - Κ2,0 | ΙΟΥΝ.2014

|| Σελ. 594 | 17,60×25,00cm (Β5) | Περιθ. Α2,6 - Δ2,6 - Π2,6 - Κ2,6 | ΙΟΥΝ.2023  >>>

ISBN 978-618-85170-4-2 Βελτιωμένη επανέκδοση μόνο σε ψηφιακή μορφή

 (ISBN 978-960-9504-68-3, ©2012, 1η έκδοση, σελ.596 σε Α5)

open book ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ ◄ Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές και τα μαθηματικά όρια στις φυσικές μεταβολές. (2ος τόμος)

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης. Η επέκταση και η εφαρμογή των θεμελιωδών σχέσεων που διατυπώθηκαν στον 1ο τόμο, για υπολογισμούς σύμφωνα με τις πληροφορίες της γνωστής φυσικής. Πώς η ταχύτητα του φωτός συνδέεται με την αρνητική αδράνεια του κενού χώρου και πώς ένα πλήθος κυματικών φαινομένων προκαλούνται με τους πιο γρήγορους ρυθμούς και αυτά εμφανίζονται σαν διαφορετικά μεταξύ τους και τελικά σχηματίζουν τα δομικά στοιχεία τα οποία λέγονται "ύλη". Οι πιο απλοί υπολογισμοί (για μαθητές σχολείου) με την καθοδήγηση της ορθολογικής ερμηνείας για τη δομή του κόσμου και της ύλης φανερώνουν την κυματική αρχή των δομικών στοιχείων, δηλαδή, ότι αυτά είναι ταλαντώσεις και κυματικά φαινόμενα.

|| Σελ. 302 | 14,60×22,00cm (~A5) | Στις 09/02/2013

|| Σελ. 254 | 17,60×25,00cm (Β5) | Περιθ. Α2,5 - Δ2,5 - Π2,6 - Κ2,7 | Στις 9/02/2013

 Διερεύνηση και υπολογισμοί. Αξιοποιήθηκαν για ένα νέο βιβλίο

open book ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ, Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ◄ «ΜΕΓΑΛΑ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. (3ος αυτοτελής τόμος)

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας. Ξεπερνώντας την περιοχή της φυσικής... Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές που φέρνει η κοσμο­λογική θεωρία του "ολοκληρωμένου και σταθερο­ποιημένου -εντός μιας μεγάλης περιόδου- Σύμπαντος" είναι, ότι για πρώτη φορά, το φαινόμενο της ζωής συνδέεται με τους γνωστούς φυσικούς νόμους και δεν μένει "ξεκρέμαστο" και σαν ένα αγεφύρωτο άλμα μίας διχασμένης (υλικής-πνευματικής) φύσης. Η λέξη "κλειδί" είναι: συγχρονισμός των δομικών στοιχείων με τη δυναμική συμμετοχή του ολοκληρωμένου Σύμπαντος, που πραγματοποιείται σχετικά μέσω του φυσικού χώρου. Η σχέση της ψυχής με τη νόηση και με το συγχρονισμό των δομικών στοιχείων και όλα αυτά μαζί με τον κόσμο ως ταυτόχρονο σύνολο που προσφέρεται σαν κοινόχρηστη ενέργεια.

|| Σελ. 420 | 14,80×21,00cm (A5) | ΑΥΓ. 2013

 Δεν έχει ολοκληρωθεί... Πολλές από τις σκέψεις μεταφέρθηκαν στο 2ο τόμο της νεότερης έκδοσης

open book “ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ◄ Υπότιτλος: Πώς εφαρ­μόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις. Οι θεμε­λιώδεις έννοιες για μια ορθο­λογική Κοσμο­λογία (Κοσμονομία).

Η ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας σχεδόν ολόκληρη και βελ­τιωμένη σε δύο τόμους. "Αυτή δεν πρέπει να εκτιμηθεί όπως αν ήταν αποκλειστικά μια θεωρία καθη­γητών φυ­σικής, ούτε όπως αν ήταν απο­κλειστικά μια φιλοσοφική θεωρία. Οι καθηγη­τές της ανώτερης εκπαίδευσης θα αντι­ληφθούν, ότι η κοσμο­λογική θεωρία περιέχει φυσική, αλλά τα μαθηματικά που χρησιμο­ποιούνται είναι χαμηλού εκ­παιδευτικού επι­πέδου και ανεπαρκή. Οι καθηγητές της φιλοσοφίας, θα αντι­ληφθούν ότι είναι μια κουραστική θεω­ρία και με ανάμιξη της φυσικής, ενώ αυτή η ανάμιξη δεν χρεια­ζόταν. Ούτε οι μεν, ούτε οι δε θα έχουν καταλάβει αυτήν την κοσμο­λογική θεωρία".

|Α| Σελίδες 592 | 21,00×29,70cm (A4) | Α3,5 – Δ3,5 – Π2,5 – Κ3,0 | TNR12 | ©2021

|Β| Συμπληρωματικός τόμος με υπότιτλο: Κόσμος και ύλη, Πνεύμα και ζωή

Σελίδες 148 | 21,00×29,70cm (A4) | Α3,5 – Δ3,5 – Π2,5 – Κ3,0 | TNR12 | ©2021

 Μη διαθέσιμα στην Ελληνική γλώσσα


open book ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ◄ Πνεύμα, θεός, ύλη και κόσμος στη φιλο­σοφία.

Σύντομη αναδρομή και σχολιασμός στις φιλοσοφικές προσπάθειες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μέσα από τη σύγχρονη εμπειρία και μετά από τις τελευταίες σκέψεις και τις νεότερες απαντήσεις στα κοσμο­λογικά ζητήματα. Φιλοσοφία, θρησκεία και πίστη.

|| Σελ. 670 | 14,80×21,00cm (A5) | ΑΥΓ/2020

Δεν έχει ολοκληρωθεί... Πολλές από τις σκέψεις του βιβλίου στην ενότητα ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ >

open book Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (με τις αιώνιες αξίες και σε σύζευξη με τη σκέψη) ◄ Υπότιτλος: Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. Το βιβλίο εστιάζει σε μια εκσυγχρονισμένη Ηθική θεμελιωμένη στην προτεραιότητα του πνεύματος προς τον εαυτό του και έχει την προοπτική ενός παγκόσμιου μανιφέστου (επειδή η ηθική παρουσιάζεται ως επιστήμη απο­δεσμευμένη από τη θρησκεία). Η ανθρώπινη ζωή παρασύρεται από τις σκέψεις και τις πληροφορίες και ο άνθρωπος χωρίς αυτογνωσία είναι παρανοϊκός και εγωκεντρικός. Η Ηθική δεν χρειάζεται τη φαντασία των θρησκειών για να είναι πειστική. Τα ζητήματα για την ανθρώπινη σκέψη και για τη γνώση συνδέονται με την ανθρώπινη συμ­περιφορά και ψυχολογία και η Ηθική καθορίζεται ενοποιημένη με μια αμερό­ληπτη Λογική και μαζί με τη διαχείριση της σκέψης. Χωρίς αμερό­ληπτη και ερευνητική σκέψη, χωρίς ειλικρίνεια και επίγνωση για την άγνοια των εξωτερικών πραγμάτων, χωρίς σωστές πληροφορίες και εκτιμήσεις, η ζωή δεν μπορεί να είναι ήρεμη και παρα­σύρεται σε άδικη και άσκοπη δράση. Η Ηθική με εσωτερικό προ­σανατολισμό (σε σύζευξη με τη σκέψη) έτσι εκ­συγχρονισμένη, στοιχειωδώς υπο­στηρίζεται με τις πιο απλές παρατηρήσεις για τους φυσικούς περιορισμούς στη ζωή και δεν αγνοεί τη φυσική πραγμα­τικότητα και τους φυσικούς νόμους. Οι σκέψεις επεκτείνονται μέχρι τα κοινωνιο­λογικά και πολιτικά ζητήματα, συνδέοντας την παγ­κόσμια ηθική με τις σχέσεις εμπι­στοσύνης και τις συνεργασίες.

|| Σελ. 464+330 | 14,80×21,00cm (Α5) | Τόμοι 2 | Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - Κ2,0 | Μάιος 2014

|| Σελ. 600 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,1 - Κ2,5 | Μάιος 2014

ISBN 978-960-93-6089-0 | ©2014 | Print on Demand | Περιλήψεις εδώ >>>

open book Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ◄ Υπότιτλος: Οι απαραίτητες σκέψεις. 

Η παγκόσμια ηθική του πνευματικού προσα­να­τολισμού της ζωής. Το βιβλίο για μια παγκόσμια ηθική περιορισμένο στις πιο απαραίτητες σκέψεις. Η έρευνα για το νόημα της ζωής και ο προσα­νατολισμός για μια πνευματική ζωή, με τα πλεονεκτήματα της δημιουργικής σκέψης και με φρένο στις προκλήσεις του αισθητού κόσμου φανερώνουν μια παγκόσμια ηθική. Η ηθική μπορεί να στηριχτεί και να ενι­σχυθεί, χωρίς την ανάγκη ενός ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου, χωρίς τις τελικές απαν­τήσεις στα φιλο­σοφικά ζητήματα και χωρίς την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η έν­νοια του Θεού!

|| Σελ. 246 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,5 - Κ2,5 | TNR12 | Μάιος 2015

 Μια εκτεταμένη περίληψη ανά κεφάλαιο (88 σελ. Β5) >>> 

open book Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ◄ Υπότιτλος: Ο πλήρης κόσμος συμμετέχει πνευματικά στις εξελίξεις.

(Συμπληρωματικός τόμος). Η εκσυγχρονισμένη Ηθική με εσωτερικό προσανατολισμό (σε σύζευξη με τη σκέψη) στοιχειωδώς υπο­στηρίζεται με τις πιο απλές παρατηρήσεις για τους φυσικούς περιορισμούς στη ζωή και ενοποιείται με τους φυσικούς νόμους (δηλαδή ηθική που δεν αγνοεί την κοσμολογία). Η περίληψη του κοσμολογικού μέρους για το βιβλίο με τον τίτλο “Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού” συμ­περι­λήφθηκε σε ξε­χωριστό βιβλίο. Αυτό το μέρος ξεχωρίστηκε ως δεύτερος τόμος για τεχνικούς λόγους σχετικούς με τον όγκο και το κόστος του βιβλίου. Συμπληρώνει την παγκόσμια ηθική με το ρόλο του πνεύματος για τον ίδιο τον εαυτό του, με σκέψεις και παρατηρήσεις για όσους δεν διστάζουν να ξεπερνούν τα αόρατα σύνορα μεταξύ των σχετικών ζητημάτων.

|| Σελ. 220 | 14,80×21,00cm (Α5) | Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - Κ2,0 | TNR11 | 2014

|| Σελ. 190 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,1 - Κ2,5 | TNR11 | 2014

Μη διαθέσιμο. Δεν έχει ολοκληρωθεί...  

open book ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ ◄ Υπότιτλος: Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιολογική, δεν είναι ηθική.

Θεμελιακές απόψεις και απαραίτητες σκέψεις για μια παγκόσμια Ηθική. Το πλήρες συγγραφικό έργο εκτείνεται σε πολλαπλάσιο αριθμό σελίδων. Η έκδοση του βιβλίου σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων και γραμμένο στην ελληνική γλώσσα είναι δαπανηρή. Από την πλευρά του αναγνώστη, θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος μέχρι να το διαβάσει και να το κατανοήσει συνολικά, και για να μη χαθεί η σκέψη του σε μερικές σειρές που τράβηξαν την προσοχή του. Το σύνολο των απόψεων για τη διαρκή σχέση μετα­ξύ ανθρώπινης ζωής, δράσης και σκέψης, ενοποιημένες ως μια εκ­συγχρονισμένη Ηθική ανεξάρτητης από θρησκευτικές απόψεις, έχει την προοπτική ενός παγκόσμιου μανιφέστου. Οι θρησκείες υποβαθμίζονται από την παγκόσμια ηθική με πνευματικό προσα­νατολισμό. Αλλά και οι υπερβολικές προσδοκίες από την Επιστήμη “φρενάρονται” απότομα και απο­καλύπτεται, πώς οι πνευματικές αδυναμίες γίνονται πλεο­νεκτήματα για την εξαπάτηση και αναπαράγουν την αδικία στις ανθρώπινες σχέσεις. 

|| Σελ. 240 | 14,80×21,00cm (Α5) | Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - Κ2,0 | TNR11 | 2016

 Η συντομευμένη διακήρυξη (70 σελ. Β5) >>>  

open bookΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ. ◄ Υπότιτλος: Ενημέρωση, γνώση και παραπλάνηση 

Επιλογή και περιλήψεις για τη σχέση της πληροφορίας με τη ζωή, από το βιβλίο με τον τίτλο “Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσανατολι­σμού” και υπότιτλο “Οι φα­ντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνω­σία”. Η εισαγωγή για την παγκόσμια ηθική του πνευματικού προσα­νατολισμού. Η ανάπτυξη των επιστημών, η ευκολία της πληροφόρησης, η παγκόσμια εμπειρία και το εκπαι­δευτικό σύστημα δεν εξαφάνισαν από τη ζωή την ανοησία και τις απερίσκεφτες απόψεις. Αντιθέτως, εξίσου ενίσχυσαν αντιδραστικές και ανώριμες απόψεις. Αντί για περισσότερη αμφιβολία καλ­λιέργησαν την ψευδαίσθηση της καλύτερης γνώσης, δελεάζουν το πνεύμα με ανταλ­λάγματα και ενθαρρύνουν τις βιαστικές εκτιμήσεις και προσπάθειες. Αποδεικνύεται ότι η γνώση πλησιάζει στη φαντασία και αυτά τα δύο σχεδόν συμπίπτουν, όταν οι σκέψεις εξωτερικεύονται με τον προφορικό λόγο. Σε αυτή τη διαπίστωση καταλή­γουμε όχι μόνο με περιγραφή για το πώς σχηματίζεται η γνώση, αλλά και από την καθημερινή εμπειρία για τη (μεγαλομανή) συμπεριφορά του ανθρώπου, η οποία ερμη­νεύεται από τα λάθη, τα ψέματα, την παράνοια και την ασυνεννοησία του.

|| Σελ. 248 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,5 - Κ2,5 | TNR12 | 2015/18

Ένα βιβλίο 144 σελίδων διαθέσιμο δωρεάν  >>>  

open book COMPLETE UNIVERSE, DYNAMIC SPACE, WAVE PHENOMENA◄ Subtitle: How the natural laws and forces are applied. The fundamental concepts for a rational Cosmology (Cosmo­nomy). 

(Η ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας ολόκληρη και βελτιωμένη στην αγγλική γλώσσα). The complete and rational answer to questions about how nature works and what its limits are, with observations on the most undoubted natural pheno­mena. This theory should be not assessed as if it were only a physics theory of professors nor as if it were only a philosophical theory. The professors will realize, that the cosmological theory contains physics but the mathematical tools used are of a low level and so, inadequate. The professors of philosophy will realize that it is a tedious theory being mixed with physics, while this was not necessary. Neither the ones nor the others would understand this cosmological theory...

|A| Σελίδες 552 | 21.00×29.70cm (A4) | Α3.5 – Δ3.5 – Π2.5 – Κ3.0 | TNR12 | ©2021
|B| Universe and matter, Spirit and life
Σελίδες 144 | 21.00×29.70cm (A4) | Α3.5 – Δ3.5 – Π2.5 – Κ3.0 | TNR12 | ©2021

Έκδοση μόνο σε ψηφιακή μορφή

open book ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ) ◄ Υπότιτλος: Η χρησιμό­τητα της γνώσης και η γνώση της χρησιμότητας... 

Η ορθολογική έρευνα μέσα από συνοπτικές σκέψεις και γενικές αρχές (με αφαίρεση πληροφοριών και αμεροληψία) μπορεί να δώσει απαντήσεις σε απορίες που έχουν εκτιμηθεί ως οι πιο δύσκολες ή χρειάστηκαν τυχαίες παρατηρήσεις και ανακαλύψεις και σε διαφορετικούς αιώνες της ιστορίας. Αν ο συγγραφέας δίνει τέτοιες απαντήσεις από τη δική του ερευνητική προσπάθεια, αυτό δεν το επιτυγχάνει από την εξειδίκευση του, ούτε από το εκπαιδευτικό του επίπεδο, ούτε από τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης, ούτε από το διάβασμα πολλών βιβλίων, ούτε από όλα αυτά μαζί. Η Κοσμονομία είναι η επιστήμη που έλειπε για να μην παρουσιάζεται η φαντασία ως γνώση, η πληροφορία ως αξιόπιστη και γενικά για να μην παρουσιάζεται η αύξηση της γνώσης ως λιγότερη άγνοια και η γνώση το ίδιο χρήσιμη για όλους.

|| Σελ. 170 | 14,80×21,00cm (Α5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,5 - Κ2,5 | TNR12 | ©2020

|| Σελ. 96 | 21,00×29,70cm (A4) | Α4,0 – Δ4,0 – Π2,5 – Κ3,0 | TNR12 | ©2020


open book Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ◄ Υπότιτλος: Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχε­τικότητας της ενέργειας. Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας.

Το αρχικό φιλοσοφικό βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε σε χίλια αντίτυπα τον Ιαν. του 2000 (εκδόσεις "Δωδώνη", αριθμός σελ.448, ISBN 960-385-019-5). Στο βιβλίο αυτό, μεταξύ των άλλων κεντρικών ζητημάτων της Φιλοσοφίας, διατυπώνονται για πρώτη φορά μερικές θεμελιώδεις ιδέες, οι οποίες είναι σημαντικές για την έρευνα της φύσης και θα τις εκτιμήσει ένας αναγνώστης με τέτοιο ενδιαφέρον. Ο κόσμος περιγράφεται ορθολογικά και πολλά φυσικά φαινόμενα εξηγούνται από μια συνολική ποσότητα ενέργειας, η οποία ταυτίστηκε λογικά με τον κενό χώρο και από τις ταχύτατες αυξο­μειώσεις αυτής της κοινόχρηστης ενέργειας, οι οποίες ταυτίστηκαν λογικά με τα σωματίδια και την ύλη. Χωρίς υπολογισμούς και μαθηματικά, όπως κανένας φυσικός δεν τόλμησε ή δεν ενδιαφέρθηκε να σκεφτεί, κυρίως επειδή οι ερευνητές / φυσικοί περι­φρονούσαν ή αγνοούσαν τη μέθοδο του παραγωγικού συλλογισμού και της απαγωγής σε άτοπο, όπως οι μεγάλοι φιλόσοφοι την είχαν αντιληφθεί και αξιοποιήσει. Σε αυτό το βιβλίο βρίσκονται διατυπωμένες και προχωρημένες οι πρώτες σκέψεις για τα κεντρικά ζητήματα της φιλο­σοφίας, τα οποία αναπτύχθηκαν περισσότερο και αποσαφηνίστηκαν στα πιο πάνω ξεχωριστά βιβλία. Σημαντικές παρατηρήσεις της κοινής εμπειρίας και απαραίτητες εξηγήσεις για πράγματα και συμ­περιφορές που επανα­λαμβάνονται έχουν καταγραφεί σε αυτό το φιλοσοφικό βιβλίο, ενώ σε πεδία της επιστήμης αγνοήθηκαν ή δεν εκτιμήθηκαν ως θεμελιακές σκέψεις.

Το βιβλίο με τις πρώτες ορθολογικές σκέψεις >>>


21,00×29,70cm (Α4), 17,60×25,00cm (Β5), 14,80×21,00cm (A5)

 

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

<•> Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φαντα­στούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

σκέψηΈνα σημάδι ορθότητας κάθε θεωρίας: Η θεωρία όχι μόνο να περιγράφει ή να εξηγεί ένα φαινόμενο, αλλά να απαντάει και στις απορίες που αυτή η ίδια προκαλεί.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα >>>►  

 

 

Go to Top