Gr Eng language

 

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

 

)

 
 

Η πραγματικότητα που τα γεγονότα σου συγκαλύπτουν...

ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΝΕΠΗΡΕΑΣΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ένας πολύτιμος οδηγός)

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Όλες οι σκέψεις και τα συμπεράσματα που θα διαβάσετε στις ιστο­σελίδες και στα βιβλία του συγγραφέα είναι η παρουσίαση ενός πνευματικού έργου το οποίο έχει διαμορφωθεί μακροχρόνια σύμφωνα με κοινές παρατηρήσεις και με λογικές ερμηνείες. Αυτό απλώνεται σε ένα πλήθος ζητημάτων, τα οποία έχουν εκτιμηθεί ως αλλη­λένδετα μεταξύ τους. Με αυτή τη σύνδεση φανερώνονται η γνωστική ανεπάρκεια, οι υπερβάσεις και πολλά από τα λάθη στα συμπεράσματα των ειδι­κευμένων, τους οποίους έχουμε συνηθίσει να ακούμε με εμπιστοσύνη. Για τον ίδιο λόγο, τα συμπεράσματα και οι κεντρικές απόψεις αυτού του ενιαίου έργου δεν μπορούν να υπαχθούν κάτω από καμία γνωστή ιδεολογία και να χαρα­κτηριστούν με ένα όνομα όπως δόθηκε σε πνευματικές και πολιτικές κινήσεις του παρελθόντος. Το παρουσια­ζόμενο έργο είναι τεράστιας έκτασης (συγγραφή και παρουσίαση) για συνηθισμένες παρατηρήσεις στον κόσμο και με τις πρώτες σκέψεις που κατευθύνουν την έρευνα, και δεν είναι γνώση μοναδικών, σπάνιων και φανταστικών πραγμάτων. Οι θεμελιώδεις σκέψεις προσδίδουν στη γνώση έναν ηθικό σκοπό και δεν αφήνουν την ανθρώπινη ζωή παρασυρ­μένη από την τυχαία πληροφορία και την άσκοπη γνώση και από την ατελεί­ωτη πολυλογία.

σκούπα και σκουπίδια πληροφοριών

Η πραγματικότητα που τα γεγονότα σου συγκαλύπτουν ...

Ο καιρός

Μεγάλη Επιτυχία!

Ζώδια - Αστρολογία

Δείτε το σπίτι...

Εφημερίδες

 

Ψυχαγωγία / Διασκέδαση

Μαγειρική / Συνταγές

Οικονομία / Χρηματιστήριο

 

Θα κολλήσετε...

Ανατριχίλα!

Θα το λατρέψετε!

Δεν θα το πιστεύετε!

Δεν θα το ξεχάσετε ποτέ!

Θα αλλάξετε γνώμη!

Θα χάσετε τη φωνή σας!

?

Μη τρομάξετε!

Μόνο για τολμηρούς!

Δεν το είχατε φανταστεί!

Κρατηθείτε καλά!

Θα εκπλαγείτε!

Ανεπανάληπτο!

Δεν θα το κάνατε ποτέ!

 

 

 

(

 

)

 

(

 Ένα site που θα μπορούσε να είναι περισσότερα από τρία

)

 
και με συγγραφικό έργο από μελέτες αιώνων !

 

Πώς έχουν διαιρεθεί τα ζητήματα

<•> Σκέψεις από την αρχή: Για το σχηματισμό της γνώσης, για το νόημα της αλήθειας και της γνώσης, για την αρχή των αισθήσεων, για τη διαφορά της σκέψης από τα αισθήματα, για την εκτίμηση της αξιοπιστίας, για τη διανοητική απροσ­διοριστία. (ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ)

<•> Διανοητική και κοσμο­λογική ηθική. Η ρυθμιστική δύναμη της σκέψης για την ανθρώ­πινη ζωή και συμπεριφορά. Η αξεχώριστη σχέση της σκέψης και της διάνοιας από την ανθρώπινη ζωή και συμπεριφορά. Η πνευματική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του. (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ)

<•> Ζωή, άνθρωπος και κοινωνία. Πνευματικός προσα­νατολισμός: Η παγκόσμια ηθική απαλ­λαγμένη από το μανδύα της θρησκείας και η πνευματική επα­νάσταση για ένα ηθικό κράτος (χωρίς απατεώνες, χωρίς κερδο­σκόπους και κατα­χραστές της εμπι­στοσύνης, είτε ξεχωριστά ως άτομα είτε ομαδικά και με νομική κάλυψη). Ο πνευμα­τικός προσανα­τολισμός (ηθική) για την κοινωνία και για το ρόλο του κράτους. (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

<•> Κοσμολογική θεωρία με αφαίρεση άσκοπων πληροφοριών, ανα­γωγή των φυσικών φαινομένων στα πιο γενικά φαινόμενα, απλο­ποίηση των εννοιών. Ορθολογική ερμηνεία για τη δομή της ύλης και τη δομή του αστρονομικού κόσμου. Υπο­λογι­σμοί σύμφωνα με τις μετρήσεις της φυσικής, διερεύνηση ορίων, θεω­ρητικές παρατηρήσεις και διερεύνηση συμ­πτώσεων. Πώς εφαρ­μόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυ­νάμεις. (ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ, ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ)

<•> Αναδρομή σε παλαιότερες φιλοσοφικές προσπάθειες, απο­σπάσματα από φιλο­σοφικά έργα, σχόλια και εκτιμήσεις μέσα από τη σύγχρονη γνώση και εμπειρία. Φιλοσοφία, θρησκεία και πίστη. (ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ)

 

(

 

)

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

bang! 

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(

 

)

 

Back To Topεπάνω

 

(

 

)

 

(

 

)

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

>ο<Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

 

 

the-background

Go to Top