ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΟΙ ΣΤΩΙΚΟΙ

 

 

Αξιοπρόσεκτες προσεγγίσεις στα βασικά ζητήματα της φιλοσοφίας και σε πανθεϊστικές θέσεις διαπιστώ­νονται στους ονομαζόμενους στωικούς φιλόσοφους, στο Ζήνωνα από το Κίτιο της Κύπρου (333~262 π.Χ.), ο οποίος θεωρείται ιδρυτής της στωικής σχολής, στον Κλεάνθη (περ. 331-232 π.Χ.), στο Χρύσιππο από τους Σόλους της Κιλικίας (281/277~208/205 π.Χ.), στον Παναίτιο το Ρόδιο (περ. 185-109 π.Χ.) και στον Ποσειδώνιο από την Απάμεια της Συρίας (περ. 135-51/50 π.Χ.).

 

 

 

* Με αυτές τις λίγες σειρές στο κεφάλαιο "Υλισμός ή Ιδεαλισμός;" του βιβλίου "Η Θ. της Ε." είχε καταγραφεί περισσότερο ως υπεν­θύμιση, η διαπίστωση για το πλησίασμα σε σκέψεις της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας για να γίνει κάποτε στο μέλλον μια προσεχτική διερεύνηση. Για τη Στωική Φιλοσοφία κοιτάξτε περισ­σότερα σε μια εγκυκλο­παίδεια.

 

 

 

πουλιά πετούν

 

Go to Top