ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ - ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σύντομη αναδρομή και σχολιασμός στις φιλοσοφικές προσπάθειες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

 

Θρασ. Στ. Βλησίδης : Ο άνθρωπος, ο κόσμος και ο Θεός

 

Από τα αρχαία προχριστιανικά έτη μέχρι σήμερα (περίπου τις τρεις τελευταίες χιλιετίες) έχουν διατυπωθεί πολλές διαφορετικές απόψεις σχετικά με τα φιλοσοφικά ζητήματα, τις οποίες είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τις αριθμήσουμε και πολύ δύσκολο να τις γνωρίσουμε όλες. Χρειάζεται να αφιερώσουμε πολύ χρόνο για διάβασμα, να αποκτήσουμε μεγάλο αριθμό φιλοσοφικών βιβλίων που περιέχουν τις σχετικές σκέψεις και απόψεις και αν μπορούσαμε να διαβάσουμε το σύνολο των αυθεντικών συγ­γραμμάτων, στα οποία αρχικά διατυπώθηκαν οι σκέψεις για τα φιλοσοφικά ζητήματα. Προσωπικά, αντιλαμβάνομαι το μεγάλο κενό γνώσης και την αδυναμία μου να  αποκτήσω ολοκληρωμένη πληροφόρηση και θαυμάζω τους συγγραφείς και τους στοχαστές που μπόρεσαν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και να γνωρίσουν περισσότερο και καλύτερα τι σκέφτηκαν και έγραψαν για τα φιλοσοφικά ζητήματα, εκείνοι που προηγήθηκαν από εμάς. Γι' αυτό το λόγο, στο τέλος της πολύ σύντομης αναδρομής για τις φιλοσοφικές σκέψεις που έχουν διατυπωθεί περί του Θεού, θα ήθελα να συμπεριλάβω αποσπάσματα από την αξιόλογη πνευματική εργασία ενός άλλου στοχαστή και επιστήμονα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ του Θρασ. Στ. Βλησίδη (1886 - 1964)

ομότιμου καθηγητή της Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το μεγάλο απόσπασμα (10 περίπου έντυπων σελίδων) που ακολουθεί είναι από το βιβλίο του καθηγητή Θρασ. Στ. Βλησίδη με τίτλο " Ο Άνθρωπος (ψυχή-ζωή-σώμα-κοινωνία) Ο Κόσμος (ύλη-ενέργεια-σύμπαν) και Ο Θεός (αρχικόν αίτιον της δημιουργίας), γραμμένο πολυτονικά σε 448 σελίδες, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα το 1957. Πρόκειται για ένα σημαντικό βιβλίο με το δύσκολο στόχο να συγκεντρώσει το σύνολο των απόψεων για τα φιλοσοφικά ζητήματα, ύστερα από μακροχρόνια μελέτη και προσωπική έρευνα και με την προοπτική να συμβάλλει στη συνέχιση της έρευνας προς απάντηση των μεγάλων φιλοσοφικών και επιστημονικών ζητημάτων. Μια σπουδαία, σοβαρή, ισορροπημένη και σφαιρική πραγματεία, στην οποία ωστόσο δεν διατυπώνεται κάποια νέα φιλοσοφική ή επιστημονική άποψη, όπως περίπου αναγνώρισε ο ίδιος ο συγγραφέας της. Αυτός έχει κάνει  μια ιδιαίτερα προσεκτική και επιστημονική προσπάθεια για να προδιαγραφούν απαντήσεις ή λύσεις σε εκκρεμή προβλήματα, με συμβιβασμό των αντίθετων κατευθύνσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που είχαν γίνει σε όλα τα ξεχωριστά ζητήματα και τα οποία δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις έτσι ξεχωριστά το καθένα. "Δεν έπεται όμως εκ τούτου ότι συνεθέσαμεν εν νέον πλήρες φιλοσοφικόν σύστημα. Και τούτο, διότι εις τα συμπεράσματά μας εφθάσαμεν επαγωγικώς εκ των επί μέρους εις την ενιαίαν αρχήν και όχι παραγωγικώς, ως γίνεται τούτο εις τα φιλοσοφικά συστήματα, τας Θρησκείας και τον Αποκρυφισμόν. Ειργάσθημεν δηλαδή περισσότερον ως Φυσιοδίφαι  και ολιγώτερον ως Φιλόσοφοι". (σελ. 425)

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑΕΠΟΜΕΝΗ

 

Go to Top