Κωνσταντίνος Β. Βυζάς

 

 

 

Από τον Κώστα Γ. Νικολουδάκη

Ιούλιος  2012

 

Κοσμικοί περιστροφικοί κυκλώνες

του Κωνσταντίνου Β. Βυζά  

Αθήνα 1966

 

Υπάρχουν ακόμα φιλόσοφοι, που ερευνούν για την προέλευση και τους νόμους του κόσμου με το πνεύμα ενός αρχαίου ανθρώπου;

Οι φιλόσοφοι ανέκαθεν ήταν οι λιγοστοί εκείνοι άνθρωποι, που τολμούσαν και επιθυμούσαν να εκφράσουν σκέψεις για ένα πλήθος ζητημάτων σχετικών με τη δημιουργία και τον προορισμό του κόσμου. Η προσωπική άγνοιά τους και το πόσο είχαν αναπτυχθεί οι επιστήμες δεν τους αποθάρρυναν να επιχειρήσουν... Στον αιώνα μας, που η έρευνα γίνεται ομαδικά, με παγκόσμια συνεργασία και με τα πιο πολύπλοκα όργανα, οι ερευνητές και οι σύγχρονοι φιλόσοφοι αξιοποιούν τις δημοσιευμένες πληροφορίες και τη γνώση που έλειπε από τους παλαιότερους. Όμως, ακόμα και τώρα, βρίσκουμε θεωρίες οι οποίες διατυπώθηκαν με τη σκέψη ενός παλαιότερου ερευνητή και με κοινές εκφράσεις, οι οποίες αγνοούν τα νέα φαινόμενα, όπως αυτά περιγράφονται με τους νεότερους και με άγνωστους όρους. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι τολμούν να ερμηνεύσουν τη δημιουργία ή τη διατήρηση του κόσμου με το πνεύμα ενός αρχαίου ανθρώπου; Ναι, υπάρχουν και η σκέψη τους είναι το ίδιο ενδιαφέρουσα και δημιουργική, όσο και μιας θεωρίας που πλαισιώνεται με μαθηματικές σχέσεις. Όποιος συνεισφέρει στη σκέψη για την έρευνα της φύσης, με νέες απόψεις και παρατηρήσεις, οι οποίες μπορούσαν να γίνουν χωρίς τη μεσολάβηση εργαστηριακών οργάνων και σε οποιαδήποτε εποχή, αξίζει το θαυμασμό μας. Η συνεισφορά του ενδέχεται ν' αποδειχτεί το ίδιο σημαντική και πολύτιμη για την έρευνα, όσο και οι πιο δύσκολες σκέψεις, οι οποίες χρειάζονται την εμπειρία ενός ειδικευμένου ερευνητή και τη μοναδική τεχνολογία που κατέχουν ελάχιστα ερευνητικά κέντρα. Ιδιαίτερα, όταν συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση και στην απλούστευση μερικών φαινομένων, τα οποία είχαν θεωρηθεί και περιγραφτεί με δυσνόητες έννοιες. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να συναντήσουμε αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις στοχαστών και τα βιβλία τους, αφού συνήθως αυτοί δεν έχουν συνέχεια σαν συγγραφείς, τα βιβλία τους δεν διακινούνται στα βιβλιοπωλεία ή δεν διαφημίζονται και δεν προβάλλονται από κανέναν. Τέτοιους τολμηρούς και αισιόδοξους στοχαστές με τη σκέψη ενός παλαιότερου φιλόσοφου μπορούμε να εντοπίσουμε, όταν εμείς ενδιαφερθούμε και τους αναζητήσουμε με επιμονή.

Στη μικρή χώρα μας, μια τέτοια περίπτωση τολμηρού φιλόσοφου, ο οποίος παραμέρισε τη σύγχρονη έρευνα και επιχείρησε να ερμηνεύσει το φυσικό κόσμο με το πνεύμα ενός ημι-μαθή είναι του Κ. Β. Βυζά. Αυτό το επιχείρησε και δημοσίευσε σε ένα σύντομο βιβλίο 120 μόλις σελίδων, κάτω από τον τίτλο "ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΚΥΚΛΩΝΕΣ" και με τον ενθαρρυντικό, αν όχι υπερβολικό, υπότιτλο: "Μια νέα επαναστατική θεωρία επί της λειτουργίας του Σύμπαντος". (Αθήναι 1966) Η εντύπωση γίνεται πιο έντονη, όταν διαβάσουμε ότι ο συγγραφέας είναι πτυχιούχος κολλεγίου Αϊόβας και απόφοιτος πανεπιστημίου της Μινεσότας. Όλος ο κόσμος ερμηνεύεται ενοποιημένα από την ουσία του αέρα, που βρίσκεται παντού είτε αραιός σε ασύλληπτους βαθμούς και μέχρι συμπιεσμένος σε τρομακτικούς όγκους με τη μορφή του κυκλώνα και τότε ο αέρας πνέει με ταχύτητες που ξεπερνούν την ανθρώπινη φαντασία. Την κίνηση στους κυκλώνες προκαλούν οι τρομακτικές διαφορές στην πίεση (χαμηλή στο κέντρο, υψηλή γύρω τους), ενώ έτσι η θερμότητα μεταφέρεται από σύστημα σε σύστημα επ' άπειρο, χωρίς ποτέ να χάνεται. "Αι υψηλαί πιέσεις παρεμποδίζουν τας χαμηλάς πιέσεις (θερμότητα) να εξέλθουν". (σ.49, 54) Τα επόμενα αποσπάσματα συνοψίζουν την κεντρική άποψη του (εδώ για τεχνικούς λόγους με μονοτονική γραφή): "Χάρις εις την ατμοσφαιρικήν πίεσιν όμως το παν λειτουργεί κανονικώτατα. Διότι η ατμοσφαιρική πίεσις είναι η δύναμις εκείνη ήτις υποβαστά τας σφαίρας εις τον αέρα. (91) Το σύμπαν, ή μάλλον ο υπερτεράστιος ούτος παγκόσμιος κυκλών, υποδιαιρείται εις εκατομμύρια επί εκατομμυρίων μικρότερους κοσμικούς κυκλώνας. (98) Ιδού όθεν η συσκευή ή κατασκευή του σύμπαντος. Από του μικροσκοπικού ατόμου, προχωρούμεν προς τα μεγαλύτερα συστήματα, μέχρι των τεραστίων γαλαξιών. Το σύμπαν βρίθει εξ αυτών. Αλλά όλα είναι της ίδιας συσκευής, ανεξαρτήτως μεγέθους. Δηλαδή εις όλα θα εύρωμεν τον πυρήνα (χαμηλή πίεσις) εις το κέντρον, και άλλα σώματα περιστρεφόμενα πέριξ αυτών λόγω των υψηλών πιέσεων. Και όλα λειτουργούν κατά τον ίδιον τρόπον, ανεξαρτήτως μεγέθους. Εάν η συσκευή και λειτουργία δεν ήτο η ιδία δι' όλα, το σύμπαν ίσως δεν θα υπήρχε. Ή εάν υπήρχε θα ήτο χωρίς τάξιν, χωρίς αρμονίαν, χωρίς ωραιότητα". (σελ. 118)

Βλέπουμε, ότι ακόμα και σήμερα, που οι διάσημοι ερευνητές μιλούν ακαταλαβίστικα, λύνουν τις πιο δύσκολες εξισώσεις και αξιοποιούν τα πιο εξελιγμένα όργανα της τεχνολογίας, μερικοί διατυπώνουν θεωρίες για τη λειτουργία του σύμπαντος σαν παραμύθια για τα παιδιά. Έτσι, ίσως φανερώνονται σχέσεις και θεμελιώδη φαινόμενα τα οποία χρειάζονται για το σχηματισμό όλων των πραγμάτων και ίσως, οι πιο προχωρημένοι ερευνητές με μια απλή αντικατάσταση των λέξεων να συνοψίσουν την ίδια θεωρία.

 

* Οι προηγούμενες γραμμές έχουν συμπεριληφθεί στο ψηφιακό βιβλίο με τον τίτλο "Φιλόσοφοι και η Φιλοσοφία" και υπότιτλο "Πνεύμα, θεός, ύλη και κόσμος στη φιλοσοφία".

 

 

πουλιά πετούν

 

Go to Top