Ο εκσυγχρονισμός της φιλοσοφίας από την αδέσμευτη σκέψη ενός νέου ανθρώπου 

Δημοσιεύτηκε και προστέθηκε στις ιστοσελίδες το Δεκέμβριο του 2015

 

«Το να ζητεί κανείς να συγκρατήσει το κάθε τι που διάβασε είναι σαν να ζητεί να διατηρήσει μέσα του όλα όσα έφαγε»

                                           Schopenhauer

 

Ανέκαθεν ελάχιστοι άνθρωποι προσέφεραν το χρόνο τους για φιλο­σοφικές σκέψεις. Τώρα, με τόση συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία, σχεδόν όλοι σταμάτησαν να αναπτύσσουν δικές τους κοσμο­θεωρίες, να ανανεώνουν τη φιλοσοφία και να προσθέτουν νέες σκέψεις με προοπτική ανάπτυξης και αντι­παράθεσης. Ιδιαίτερα από τότε που αναπτύσσονται η μικρο-φυσική και η αστρο­νομία, με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Όσοι σκέφτονται ερευνητικά έχουν εστιάσει σε ορισμένα προβλήματα, έχουν περιοριστεί σε ειδικά ζητήματα και πειθαρχούν στις οδηγίες αυτών που αξιολογούν ή προσφέρουν κάποια ανταλ­λάγματα. Σχεδόν όλοι -καθηγητές και ανεξάρτητοι στοχαστές- επανα­λαμβάνουν όσα γράφτηκαν και υποστηρίχτηκαν από τους παλαιότερους φιλόσοφους. Με τις περισ­σότερες προσπάθειες γίνεται μια ανασκόπηση, με την ίδια χρονο­λογική καταγραφή, μια συνηθισμένη διαίρεση των ζητημάτων, μια απογραφή των θεωριών, εστιάζουν στα ζητήματα για τα οποία ενδιαφέρονται περισσότερο και ψάχνουν τις επιδράσεις μεταξύ των φιλοσοφικών σκέψεων. Οι λίγες προσπάθειες για πρωτότυπες θεωρίες και με ανανεωτικές σκέψεις δεν γίνονται εύκολα γνωστές, ούτε έχουν θαυμαστές και δεν προκαλούν εντύπωση στο σύγχρονο άνθρωπο. Ο σύγχρονος άνθρωπος αδυνατεί να συγκρατήσει τις πολλές νέες και εντυπωσιακές πληροφορίες, από τις πολλές πηγές που τον κατα­κλύζουν καθημερινά, ακόμα και από την επιστημονική έρευνα.

Σε αυτή τη δύσκολη εποχή για τη φιλοσοφική προσπάθεια και με τη φιλο­σοφία απαξιωμένη, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος ήταν απρο­ετοίμαστος εκπαι­δευτικά, ενθουσιάστηκε από τις πρώτες φιλοσοφικές σκέψεις. Γρήγορα αντι­λήφθηκε, ότι μέσα στα νοήματα των απλών λέξεων κρύβονται ολόκληρες θεωρίες και θεμελιακές παρατηρήσεις για τα πράγματα. Γρήγορα πίστεψε, ότι με την παρατήρηση στη γλώσσα*1 μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάντα και εκτίμησε τη δύναμη της σκέψης, τόσο για την έρευνα όσο και για την παρα­πλάνηση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ερευνητικές σκέψεις και αυτές ν' αναπτυχθούν με αρχή από τις πιο απλές, με μια εύλογη σειρά και χωρίς να χρειαστεί να βασιστούμε σε ξένες εμπειρίες. Η πιο αισιόδοξη διαπίστωση ήταν και επι­βεβαιώνεται, ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πολλά πράγματα μαζί (γενικευμένα και συνοπτικά), ανιχνεύοντας όχι τις διαφορές που εμφανίζουν τον κόσμο διασπασμένο και με άπειρες λεπτομέρειες, αλλά ανιχνεύοντας τα κοινά και τα σταθερά στοιχεία τους, τις πολλές ομοιότητες που έχουν μέσα στο χώρο ή στο χρόνο. Θα διαπιστώσουμε ακόμα, ότι όλα τα πράγματα (ή ένα ύποπτα μεγάλο πλήθος) έχουν την ίδια βάση για να υπάρχουν και για να γίνονται, και ότι αυτά ρυθμίζονται μαζικά και από ίδιους νόμους. Με τη διαπίστωση αυτής της πνευματικής δυνατότητας του ανθρώπου, θα μειωθεί η έκπληξή μας για τις λαμπρές επιτυχίες της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Ενώ “αντιθέτως, θα μεγαλώσει η έκπληξή μας για τους 15 αιώνες που πέρασαν με καθυστέρηση για την έρευνα του κόσμου και θα αντιληφθούμε καλύτερα τη σύγχυση και την ατελείωτη αμφιβολία, που προκαλεί η γνώση των άπειρων λεπτομερειών για κάθε πράγμα”.

Σε εποχή με συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση πολλών αιώνων, με την πληρο­φόρηση εύκολη και γρήγορη, με τις επιστήμες προχωρημένες και εφαρμοσμένες, όπως κανένας δεν είχε φανταστεί, ο νέος φιλόσοφος έχει μερικά πλεο­νεκτήματα για τις πνευματικές αναζητήσεις του. Ο νέος πνευματικός δημιουργός δεν μπορούσε να μείνει στις φιλοσοφικές σκέψεις, όπως κατα­γράφηκαν στα αρχαία χρόνια και να περιοριστεί σε συντομευμένες εξηγήσεις, σε απόψεις με σχήματα του λόγου και σε λίγες λέξεις (όπως ψυχή, ύλη, φύση, αλλαγή κ.α). Με το πέρασμα των ετών, αξιοποίησε πολλές νεότερες παρατηρήσεις για τα πράγματα. Επιχείρησε να δώσει λύσεις σε νεότερες απορίες και με διαφορετική γλώσσα, έτσι όπως θα ήθελαν οι ερευνητές από άλλη διαδρομή. Ακόμα, προσπάθησε να μην αναμιγνύει τις σκέψεις για το ένα ζήτημα με τις σκέψεις για το άλλο, ενώ πολλές φορές είχε την άποψη ότι η απάντηση στο πρώτο καθόριζε τις πιθανές απαντήσεις σε ένα άλλο. Διαμόρφωνε απόψεις για ξεχωριστά ζητήματα και ανέπτυσσε τις σκέψεις του, ενώ συγχρόνως έβγαζε τις συνέπειες, που φανερώνουν την πιο στενή σχέση μεταξύ αυτών.

Επίσης, αυτός δεν στάθηκε σε φιλοσοφικές σκέψεις μόνο για τον εξωτερικό κόσμο, αποδεχόμενος έτσι χωρίς επίγνωση, ότι ο κόσμος εμφανίζεται σε όλους ίδιος και υπερ­πηδώντας την παρατήρηση για τη διαφορετική σύνδεση, που έχει κάθε πράγμα με τα υπόλοιπα. Στην προσπάθεια να συνδυάσει ένα σκοπό της φιλοσοφικής έρευνας και να βρει τη χρησιμότητα της ανεξάντλητης γνώσης, αυτός παρατήρησε πόσο εύκολα η ανθρώπινη σκέψη αλλάζει την τύχη της έρευνας και το έργο της και ότι αυτή μπορεί να επιλέξει μεροληπτικά πολλές αλήθειες. Έτσι ο πνευματικός δημιουργός εξαρχής αναγκάστηκε να αναζητήσει τα πιο φανερά σημάδια για την εκτίμηση της αλήθειας και να σχηματίζει απόψεις για τα πράγματα, οι οποίες δεν θα πάψουν σε λίγες ώρες να υπάρχουν ή να επηρεάζουν τη ζωή μας. Δεν στάθηκε, λοιπόν, σε έτοιμες αλήθειες, η αύξηση της γνώσης εκτιμήθηκε περισσότερο σαν παρα­πλανητική και δεν έμεινε ήσυχος για την αξιοπιστία κάποιων πνευματικών δημιουργών ή των πηγών της γνώσης. Αξίωσε να μην αφήνει τις ενδείξεις να δημιουργούν βεβαιότητα και να μη βασίζεται σε πληροφορίες, αν αυτές έχουν την πιο μικρή αμφιβολία.*2 Τότε, αμέσως έλαμψε σαν πνευματική έκρηξη ένα πλήθος πληροφοριών και απόψεων, που αποσπούσαν την προσοχή και γέμιζαν τη μνήμη. Αξίωσε την προσωπική παρατήρηση των πραγμάτων και όχι γενικά την εμπειρία (που υποθέτουμε ότι έχουν μερικοί άλλοι). Εκτίμησε σημαντικό (όπως και άλλοι παλαιότεροι φιλόσοφοι), οι απόψεις να σχηματίζονται σε σύνδεση μεταξύ τους, σαν μια συναρμο­λογημένη εικόνα και όταν γίνεται, να ακολουθούν με μια λογική σειρά, περνώντας στις επόμενες σκέψεις μέσα από τις πιο φανερές, από τις γενικές και από τις πιο απλές. Κάποιος μπορεί να προσάψει στο νέο φιλόσοφο ότι προχώρησε με υπεροψία ή με απαξίωση των άλλων προσπαθειών και της ιστορίας. Ωστόσο, η σκέψη έτσι απο­δεσμεύθηκε από αμφίβολες πληροφορίες, από προσφορές βεβαιότητας και απαλλάχθηκε από χρονοβόρες προσπάθειες για σκέψεις σε όσα σκέφτηκαν, έγραψαν και έπραξαν μερικοί άλλοι άνθρωποι. Ο νέος πνευματικός δημιουργός δεν σταμάτησε να σκέφτεται δημιουργικά με την αποθαρ­ρυντική διαπίστωση, ότι έχουν ειπωθεί πολλά, από πολλούς, από πιο ικανούς και επί πολλούς αιώνες.

Μετά από αυτή την επίμονη ερευνητική προσπάθεια πολλών ετών, το αποτέλεσμα φάνηκε από το πλήθος των πρωτογενών σκέψεων που δια­τυπώθηκαν, από την ανάπτυξη των απόψεων με νέες παρατηρήσεις και από τις πρωτότυπες ερμηνείες πολλών φαινομένων. Μια πολυ-θεωρία σαν πακέτο ενός μοναδικού συνδυασμού πολλών απόψεων σχηματίστηκε με θεμέλια σε κοινές παρατηρήσεις και στις πιο απλές σκέψεις. Πολλές απόψεις που σχηματίζονται ίδιες από διαφορετικές διαδρομές της σκέψης. Πολλές απόψεις οι οποίες ως ξεχωριστές δεν είναι νέες ή πλησιάζουν σε παλαιότερες απόψεις και τις θυμίζουν ή διατυπώνονται πιο εύστοχα για την έρευνα. Απόψεις οι οποίες ως ξεχωριστές έμοιαζαν αταίριαστες ή “απαγορευμένες” για να συμπεριληφθούν μαζί στην ίδια έρευνα και στο ίδιο βιβλίο. Όσοι έχουν εκπαιδευτεί αποκλειστικά σε μια περιοχή της γνώσης και με τα καθαρά όρια στη γνώση έτσι όπως επιβάλλεται από τα εκπαιδευτικά βιβλία, φάνηκαν ανήμποροι να εκτιμήσουν την ανανέωση της φιλοσοφικής σκέψης. Με την άγνοιά τους για τη φυσική φάνηκαν ανήμποροι να παρα­κολουθήσουν τις νέες ερμηνείες, προσκολλημένοι σαν οπαδοί σε παλιές φιλοσοφικές θεωρίες. Αυτοί έγιναν και εύκολα απορριπτικοί διότι δεν βρήκαν ιδιόρ­ρυθμες εκφράσεις, που θυμίζουν τσίρκο για εντυ­πωσιασμό, ούτε ιστορικές αναφορές βρήκαν, με τις οποίες θα είχαν να πουν πολλά.

Οι απόψεις που αναπτύχθηκαν με την αδέσμευτη σκέψη, έτσι όπως αυτή ξεκίνησε από ένα νέο άνθρωπο, πλησιάζουν περισσότερο σε αυτές των Στωικών φιλοσόφων. Αυτή τη διαπίστωση έκανα κι εγώ τα πρώτα χρόνια της δια­μόρφωσης των φιλοσοφικών μου απόψεων, προς το τέλος της δεκαετίας του '80. Τότε που με την ανάλυση των νοημάτων των λέξεων και απροετοίμαστος σε νεαρή ηλικία, διαμόρφωνα τις δικές μου φιλοσοφικές απόψεις, επηρεασμένος από τα έργα μερικών Ευρωπαίων φιλοσόφων -έτσι όπως έλαχε να αντιληφθώ τότε τι είναι η φιλοσοφία από ξένους φιλόσοφους. Όταν μετά από 12 έτη καθημερινής προσπάθειας ολοκλήρωσα το “πακέτο” των απόψεών μου για τις τρεις παραδο­σιακές περιοχές της φιλοσοφίας3 -γνωσιολογία, οντολογία/­κοσμο­λογία/­φυσική και πρακτική φιλοσοφία- έστειλα για έκδοση το πρώτο βιβλίο, με τον προκλητικό τίτλο “Η Θεολογία της Επιστήμης”.* Μέσα εκεί, σε μια σύντομη αναδρομή για τις απόψεις των παλαιότερων φιλοσόφων είχα καταγράψει συντομευμένα την παρα­τήρησή μου, ότι η Στωική Φιλοσοφία πλησιάζει στις δικές μου απόψεις, όπως γενικότερα οι πανθεϊστικές απόψεις. Η διαπίστωση για το πλησίασμα σε σκέψεις των Στωικών καταγράφηκε τότε σαν υπενθύμιση, με σκοπό να γίνει στο μέλλον μια προσεχτική διερεύνηση.

Από τότε και μέχρι σήμερα, αποφεύγω να μιλάω για τις σκέψεις των φιλοσόφων, πριν να μελετήσω προσεκτικά τα έργα τους και πριν να σχηματίσω μια βέβαιη άποψη, διαβάζοντας ακόμα και απόψεις από άλλους μελετητές. Μερικές φορές, όταν έχει περάσει πολύς χρόνος από την τελευταία φορά που διάβασα κάποιο σχετικό βιβλίο, επίσης αποφεύγω να μιλήσω, πριν φρεσκάρω τη μνήμη μου. Όταν μιλάω για σκέψεις άλλων φιλοσόφων και συγγραφέων, τότε προσέχω ιδιαίτερα για να μη γίνει η ελάχιστη διαστρέβλωση από δική μου αδυναμία. Στην περίπτωση των Στωικών φιλοσόφων (κυρίως από την πρώτη φάση της Σχολής, του Ζήνων από την Κύπρο, Χρύσιππου, Κλεάνθη και Παναίτιο), ελάχιστα αποσπάσματα και σύντομα κείμενα έχουν διασωθεί, όπως και με πολλά άλλα γραπτά έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που καταστράφηκαν. Μεγάλη η ατυχία για ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα για την Ευρώπη, να μη διασωθούν περισσότερα γραπτά έργα και οι απόψεις των Ελλήνων φιλοσόφων/­ερευνητών ολοκληρωμένες, μαζί με την ανάπτυξη και τη συνοχή που θα είχαν μέσα σε ένα βιβλίο (και με τόσο δύσκολη τη συγγραφή την εποχή εκείνη). Ωστόσο, από αυτά τα λίγα αποσπάσματα κατα­λαβαίνουμε, ότι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία για την εποχή εκείνη είχε προχωρήσει πολύ μακριά και είχαν καταγραφεί σχεδόν όλες οι πρώτες σκέψεις, που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για τη ζωή και τον κόσμο. Και όπως πολλοί έχουν υποστηρίξει, οι ξένοι φιλόσοφοι για πολλούς αιώνες επανα­λάμβαναν τα ίδια θεμελιώδη προβλήματα και διαμόρ­φωναν απόψεις με τη σκέψη τους “απλωμένη” στον ελληνικό πολιτισμό. Όμως, 1) με το επίπεδο γνώσεων της εποχής μας και 2) ύστερα από τις προσπάθειες πολλών νεότερων φιλοσόφων, από το 16ο αιώνα και έπειτα, και 3) με τη γνώση που έχουμε τώρα για το εύρος των φιλοσοφικών ζητημάτων, έτσι όπως αυτά έχουν καλυφθεί ιστορικά με τις προσπάθειες όλων των φιλοσόφων, δεν μπορούμε να μείνουμε ευχαριστημένοι από λίγα αρχαία αποσπάσματα σαν να είχαν απαντηθεί καθαρά και επιβεβαιωμένα οι μεγάλες απορίες μας. Αλλά λέω ξανά για τους λάτρεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, οι οποίοι ίσως ενοχλούνται εύκολα και δεν ανέχονται καμία μειωτική άποψη, ότι για την εποχή εκείνη είχαν καταγραφεί σχεδόν όλες οι πρώτες σκέψεις, που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για τη ζωή και τον κόσμο και οι επιστήμες είχαν ξεκινήσει, και θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει από τότε, έτσι όπως αναπτύχθηκαν πολλούς αιώνες αργότερα σε χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης και με τις προσπάθειες των Αράβων. Αυτή και μόνο η επιτυχία των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, εκτός από υπερηφάνεια, μου δίνει αισιοδοξία. Διότι, όπως υποστηρίζω, ένας άνθρωπος με τη δική του σκέψη και με τις πρώτες απορίες, τις οποίες θα συναντήσει όταν κοιτάξει αυτός ο ίδιος τη φύση, αυτός μπορεί να πλησιάσει σε πολλές τελικές απαντήσεις: Στις τελικές απαντήσεις και σε σημαντικές αλήθειες με συνοπτικές σκέψεις, σε γενικές γραμμές, όπως λέμε, και με σχήματα του λόγου, διευκρινίζω. Για τη δική μου εκτίμηση, αυτό είναι ήδη μεγάλο επίτευγμα και από τα ιστορικά σημάδια, που φανερώνουν ότι η αύξηση της γνώσης δεν είναι μονόπλευρα καλύτερη γνώση, αλλά είναι ακόμα και παραπλάνηση.

Έχουν γραφτεί πολλά τα οποία δεν γνωρίζουμε και πολλές από τις δικές μας σκέψεις. Γι' αυτό χαίρομαι να βρίσκω απόψεις σε παλαιότερα γραπτά έργα, οι οποίες πλησιάζουν ή είναι ίδιες ή είναι και πιο εύστοχες από τις απόψεις, που μερικοί νεότεροι εμφανίζουν σαν καρπό κουραστικής προσπάθειας και σαν σημαντικές ανακαλύψεις. Πολλές από τις απόψεις που έχω διατυπώσει με δική μου διανοητική προσπάθεια, σίγουρα δεν είναι πρωτότυπες. Μερικές μπορούμε να τις βρούμε μέσα σε άλλα γραπτά έργα και μερικές άλλες θα μοιάζουν και θα πλησιάζουν. Αυτό το είχα αναγνωρίσει από τη νεαρή ηλικία, ακόμα και για τρελές σκέψεις μου. Λ.χ. θυμάμαι που είχα τρομερή φαντασία και κάποτε σκέφτηκα μόνος μου, ότι ο πλανήτης στο παρελθόν άλλαζε απότομα κλίση και οι γεω­γραφικοί πόλοι αντιστρέφονταν. Είχα κάνει αυτή τη σκέψη, για να δώσω τότε μια πιθανή εξήγηση για τις παγκόσμιες καταστροφές, που διαβάζουμε στη μυθολογία και σε αρχαίες γραφές πολλών περιοχών της γης. Από τότε, έχω διαβάσει αυτή την εξήγηση και σε άλλα βιβλία και ενδείξεις, ότι στην ιστορία της γης έχει συμβεί τουλάχιστον μια τέτοια απόκλιση του άξονά της. Με λίγα λόγια, ό,τι και να πούμε εμείς, κάποιος άλλος μάλλον έχει προηγηθεί. Στον πρόλογο του πρώτου βιβλίου “Θ. της Ε.” χρησιμοποίησα και τη σχετική διαπίστωση του Ντεκάρτ: “Όπως είπε ο Rene Descartes, από αιώνες νωρίτερα, είναι αδύνατο να φανταστεί κανένας κάτι τόσο παράδοξο ή τόσο απίστευτο, που ωστόσο να μην το έχει πει κάποιος φιλόσοφος”. Από την αρχή σε νεαρή ηλικία που προσπάθησα να διαμορφώσω φιλοσοφικές απόψεις, είχα αντιληφθεί αυτή τη δυσκολία να εκφράσουμε μια νέα άποψη. Ευτυχώς, ποτέ δεν σταμάτησα να σκέφτομαι δημιουργικά και να καταγράφω κάθε σκέψη μου με την αποθαρρυντική σκέψη, ότι έχουν ειπωθεί πολλά, από πιο ικανούς και με πιο προχωρημένες γνώσεις. Ευτυχώς απέφυγα έναν ακόμα φραγμό στο πνεύμα μου. Παροτρύνω να σκεφτόμαστε και να γράφουμε τις σκέψεις μας και στο τέλος θα εκτιμήσουμε τι νέο προσθέσαμε, τι επα­ναλάβαμε και αν οι σκέψεις μας είναι χρήσιμες. Βρίσκω την ευκαιρία να επαναλάβω, ότι πολλές φορές είναι χρήσιμη η επανάληψη της αλήθειας, η υπενθύμιση και κυρίως, ανάμεσα σε ποιες άλλες σκέψεις μια ίδια άποψη καταγράφεται. Μια αλλαγή λέξης, μια απόκλιση στη διατύπωση, όπως και η σειρά με την οποία ακολουθεί η σκέψη μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση ή να προκαλέσει νέες σκέψεις, που δεν προκλήθηκαν από την ίδια άποψη με την προηγούμενη διατύπωση. Νομίζω, ότι κάθε συγγραφέας έχει αντιληφθεί αυτήν την απρο­σδιόριστη χρησιμότητα και τη σημασία να υπο­στηρίζουμε και να “συντηρούμε” την αλήθεια. Μη ξεχνάμε ακόμα, πόσες προ­σπάθειες γίνονται για παρα­πλάνηση και για να χαθεί η αλήθεια, με διαφορετικό σκοπό ή από ανοησία.

 

<•> Τελικά είχα να προσθέσω κάτι καινούριο στη φιλοσοφία;*

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

www.cosmonomy.eu
 

 

 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 “Παρατήρηση στη γλώσσα”, δηλαδή: από την προσπάθεια να οριστούν τα νοήματα των λέξεων, από τη λογική ανάλυση των νοημάτων, από την ανίχνευση της σύνδεσης των νοημάτων μεταξύ τους, από το σχηματισμό νέων σκέψεων και φράσεων, από την ανίχνευση ομοιοτήτων και από σχέσεις ακολουθίας. Έτσι διανοητικά και ορθο­λογικά και από άλλες γλωσσο­λογικές παρατηρήσεις, φανερώνεται εκπληκτικά, ότι μπορούμε να ανα­καλύπτουμε φαινόμενα, πιθανούς σχηματισμούς πραγμάτων, αόρατες διασυνδέσεις των πραγμάτων, απαραίτητες σχέσεις για την ύπαρξή τους και προ­ϋποθέσεις για πιθανά γεγονότα. Ακόμα πιο εκπληκτικό είναι, ότι ένα πλήθος πραγμά­των τα οποία περιγράφονται σαν διαφορετικά και με διαφορετικό λε­ξιλόγιο (λ.χ. μάνα, γυναίκα, γιαγιά) και σε ξεχωριστές επιστήμες, αυτά είναι σχεδόν ίδια και μετα­μορφώσεις των πιο συνηθισμένων φαινομένων. Όπως και αντιστρόφως, πολλά πράγματα τα οποία εμφανίζουμε με τη γλώσσα σαν ίδια, αυτά έχουν μερικές διαφορές και αποκλίσεις, οι οποίες απο­δεικνύονται ανατρεπτικές για μερικές προβλέψεις και για μερικούς σχεδιασμούς μας. Οι παλαιότεροι φιλόσοφοι είχαν αντιληφθεί αυτή την ερευνητική προοπτική του (πνευματικού) ανθρώπου, και με τις ελάχιστες γνώσεις τους μπορούσαν να εκφράσουν πρωτότυπες σκέψεις και εκτεταμένες θεωρίες. Πολλές απαντήσεις που περιμέναμε να ακούσουμε από κορυφαίους επιστήμονες, από έκτακτα δελτία ενημέρωσης, μέσα από ερευνητικά εργαστήρια ή συνοδευμένες με άλλες εντυπωσιακές εικόνες, αυτές οι απαντήσεις δόθηκαν πιο εύκολα και απροετοίμαστα ή μπορούν να δοθούν μετά από γλωσσολογικές παρατηρήσεις. Λ.χ. ο Σπινόζα είχε συνταυτίσει την ψυχή με το σώμα και έτσι μπορούσε να σκέφτεται για την ψυχή πιο λεπτο­μερειακά, διαπιστώνοντας τις διαφορές και τις αποκλίσεις των ψυχικών φαινομένων, όπως αυτές υπήρχαν και στο αντίστοιχο σώμα. Οι λέξεις συνοψίζουν μερικές πρώτες παρατηρήσεις στα πράγματα και μερικές πιο απλές απόψεις, που δεν περιορίζονται σε μερικά ξεχωριστά πράγματα και σε πράγματα χειροπιαστά. Αυτή την ερευνητική προοπτική μέσα από γλωσσολογικές παρατηρήσεις, πολλοί ειδικευμένοι όχι μόνο δεν τη γνωρίζουν, όχι μόνο δεν την έχουν φανταστεί, αλλά δεν θέλουν ούτε να τη σκεφτούν!

2 Συμπληρωματικές σειρές για την εκτίμηση της αλήθειας, έτσι όπως είχαν διατυπωθεί πολλά χρόνια πριν, για να τονιστεί, ότι η αξιοπιστία έχει νόημα όταν κερδίζεται με γνώση την οποία μπορούμε εύκολα και γρήγορα να την επιβεβαιώ­σουμε: “Δε δικαιολογείται με τίποτε να μας εκτρέπουν από την αναγνώριση της αξιοπιστίας: Η «τυφλή» πίστη, ο αριθμός εκείνων που συμφωνούν ή διαφωνούν, οι διαθέσεις μας, η ευκολία ή η δυσκολία να κατα­λάβουμε, η ευκολία ή η δυσκολία της ανακάλυψης, η αξιοπιστία όσων υπο­στηρίζουν, η χρησιμότητα για τους σκοπούς μας, η αμφι­σβήτηση χωρίς όρους, οι ομοιότητες, όπως γενικά οι ενδείξεις. Πρέπει να εκτιμάμε την ορ­θότητα και τη βεβαιότητα της γνώσης παρόμοια, όπως αποφασίζουμε για την τύχη μιας ανθρώπινη ζωής στο ποινικό δικαστήριο, αναγνωρίζοντας έτσι τα όρια της πραγματικής γνώσης μας και περιορίζοντας τη δυνατότητα να μας παρασύρουν, να μας εκμεταλ­λευτούν, να μας «παραμυθιάσουν» και να βρε­θούμε απρο­ετοίμαστοι. Η σταθερή πίστη σε αβάσιμες, αναπόδεικτες, απρό­σεκτες και απο­σπασματικές απόψεις, τις οποίες αποκαλούμε «γνώμες», αναμφίβολα εξυπηρετεί όσους έχουν λόγους να μπορούν να μας τις αλλά­ξουν, όταν και όπως εκείνοι το καθορίσουν, μ' έναν από τους αναρίθμητους ευφυείς τρόπους. Εξυπηρετεί και εμάς τους ίδιους... για να μην τις αλλά­ξουμε, γιατί φοβόμαστε τις συνέπειες και θεωρούμε ανώφελο να στοχαζόμα­στε με σκοπό την ανακάλυψη της άγνοιας και της βάσιμης βεβαιότητας. Ανά­μεσα στα δυο άκρα, της ευπιστίας και της δυσπιστίας, θα είμαστε πιο κοντά στην πραγματι­κότητα, ισχυρότεροι, προ­ετοιμασμένοι και με πιο απερι­όριστη διάνοια, όταν ρέπουμε στην αμφι­σβήτηση και στην αναζήτηση”. (Η Θεολο­γία της Επιστήμης, ©2000)

3 Αργότερα έμαθα ότι αυτή η επιτυχημένη θεωρητική διαίρεση είχε καθοριστεί τόσο παλιά, από το Στωικό φιλόσοφο Ζήνωνα.

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

www.cosmonomy.eu
 

 

*.


Back To Top

 

 

* Βλέπε ακόμα:  ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ  -  ΣΚΕΨΗ & ΖΩΗ  - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ; - ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  -  ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟ-ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ  -  ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΖΩΗ  -  ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  - ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ - Η "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" ΤΟΥ ΑΦΙΛΟΣΟΦΗΤΟΥ... ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

 

 

Go to Top