Π Ι Σ Ω

 

 

Σελ. 5 από 10

 

ΑΘΡΗΣΚΟΣ ΝΑΙ, ΑΘΕΟΣ ΟΧΙ!

WITHOUT RELIGION:YES. ATHEIST:NO!

Για να διαμορφωθούν απόψεις για το νόημα της ζωής και τον προορισμό του ανθρώπου δεν είναι ανάγκη να αναφερθούμε στο Θεό και στη θρησκεία. Θα ήταν πιο λογικό να αποφεύγουμε την ανάμιξη των τελευταίων και να μην περι­πλέξουμε ένα ζήτημα, για το οποίο γνωρί­ζουμε ότι υπάρχουν πολλές προ­καταλήψεις, θεωρίες, η πιο μεγάλη άγνοια και οι πιο εύκολες αμφι­σβητήσεις.

Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να αναγνωριστεί μία διαφορετική άποψη για το Θεό και ότι αντιθέτως, θα δημιουργεί προβλήματα μία τέτοια προ­σπάθεια. Η ακριβέστερη άποψη για το Θεό και οι παρατηρήσεις για την ανίχνευσή του δεν βρίσκονται αναγκαστικά σε μία από τις υπάρ­χουσες θρησκείες. Μπορεί κάποιος να μην ακολουθεί καμία γνωστή θρησκεία και να δηλώσει με συνέπεια άθρησκος, χωρίς αυτό να σημαίνει "αθεϊσμό". Εξάλλου δεν πρέπει να συγχέουμε την πίστη σε ένα καθο­ρισμένο Θεό (σύμφωνα με τη θρησκεία ή με κάποια φιλοσοφική θεωρία), με την πίστη γενικά στην ύπαρξή του. Με το συγκρατημένο και λογικό χαρακτηρισμό "ένθεος άθρησκος", μπορούμε να ομολογούμε την πίστη μας για μια παγκόσμια πνευματική παρουσία και να υποστηρίζουμε την πιθανότητα ενός Θεού. Μπορούμε να ερευνούμε για την ύπαρξη ή τη σύνδεση ενός Θεού με τον κόσμο και να πιστεύουμε με σκέψεις επάνω σε λογικά και φιλοσοφικά επιχειρήματα και σε ενδείξεις της εμπειρίας. Μπορούμε να πούμε συγκρατημένα, υπάρχουν πολλές ενδείξεις για την Ύπαρξη του Θεού και ότι η Ηθική με εσωτερικό προ­σανατολισμό της Ζωής σχετίζεται άμεσα με εκείνη. Αν ακόμα λάβουμε υπόψη τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί στο χώρο της Φιλοσοφίας κατά τη μακραίωνη ιστορία της τότε θα ξε­περάσουμε το εκβιαστικό δίλημμα «θρήσκος ή άθεος». Ας μας επιτραπεί, λοιπόν, ο όρος «ένθεος άθρησκος».

 

Θα επαναλάβω κάτι παρόμοιο που έχω γράψει για τις αστρολογικές προβλέψεις: Γιατί να καταφεύγουμε σε φανταστικούς κόσμους, σε παρά­λογες σκέψεις και σε αρχαία γεγονότα για να πείσουμε ότι ο Θεός υπάρχει ή ότι ο κόσμος έχει Θεό, αφού αυτό το επιχειρούν οι φιλόσοφοι με λογικές σκέψεις και αφού αυτή η άποψη μπορεί να υπο­στηριχθεί μέσα από παρα­τηρήσεις και διαπιστώσεις στην κοινή εμπειρία; Κατα­φεύγοντας στη φαντασία και σε ιστορικές μαρτυρίες ίσως να ενισχύουμε τη θρησκεία που μας αρέσει και τις αγαπημένες μας παραδόσεις, όμως κάνουμε τη θρησκεία πιο ευάλωτη στη λογική και πιο πειστικά τα επιχειρήματα για την απόρριψη του Θεού και προ­καλούμε τη δικαιο­λογημένη αντίδραση των άθεων.

 

Κοιτάξτε ακόμα "ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ"

· Για να πιστέψεις στο Θεό δεν είναι απαραίτητο να διαβάσεις τις αρχαίες γραφές. Δεν είναι απαραίτητο να εμπιστευθείς όλες τις πληρο­φορίες έτσι όπως αυτές έχουν καταγραφεί από τους θρη­σκευτικούς αγωνιστές και τους ιερο­κήρυκες.

· Δεν είναι απαραίτητο να επιλέξεις μια θρησκεία και να απορρίψεις τις υπόλοιπες. Πρέπει μία απ' όλες τις θρησκείες να είναι η αληθινή και οι υπό­λοιπες παραπλανητικές και διαβολικές;

· Η σχέση σου με το Θεό δεν θα διαταραχθεί όταν αμφιβάλλεις και όταν ερευνάς για την αλήθεια και όταν αμφισβητείς την αξιοπιστία των πνευματικών ανθρώπων. Μάλλον, αντίθετα αυτή η σχέση θα γίνει πιο ευνοϊκή, αφού ένας αληθινός Θεός δεν μπορεί να εναντιώνεται στην αλήθεια και να επιδιώκει την παρα­πλάνηση.

· Η σχέση με το Θεό δεν θα διαταραχθεί αν αλλάξεις το όνομα του Θεού και την ηχητική χροιά της έκφρασης. Ούτε θα διαταραχθεί αν δεν εφαρμόζεις τις οδηγίες των ιερών γραφών, οι οποίες εμφανίζονται σαν δοσμένες από τον ίδιο τον Θεό, ενώ αυτές είναι γραμμένες από ανθρώπινο χέρι και με ανθρώ­πινο πνεύμα.

· Η σχέση με το Θεό δεν θα διαταραχθεί αν σκεφθείς ειλικρινά και χωρίς υπεροψία, ότι δεν γνωρίζεις πώς σκέφτεται ένας Θεός και τι αυτός θα ζητούσε από τους ανθρώπους. Δεν θα διαταραχθεί η σχέση αν παραδεχθείς, ότι πάντα μερικοί άνθρωποι σε διαβεβαιώνουν ότι είδαν το Θεό, τον άκουσαν, ότι αυτοί είναι οι προφήτες και οι απεσταλμένοι του και αυτοί μόνο είχαν την ιδιαίτερη τύχη να τους επιλέξει ο Θεός. Ενώ ο ίδιος ο Θεός δεν έχει εμφανισθεί ποτέ για να σε πείσει με οποιονδήποτε τρόπο και η όποια μεταμόρφωσή του είναι μια απλή άποψη με ανθρώπινο δόλο, για να προσελκυστούν περισσότεροι πιστοί.

· Δεν χρειάζεται να διαφωνήσεις και να αντιπαρατεθείς για την ερμηνεία των λέξεων και των πράξεων όπως έχουν καταγραφεί στα ιερά βιβλία. Ένας αληθινός Θεός θα σε εκτιμήσει από αυτές τις αναλύσεις των λέξεων και των νοημάτων;

· Ένας αληθινός Θεός δεν μπορεί να εκτιμά την πίστη σου, σαν να ήταν αυτός ένας ιδιοτελής άνθρωπος. Ο Θεός δεν θα φανεί πιο ευνοϊκός και φιλικός όταν εμείς προσπαθούμε να προ­σελκύσουμε νέους πιστούς στη δική μας θρησκεία. Ακόμα χειρότερα, ο Θεός μάλλον θα ήταν αρνητικός, όταν εμείς καλ­λιεργούμε τη μισαλ­λοδοξία και προκαλούμε εχθρικές σχέσεις με τους πιστούς μιας άλλης θρησκείας.

· Αν εσύ απολαμβάνεις μερικά πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή σου σε μια θρησκευτική ομάδα ή από την υποστήριξή σου (όπως γίνεται γενικότερα όταν είμαστε μέλη και σε άλλες ομάδες λ.χ. πολιτική), αυτή η ευνοϊκή σχέση σου δεν αποδεικνύει τον καλό προορισμό της ομάδας και δεν εξηγείται από την αξιο­πιστία της φιλοσοφίας της. Η σύνδεση με μια ομάδα συνήθως δίνει κάποια πλεονεκτήματα, φέρνει ως αντάλλαγμα κάποιο νόημα στη ζωή και σε ορισμένες περιπτώσεις επιστρέφεται κάποια βοήθεια, ακόμα και όταν είναι μια αθλητική ομάδα. Δηλαδή, τα όποια πλεονεκτήματα αντιλαμβάνονται οι πιστοί μιας θρησκείας από την κοινωνική σύνδεσή τους με τη θρησκεία δεν είναι σημάδι ότι η δική τους θρησκεία τους είναι η σωστή και ότι ο Θεός πραγματικά υπάρχει.

 

 

 

Η Θ Ι Κ Η   Θ Ε Ω Ρ Ι Α

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ / ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ / ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ / ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ / ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ