(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

header message

 

 

 

Π Ι Σ Ω

 

 

Σελ. 7 από 10

 

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ...

 

Είναι κοινή διαπίστωση όλων, ότι η θρησκεία του Χριστιανισμού δεν στάθηκε μόνο στα κείμενα που έγραψαν μερικοί από τους μαθητές του Χριστού και οι πρώτοι χριστιανοί ιεραπόστολοι. Για λογαριασμό της θρησκείας, διαμορ­φώθηκαν φιλο­σοφικές απόψεις και θεολογική θεωρία, τα οποία τροφο­δοτήθηκαν απ' ευθείας από τη φιλοσοφική σκέψη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και με αφορμή τις δικές τους φιλο­σοφικές σκέψεις.

Στην ενότητα ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ όπου γίνεται μια ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΦΙΛΟ­ΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟ­ΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ θα βρείτε να διαβάσετε το σχετικό θέμα:

 Η κοσμολογία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, οι κυριότερες διαφορές τους (ως προς τη δομή, τη δημιουργία και τη τελολογία του κόσμου) και η επιρροή της φιλοσοφίας τους στη διαμόρφωση του χριστια­νικού δόγματος κατά τον Μεσαίωνα.  >>► 

 

 

 

αριστερό φτερόδεξί φτερό

 

 

 

 

 

© copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2020

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ            symbol of eye in red rings            ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px