ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΝ

ΣΟΥΠΕΡ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ ! ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

 

εικόνα του κυκλώματος

 

Θα έχετε συναντήσει κοντά στους κάδους απορριμμάτων και στα σκουπίδια πολλούς λαμπτήρες φθορισμού και μερικές φορές καθαρούς και μέσα στη χάρτινη θήκη τους. Όταν, μάλιστα, γίνεται αντι­κατάσταση των παλαιών λαμπτήρων σε εσωτερικούς χώρους πολλών τ.μ. πολλές δεκάδες τέτοιων λαμπτήρων πετιούνται όλοι μαζί στα σκουπίδια. Το ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι λαμπτήρες, οι οποίοι είναι άχρηστοι για την κοινή ηλεκτρολογική σύνδεσή τους, θα μπορούσαν κάπου να φωτίζουν για πολλά χρόνια;* * Υστερόγραφη σημείωση 5/2018. (Στα χρόνια που ακολούθησαν, η τεχνολογία έδωσε την καλύτερη λύση για κάθε ανάγκη φωτισμού, με χαμηλό κόστος, με μικρότερη κατανάλωση, με περισσότερη διάρκεια λειτουρ­γίας και σε ποικιλία λαμπτήρων).

 

Η συσκευή απέκτησε Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με αριθμό 2002741 με τον τίτλο Ηλεκτρο­μαγνητικός Ιονιστής Λαμπτήρων Φθορισμού και Νέον. Η τεχνική μελέτη και τα σχέδια ετοιμάστηκαν από τον Κ. Γ. Νικολουδάκη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις του αρμόδιου φορέα. Πρόκειται για ηλεκτρονική συσκευή χαμηλής τάσεως (9-13,8VoltDC), που προκαλεί με ραδιοκύματα (MF) εξ επαγωγής (ανέπαφα, από απόσταση λίγων εκατοστών του μέτρου) τη διέγερση και τη φωτοβολία των λαμπτήρων τύπου φθορισμού ή με αέριο νέον, με τη προσέγγιση ή με την απλή σύνδεση ενός απλού μονοπολικού καλωδίου στους λαμπτήρες. Η πρωτοτυπία και το κύριο πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης, είναι η αξιοποίηση των στάσιμων η/μ κυμάτων για την ασύρματη διέγερση των λαμπτήρων φθορισμού, παρα­κάμπτοντας τα εσωτερικά ηλεκτρόδιά τους, τα ογκώδη παρελκόμενά τους και τα καλώδια υψηλής τάσης, με φορητή συσκευή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το σκοπό, με οικονομικό και εύχρηστο τρόπο. Με μία μικρή, φορητή (τυπωμένο 120x40mm), ακίνδυνη, φθηνή και μικρής κατανάλωσης (max0,75Α-12VDC) συσκευή μπορούν να ανάβουν πολλοί και διαφορετικοί λαμπτήρες μαζί.

<•> Ο προορισμός του κυκλώματος είναι αντίθετος από αυτή ενός πομπού. Δεν επιθυμούμε καμία εκπομπή ραδιοκυμάτων, παρά μόνο την πλήρη εκμετάλλευση των στάσιμων κυμάτων και των υπερτάσεων από τη διέλευση του ρεύματος υψηλής συχνότητας στα στοιχεία του συντονισμένου κυκλώματος.

Η φωτοβολία στους συγκεκριμένους τύπους λαμπτήρων (φθορισμού, αερίου νέον και των νεότερων ηλεκτρονικών) προκαλείται με "ασύρματο" τρόπο, με το πλησίασμα ενός μονοπολικού καλωδίου αλλά χωρίς καμία ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ τους και έτσι δεν χρειάζεται η τροφοδότησή τους με ηλεκτρικό ρεύμα, το νήμα πυρακτώσεως, τα εσωτερικά ηλεκτρόδια και οι επικίνδυνες υψηλές τάσεις του δικτύου ηλεκτροδότησης. Γι' αυτό οι λαμπτήρες του συγκεκριμένου τύπου φωτοβολούν ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες της κατασκευής του καθένα, ακόμα και σε περιπτώσεις που ο λαμπτήρας θεωρείται “καμένος” για την κανονική σύνδεσή του! Λόγω της ατέλειας στη σταθερότητα και στην ομοιομορφία του φωτισμού, η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται κυρίως για διακοσμητικό φωτισμό, αυτόνομη ή τοποθετημένη εντός άλλης κατασκευής. Επειδή, όμως, η συγκεκριμένη συσκευή απλοποιεί τη διαδικασία φωτισμού, μπορεί να φανεί χρήσιμη και σαν συσκευή φωτισμού με μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και σχημάτων λαμπτήρων. Σε κινητή χρήση όπως (λ.χ. για βοηθητικό φωτισμό στο αυτοκίνητο) ή σε χώρους που δεν υπάρχει η παροχή υψηλής τάσης (κάμπινγκ, σπήλαια κ.α.) και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, (λ.χ. όταν οι λαμπτήρες τοποθετούνται πίσω από λεπτά τοιχώματα, όπως είναι τα τζάμια), ακόμα και με τους χαλασμένους λαμπτήρες φωτισμού. Σε κάθε περίπτωση, όπου χρειαζόμαστε χαμηλό ή διακοσμητικό φωτισμό (σε αποθηκευτικούς χώρους, σε βιτρίνες κ.λπ.), τον επιτυγχάνουμε χωρίς να χρησιμοποιήσουμε την ογκώδη σκάφη τοποθέτησης του λαμπτήρα, χωρίς το βαρύ τσοκ και τα άλλα παρελκόμενα. Μία ακόμα ιδιαίτερη περίπτωση χρήσης του ασύρματου διεγέρτη λαμπτήρων φθορισμού και νέον είναι η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για φωτισμό με λαμπτήρα που βρίσκεται σε περιβάλλον με υψηλό ποσοστό υγρασίας, ακόμα και βυθισμένος μέσα στο νερό, χωρίς κίνδυνο βραχυ­κυκλώματος ή ηλεκτρο­πληξίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Με την ίδια συσκευή και με την ίδια χαμηλή κατανάλωση (που δεν υπερβαίνει τα 9W) διεγείρονται και ανάβουν περισσότεροι λαμπτήρες του ενός και μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερο φωτισμό με την ίδια κατανάλωση.

Η σύνδεση για διακοσμητική χρήση μπορεί να γίνει με πολύ φαντασία, διότι δεν χρειάζονται τα παρελκόμενα τα οποία κρύβουν τον λαμπτήρα ή τον καθιστούν άβολο στην τοποθέτηση με τον όγκο και το βάρος τους και επικίνδυνο για ηλεκτροπληξία. Στην αγορά και σε καθημερινή χρήση βρίσκεται μεγάλη ποικιλία αυτού του είδους λαμπτήρων, σε διαφορετικά μήκη, διαμέτρους, σχήματα και χρώματα και μπορούμε να επιλέξουμε οποιονδήποτε μας αρέσει. Η τοποθέτηση του κυκλώματος μπορεί να γίνει εντός διάφανης διακοσμητικής κατασκευής, η οποία θα φωτίζεται εσωτερικά στο σύνολό της. Στην αγορά υπάρχουν πολλά υλικά, τα οποία μπορούμε να προσαρμόσουμε στις απαιτήσεις μας για τη στήριξη των λαμπτήρων και για τη διακοσμητική συγκάλυψή τους.

Η διέγερση εξ επαγωγής και η φωτοβολία των λαμπτήρων μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε ηλεκτρόδιο εξωτερικά τοποθετημένο κατά βούληση σε απόσταση μερικών χιλιοστών, με πολλές μορφές του και με εξαρτήματα σύνδεσης τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά και μπορούν να συνοδεύουν τη συσκευή. Σαν ηλεκτρόδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο το καλώδιο ιονισμού της συσκευής ή κάποιο αυτοσχέδιο μεταλλικό τμήμα, το οποίο συνδέεται με το καλώδιο διέγερσης. Στην πράξη μπορούν να δοκιμαστούν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του καλωδίου διέγερσης προς τους λαμπτήρες για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εάν το καλώδιο/­ηλεκτρόδιο διέγερσης προσεγγίζει σε πολλά σημεία τον λαμπτήρα με ανομοιόμορφο τρόπο (σε διαφορετικές αποστάσεις) αυτό μπορεί να προκαλεί έντονη ανομοιομορφία στο φωτισμό του, σημεία διαφορετικής έντασης της φωτοβολίας του και διάφορους κυματισμούς. Όταν πρόκειται για διακοσμητική χρήση, το φαινόμενο του ανομοι­όμορφου και κυματοειδούς φωτισμού μπορεί να είναι επιθυμητό και ιδιαίτερα εντυπωσιακό

Πρόκειται για μια εύκολη και απλοποιημένη ηλεκτρονική κατασκευή, με κατασκευαστικά πλεονεκτήματα, που κανονικά θα έπρεπε να επιδιώκει κάθε κατασκευαστής όταν διαθέτει στην αγορά το προϊόν του. Πλεονεκτήματα όπως: 1) Ανοχή στις αποκλίσεις των τιμών των εξαρτημάτων. Χρησιμοποιούνται διαδεδομένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, που μπορούν να αντικατασταθούν από πλήθος άλλων με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά, εξακολουθώντας το κύκλωμα να λειτουργεί αποτελεσματικά. 2) Η συναρμολόγηση γίνεται σε σύντομο χρόνο και δεν απαιτεί ειδική τεχνολογία. Το αρχικό κύκλωμα μπορεί να κατασκευαστεί εύκολα και από ένα μαθητή σχολείου. 3) Το κόστος των υλικών είναι χαμηλό, όσο ενός κοινού τροφοδοτικού μιας μικρής οικιακής ηλεκτρονικής συσκευής και μπορεί να μειωθεί για μαζική παραγωγή στην παγκόσμια αγορά. 4) Ιδιαίτερα εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία του κυκλώματος, για εύκολη και γρήγορη επιδιόρθωση. 5) Χαμηλή κατανάλωση που δεν ξεπερνάει τα 9Watt. 6) Συσκευή μικρών διαστάσεων με τα πλεονεκτήματα της φορητότητας. 7) Στο ηλεκτρονικό κύκλωμα του διεγέρτη υπάρχουν 3-4 εξαρτήματα, τα οποία εάν προβλέψουμε να είναι καλής ποιότητας και ανθεκτικά, τότε θα καταστήσουμε τη συσκευή υψηλής αντοχής και αξιόπιστη για χρήση 24 ώρες το 24ωρο και εγγυημένη για πολλά έτη. Τα πλεονεκτήματα αυτά, όμως πάλι δεν προσφέρουν καμία προοπτική για εκμετάλλευση της συσκευής στην Ελλάδα...

Στην αρχική σχεδίαση και υλοποίηση του κυκλώματος πιθανολογούνται μικρές τροποποιήσεις και το τυπωμένο κύκλωμα έχει σχεδιαστεί με αυτή την προοπτική, να μπορούν να γίνουν πειραματικές αλλαγές και να είναι εύκολη η πρόσβαση στα στοιχεία του κυκλώματος. Για μαζική παραγωγή με προοπτική στην παγκόσμια αγορά, η κατασκευή μπορεί να γίνει σε μικρότερες διαστάσεις (από την πρόταση της κατοχυρωμένης συσκευής), να γίνει ακόμα πιο εύχρηστη και με μικρότερο κόστος υλικών. Πρωτίστως, θα χρειαστεί ένα τυπωμένο κύκλωμα σχεδιασμένο για τοποθέτηση εξαρτημάτων επιφανειακής στήριξης (SMD). Ο διεγέρτης λαμπτήρων φθορισμού και νέον θα μπορούσε να προορίζεται για τη φωτοβολία ενός νέου τύπου λαμπτήρων, όπου δεν χρειάζονται καθόλου τα νήματα πυρακτώσεως και το διπολικό ρεύμα τροφοδοσίας. Ο λαμπτήρας αυτού του τύπου (ηλεκτρο­μαγνητικού τύπου) θα μπορούσε να κατασκευάζεται ξεχωριστά από το κύκλωμα διέγερσης, χωρίς ακροδέκτες τροφοδοσίας ρεύματος, μόνο με κάποιο ενσωματωμένο ηλεκτρόδιο διέγερσης με τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά, το οποίο δεν θα απαιτεί απ' ευθείας τροφοδότηση με ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΓΕΡΤΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Τάση λειτουργίας:

7,5 – 13,8 DC Volt

Ρεύμα (max):

0,75 A στα 12V

Κατανάλωση:

4-9 Watt (αποκλίνει με τη ρύθμιση και την τάση τροφ.)

Διαστάσεις τυπωμένου κυκλώματος:

120 x 40 mm

Διαστάσεις καλύμματος:

150 x 80 x 30 mm

Διέγερση:

Έως 10 mm

Απομάκρυνση:

Έως 150 mm (ανάλογα με τον λαμπτήρα)

Τύπος ακτινοβολίας:

MF (λ≈180m)

 

• Ο διεγέρτης είναι ακίνδυνος όσο οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.

• Λειτουργεί με χαμηλή και συνηθισμένη τάση

• Η κατανάλωσή του χαμηλή

• Η ακτινοβολία του είναι ακίνδυνη. Η ενέργεια είναι πολλαπλάσια λιγότερη από αυτή των συχνοτήτων ενός κινητού τηλεφώνου

• Είναι συσκευή φορητών διαστάσεων και για λάμπες Υ/Τ

• Γρήγορη και οικονομική μέθοδος

• Αξιόπιστη λειτουργία 24/24ωρο

 

• Όμως προσοχή! Δεν είναι παιχνίδι για τα παιδιά.

Ο ακροδέκτης διέγερσης και τα γυμνά σημεία του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσουν έγκαυμα, όπως ένα καυτό σύρμα ή μικρούς σπινθήρες. Θα πρέπει να αποφεύγουμε ν' αγγίζουμε την καλωδίωση σε ώρα λειτουργίας του και να μη την πλησιάσουμε κοντά σε εύφλεκτες ουσίες.

Λαμπτήρας πράσινου φωτισμού

 

  Ο διεγέρτης λαμπτήρων ως μία πειραματική και εκπαιδευτική διάταξη (συνοδευμένη με χρήσιμες οδηγίες):

• Γνωρίστε τα πιο συνηθισμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και μάθετε τις ιδιότητες των αγωγών, των μονωτών και των ημιαγωγών με προσωπική εμπειρία

• Προκαλέστε το φαινόμενο του συντονισμού με το ηλεκτρικό φορτίο και μελετήστε το η/μ πεδίο στο συντονισμένο κύκλωμα

• Μελετήστε πώς παράγονται τα ραδιοκύματα, πώς καθορίζεται και επηρεάζεται η συχνότητά τους και πώς ενισχύονται ή εξασθενούν

• Προκαλέστε εντυπωσιακά η/μ φαινόμενα όπως φθορισμό και ιονισμό σε λάμπες αερίων

• Παρατηρήστε και κατανοήστε την επίδραση των ραδιοκυμάτων στα αγώγιμα υλικά και το αντίστροφο

• Επινοήστε μια νέα χρήση για το κύκλωμα, ερευνήστε για ενδεχόμενες βελτιώσεις και συνδυάστε το με μια διακοσμητική κατασκευή

 

Στο μέλλον, το κύκλωμα του Ηλεκτρομαγνητικού Διεγέρτη Λαμπτήρων Φθορισμού και Νέον  θα παρουσιαστεί αναλυτικά με σκοπό να δοθεί η ευκαιρία, κυρίως σε νέους, να έρθουν σε επαφή με τις αρχές λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών και με τις πρώτες φάσεις της ιστορίας και της τεχνογνωσίας τους και γενικότερα για να ενισχυθεί το ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική έρευνα των ηλεκτρο­μαγνητικών φαινομένων.

 

αρχείο κειμένου Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Η-Μ ΔΙΕΓΕΡΤΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ >>>

 

e-mail:filosofiagr@yahoo.gr

Δείτε και το σχετικό βίντεο στο YouTube >>>

Εναλλακτικά δείτε ή κατεβάστε από εδώ >>>

 

 

coilΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΝ         Super συσκευή


Ανιχνευτής η/μ πεδίων και θορύβου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ Η/Μ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗ

 

www.cosmonomy.eu

  big bang  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

comet

 

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!