ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ • ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ - ΥΛΗ & ΠΝΕΥΜΑ

 


Gr Eng language

 

???

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

 

 

Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία...

Μη λες ότι δεν ήξερες, πες ότι είχες πιστέψει!*

Για μια παγκόσμια Ηθική<•> Οι κατευθυντήριες απόψεις και οι εσωτερικές αξίες για την πορεία της ζωής μέχρι σήμερα υποβαθμίζονται και αντι­μετωπίζονται σαν μετα­φυσικά ζητήματα, διότι δεν ευνοούν τα σχέδια, τις επιθυμίες και τους στόχους των φιλόδοξων και των "υλιστών" ανθρώπων... Αναρωτήθηκες πόσα λες και κάνεις καθημερινά με 100% βεβαιότητα, ενώ αυτά είναι πιο αμφίβολα από φιλο­σοφικές θεωρίες; Ο πνευματικός προ­σανατολισμός με την παγκό­σμια ηθική τουπυξίδα στο μυαλό περι­ορίζει την απερίσκεφτη και φιλόδοξη δράση. Γι' αυτό δεν ακούγεται ευχάριστος. Η άρνησή του διευκο­λύνει όλους για να επιρ­ρίπτουν κάθε ευθύνη στους άλλους, όχι στον εαυτό τους.

 

 

 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ επι­βεβαιώ­νεται διαρκώς μέσα στον κόσμο. Επιβεβαιώνεται από τη ζωή με παρανοϊκή και εγω­κεντρική συμπεριφορά και με τις συνέπειές της, έτσι όπως μια ζωή παρα­κινείται και ανα­παράγεται από τις φαντασιώσεις, τη μεροληψία και την υπέρμετρη βεβαιό­τητα.

απόσπασμα 32

 

Οι άνθρωποι θα έπρεπε να ζουν πιο όμορφα από τα ζώα ή να λείπουν από την κοινωνία τα περισσότερα φοβερά γεγονότα. Κάτι πρέπει να απαντήσουν για αυτή την επίγεια δυσκολία όσοι δεν κατα­λαβαίνουν μια ζωή με περισσότερο πνεύμα και λιγότερη εξωτερική δράση. Μια εξήγηση χρειάζεται να δώσουν για αυτή την αδυναμία και την ατυχία στην ανθρώπινη ζωή, που είναι ο κανόνας... Διαψεύδεσαι καθημε­ρινά από τη ζωή, από την ιστορία, από τα γεγονότα, από την αδυναμία σου να δώσεις μια εξήγηση για όσα παρανοϊκά και εγκληματικά γίνονται δίπλα σου*. Η αδικία, η δυστυχία και τα προβλήματα στις ανθρώπινες σχέσεις δεν επιβεβαιώνουν την έλλειψη μιας παγκόσμιας ηθικής ή τη σχετικότητά της. Αυτά (τα ψυχολογικά και κοινωνικά φαινόμενα) επι­βεβαιώνουν τις φυσικές και πνευματικές αδυναμίες του ανθρώπου, την υπέρμετρη βεβαιότητά του, τη μεροληπτική σκέψη του και μαζί την απερισκεψία του. Σε τελική ανάλυση επι­βεβαιώνεται η εναντίωση του ανθρώπου στην παγκόσμια ηθική της πνευματικής κατεύθυνσης (όπως αυτή η ηθική θα χαρακτη­ριζόταν ως πρότυπο ζωής και συμπεριφοράς με ένα αμερόληπτο πνεύμα). Μια ανθρώπινη ζωή που συμπεριφέρεται (ιδιοτελώς) για να είναι το επίκεντρο ενός υλικού και σχετικού κόσμου, δελεασμένη από τα αισθητά πράγματα και έχοντας για λίγο μια εξουσία και χρησιμο­ποιώντας τα πλεονεκτήματά της μέσα στον περιστασιακό κόσμο· με το πνεύμα κυριευμένο από τη φαντασίωση, ότι όλοι οι άλλοι πρέπει να εξυπηρετούν και να δοξάζουν ένα τέτοιο παρανοϊκό πνεύμα είναι μια απατηλή ζωή σε σύγκρουση με τους νόμους του κόσμου ως Σύνολο. Η σύγκρουση με την πραγματικότητα και η κακή πνευματική επαφή με τον κόσμο (με ψέματα, αυταπάτες και λάθη) δημιουργεί συνέπειες που διαψεύδουν τις προσδοκίες, ανεύθυνη συμπεριφορά., καταχρήσεις και προκλήσεις που στρέφουν τους άλλους εναντίον μας. Όταν κάποιος ζει και συμπεριφέρεται έχοντας εκτιμήσει υπερβολικά τα πλεονεκτήματά του και τις ικανότητές του και πιστεύοντας ότι έχει αρκετή γνώση και σαν να ήταν ο Θεός ή το επίκεντρο ολόκληρου του κόσμου, τότε δημιουργούνται συνέπειες. Μια ηθική με πνευματικό προσα­νατολισμό της ζωής όχι μόνο είναι παγκόσμια αλλά εξηγεί ακόμα γιατί στα αρχικά στάδια της ζωής (χωρίς την ανθρώπινη σκέψη) η ηθική φαίνεται εντελώς ανύπαρκτη και άχρηστη (αν και ήδη έχει ξεκινήσει με τη φροντίδα για τη διατήρηση της ζωής). Η ηθική με πνευματικό προσα­νατολισμό της ζωής εξηγεί γιατί είναι στερητική για την πλειοψηφία των ανθρώπων, αφού η ζωή με αμεροληψία, αυτογνωσία και η αναζήτηση της βεβαιότητας δεν ενθαρρύνει την εξωτερική δράση. Αντιθέτως με τον πνευματικό προσα­νατολισμό της ζωής πολλές από τις προσδοκίες ελαττώνονται, πολλά όνειρα ακυρώνονται, οι σχετικές αξίες (κυρίως μέσα από συγκρίσεις) υποβιβάζονται και απο­καλύπτονται οι ανθρώπινες φαντασιώσεις που διεγείρουν τη δράση.

 

 

ΗΘΙΚΗ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ - ΚΡΑΤΟΣ

- 1 -

- 2 -

- 3 -

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ

άγκυρα

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ

>>>

!

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

>>>

μάτι

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ >>>

 

 

χέρι

<•> Τα ψέματα, οι φαντασιώσεις, τα λάθη και η μεροληπτική λογική παράγουν αδικία, ακόμα και αν η πρόθεση λείπει

-

 

>>> ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ: Η έλλειψη εκεί γίνεται πλεόνασμα εδώ. Γη με κόκκινη θάλασσαΗ αδυναμία εκεί ευνοεί εδώ. Το πρόβλημα, η καταστροφή και ο θάνατός σου διευκολύνουν τη δική μου ζωή. Η εξωτερική δύναμη ή αδυναμία γίνονται αιτία για τη δική μου δράση. Η ψυχολογική αρχή της αδικίας στις ανθρώπινες σχέσεις: Χρησιμοποιώ το πλεονέκτημά μου για να εκμεταλλευτώ το μειονέκτημα του άλλου ή τη μειονεκτική θέση του.

>>> ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ: Με τη σκέψη αποκαλύπτω ότι εγώ επιλέγω και δίνω σκοπό στη δράση. Αναζητώ το σκοπό της δύναμης και του κόσμου. Το πνεύμα απο­καλύπτεται στον εαυτό του ως ρυθμιστής για τη συμπεριφορά, για τη χρήση των πραγμάτων και για την εφαρμογή της δύναμης. Όλοι έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και αυτά πάλι δεν είναι για πάντα.

 

 

χέριΤα ψέματα, οι φαντασιώσεις, τα λάθη και η μεροληπτική λογική παράγουν αδικία, ακόμα και αν η πρόθεση λείπει.

πνευματικά θεμέλια

Τίποτα δεν είναι έτσι όπως ακριβώς φαίνεται και για όλους τους παρατη­ρητές. Σχεδόν τίπο­τα δεν είναι έτσι όπως το σκε­φτόμα­στε. Ακόμα πιο απί­θανο, ότι τα πράγ­ματα και τα γεγονότα είναι έτσι όπως τα εμφα­νίζουν όσοι τα περι­γράφουν ή ότι τα πράγματα θα γί­νουν έτσι όπως τα υπολο­γίζουμε. Ζούμε σε ένα κόσμο όπου ο ένας παρα­πλανά τον άλλο, αφού πρώτα έχει εμπι­στευθεί τυφλά τον παρανοϊκό εαυτό του και δεν αναζητά τον πνευματικό προορισμό του. Η αυξημένη αμφιβολία δεν ευνοεί τις συνεργασίες, ενώ οι άνθρωποι εύκολα δελεάζονται και παραδίδουν τον έλεγχο της ζωής τους όταν αποκτούν εμπι­στοσύνη. Οι προσδοκίες είναι περισσότερες με την άγνοια και πολλές ελπίδες δημι­ουργούνται με τη "θεά" τύχη από τις ανθρώπινες σχέσεις και την εξωτερική δράση. Όμως τα ψέματα, οι φαντασιώσεις, τα λάθη και η μεροληπτική λογική παράγουν αδικία, ακόμα και αν η πρόθεση λείπει. Αργά ή γρήγορα αυτά αποκα­λύπτονται, οι υπερβολικές προσδοκίες διαψεύδονται και η διάψευση μπορεί να είναι γελοία, μπορεί και δραματική.

η σταθερή πραγματικότητα

 

 

>>> ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ: ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ <<<

Εισαγωγή στην ηθική (με πνευματικό προσανατολισμό της ζωής)

-

αράχνη

Τρία ελαττώματα στη γνώση, που τη μεταμορφώνουν σε ψευδαίσθηση γνώσης και βυθίζουν τη σκέψη σε περισσότερη άγνοια: >>>

ΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΗΘΙΚΗ

ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΗ;

 

 

Ηθική χωρίς γνώση...και γνώση χωρίς Ηθική...

 

 

 

 

 

 

(

 

)

γωνία

>>>► ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ◄<<<

γωνία2

 
*Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΩΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ)

Υπότιτλος: Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία

 
 

cd-r

 Ένα βιβλίο για τα ζητήματα που μπορούν ενοποιηθούν κάτω από το συνοπτικό τίτλο της Ηθικής (πρακτική φιλο­σοφία, με ψυχο­λογικές και κοινωνιο­λογικές συνέπειες). Η Ηθική του πνευματικού προσα­νατολισμού δεν χρειάζεται τη φαντασία των θρησκειών. Αλλά και η γνώση δεν είναι μονο­μερώς πλεο­νέκτημα για τη ζωή και την έρευνα. Η παγκόσμια ηθική με πνευ­ματικό προ­σανατολισμό “φρε­νάρει” απότομα τις υπερ­βολικές προσδοκίες από την Επι­στήμη και απο­καλύπτει πώς οι πνευ­ματικές αδυναμίες γίνονται πλεονε­κτήματα για την εξα­πάτηση και ανα­παράγουν την αδικία στις ανθρώπινες σχέσεις. >>>►

 

* Όλα τα βιβλία συμπερι­λαμβάνονται σε μια ψηφιακή έκδοση. Από τα ψηφιακά αρχεία μπορεί εύκολα να γίνει η ανάγνωση και η εκτύ­πωση όλων των κειμένων, χωρίς το γραφι­κό περι­βάλλον των σελίδων. Στις ιστο­σελίδες, τα ζητήματα ΔΕΝ παρου­σιάζονται  ολοκληρωμέ­να, με συνάφεια, χωρίς περίσσιες σκέψεις και με την απο­τελεσματική σειρά, που διευ­κολύνει την κατανόηση και με τις απαν­τήσεις στις απο­ρίες που δημιουρ­γούνται. Για μια πιο συνε­κτική ανάγνωση προτείνεται το κατέ­βασμα και η εκτύ­πωση των αρχείων κειμένου

 

γωνία3

ISBN 978-960-93-6089-0 | ©2014 | 1η έκδοση

 

γωνία4

(

 

)

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

???

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

προσανατολίσου!

αισθητήρια όργανα

σκέψηΈνα σημάδι ορθότητας κάθε θεωρίας: Η θεωρία όχι μόνο να περιγράφει ή να εξηγεί ένα φαινόμενο, αλλά να απαντάει και στις απορίες που αυτή η ίδια προκαλεί

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία και πραγματικότητα >>>► 

 

 

the-background

Go to Top