(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

 

 

 

 


 Eng language

 

???

Σχετικότητα του χρόνου ή της ενέργειας ; - Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

 

Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 

printed bookspdf filescd-rom

ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ & Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ

©2012 ISBN 978-960-93-4040-3 (Προηγούμενη έκδοση)

Κοσμολογική θεωρία για τη δομή του κόσμου και της ύλης πλήρως ανα­πτυγμένη σε 3 βιβλία, με συνέ­πειες που δεν περιορίζονται στην ερευνητική περιοχή της φυσικής και της αστρονομίας. Η φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης ξεκίνησε ορθολογικά στη δεκαετία του '80 (με ελάχιστες γενικές αρχές, από θεμελιώδη φαινόμενα και με κανόνες της λογικής), με συ­νηθισμένο λεξιλόγιο και με σκέψεις και παρατηρήσεις που μπορεί ο καθένας να εκτιμήσει, χωρίς να είναι καθηγητής ή ερευνητής μέσα σε εργαστήριο. Όμως αυτή η ορθολογική ερμηνεία επέτυχε να κατευθύνει την έρευνα με τα σωστά ερωτήματα, να ενοποιήσει πολλά ζητήματα φανερώνοντας τα θεμελιώδη φαινόμενα και πώς αυτά διαφορο­ποιούνται και να δώσει ορθο­λογικές λύσεις και απαντήσεις με τη γλώσσα της φυσικής, να εισαγάγει τις απαραίτητες μαθηματικές σχέσεις και τους πρώτους υπολογισμούς που επιβεβαιώνουν τη φυσική ερμηνεία με τις πιο γενικές έννοιες. Ιδιαίτερα ζητήματα τα οποία παρουσιάζονται μέσα από τυ­χαίες παρα­τηρήσεις και ανακαλύψεις και ερευνώνται με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά όργανα και σαν να ήταν καθαρά ξεχωρισμένα στη φύση, με την ορθολογική σκέψη φανερώνονται απλο­ποιημένα και σαν παράγωγα από τη διατήρηση των νόμων και της ενέργειας. Ξεπερ­νώντας κάθε προσδοκία αλλά και με μακρο­χρόνια προσπάθεια, τα ζητήματα δεν περι­ορίστηκαν στα φυσικά φαινόμενα και σε μια κοσμο­λογική ερμηνεία. Όμως τα ζητήματα διαχωρίστηκαν και οι σκέψεις τακτο­ποιήθηκαν όπως επιβάλλεται από την ορθολογική έρευνα για να μη χαθεί η συνέπεια και η προτεραιότητα στις απορίες που πρέπει να απαντηθούν πριν η σκέψη περάσει σε πιο σύνθετα ζητήματα. Οι απαντήσεις για το πώς ο κόσμος λειτουργεί, τι αυτός έχει σαν ουσία του και ποια είναι η αρχή της ζωής, έτσι όπως κάθε άνθρωπος θα ήθελε να ακούσει, αλλά και ανακαλύψεις που δημοσιεύονται για 1η φορά. 

 

open book ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ ◄ Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για την ερμηνεία της φύσης. 1ος τόμος.

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης. Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το καθημερινό λεξιλόγιο. Η κοσμο­λογική θεωρία που ξεκίνησε να ανα­πτύσσεται στη δεκαετία του '80 στη βάση της σκέψης, ότι το Σύμπαν ανά Μέγιστη Χρονική Περίοδο είναι πάντοτε το ίδιο και με όλους τους δυνατούς τρόπους.

|| Σελ. 562 | 14,60×21,00cm (~A5) | Περιθ. Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - 2,0 | ΙΟΥΝ.2014

|| Σελ. 516 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Περιθ. Α2,6 - Δ2,6 - Π2,6 - 2,7 | ΙΟΥΝ.2014

 Διαθέσιμο δωρεάν (σε Β5)  >>>

 (Print on Demand, ISBN 978-960-9504-68-3 ©2012, σελ.596)

open book ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ ◄ Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές και τα μαθηματικά όρια στις φυσικές μεταβολές. 2ος τόμος (περι­ληπτικά και επιλεκτικά).

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και φυσικών δυνάμεων. Η επέκταση και η εφαρμογή των θεμελιωδών σχέσεων που διατυπώθηκαν στον 1ο τόμο, για υπολογισμούς σύμφωνα με τις πληροφορίες της γνωστής φυσικής. Πώς η ταχύτητα του φωτός συνδέεται με την αρνητική αδράνεια του ελεύθερου χώρου και πώς ένα πλήθος κυματικών φαινομένων προκαλούνται με τους πιο γρήγορους ρυθμούς και αυτά εμφανίζονται σαν διαφορετικά μεταξύ τους και τελικά σχηματίζουν τα δομικά στοιχεία τα οποία λέγονται "ύλη". Οι πιο απλοί υπολογισμοί (για μαθητές σχολείου) με την καθοδήγηση της ορθολογικής ερμηνείας για τη δομή του κόσμου και της ύλης φανερώνουν την κυματική αρχή των δομικών στοιχείων, δηλαδή, ότι αυτά είναι ταλαντώσεις και κυματικά φαινόμενα.

|| Σελ. 302 | 14,60×22,00cm (~A5) | Στις 09/02/2013

 Διερεύνηση και υπολογισμοί. Αξιοποιήθηκαν για ένα νέο βιβλίο μαζί με τον πρώτο τόμο

open book ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ, Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ◄ «ΜΕΓΑΛΑ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 3ος (αυτοτελής) τόμος.

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας. Ξεπερνώντας την περιοχή της φυσικής... Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές που φέρνει η κοσμο­λογική θεωρία του "ολο­κληρωμένου και σταθεροποιημένου -εντός μιας μεγάλης περιόδου- Σύμπαντος" είναι, ότι για πρώτη φορά, το φαινόμενο της ζωής συνδέεται με τους γνωστούς φυσικούς νόμους και δεν μένει "ξεκρέμαστο" και σαν ένα άλμα μίας διχασμένης (υλικής-πνευματικής) φύσης. Η λέξη "κλειδί" είναι: συγχρονισμός των δομικών στοιχείων με τη δυναμική συμμετοχή του ολο­κληρωμένου Σύμπαντος, που πραγματοποιείται σχετικά μέσω του κενού χώρου. Η σχέση της ψυχής με τη νόηση και με το συγχρονισμό των δομικών στοιχείων και όλα αυτά μαζί με τον κόσμο ως ταυτόχρονο σύνολο που προσφέρεται σαν κοινόχρηστη ενέργεια.

|| Σελ. 420 | 14,80×21,00cm (A5) | ΑΥΓ. 2013

 Ημιτελές... Πολλές από τις σκέψεις μεταφέρθηκαν στο νεότερο βιβλίο

open book COMPLETE UNIVERSE, DYNAMIC SPACE, WAVE PHENOMENA. Subtitle: How the natural laws and forces are applied. The fundamental concepts for a rational Cosmology (Cosmo­nomy).

(Η ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας - των προηγούμενων 3 τόμων - ολόκληρη, αναδιαρθρωμένη και βελτιωμένη στην αγγλική γλώσσα). The complete and rational answer to questions about how nature works and what its limits are, with observations on the most undoubted natural pheno­mena. This theory should be not assessed as if it were only a physics theory of professors nor as if it were only a philosophical theory. The professors will realize, that the cosmological theory contains physics but the mathematical tools used are of a low level and so, inadequate. The professors of philosophy will realize that it is a tedious theory being mixed with physics, while this was not necessary. Neither the ones nor the others would understand this cosmological theory...

|Α| Σελίδες 552 | 21,00×29,70cm (A4) | Α3,5 – Δ3,5 – Π2,5 – Κ3,0 | TNR12 | ©2021

|Β| Συμπληρωματικός τόμος με υπότιτλο: Κόσμος και ύλη, Πνεύμα και ζωή

Σελίδες 144 | 21,00×29,70cm (A4) | Α3,5 – Δ3,5 – Π2,5 – Κ3,0 | TNR12 | ©2021

Έκδοση αναδιαρθρωμένη και βελτιωμένη

open book Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ◄ Υπότιτλος: Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας. Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας.

Το αρχικό φιλοσοφικό βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε σε χίλια αντίτυπα τον Ιαν. του 2000 (εκδόσεις "Δωδώνη", αριθμός σελ. 448, ISBN 960-385-019-5). Στο βιβλίο αυτό, μεταξύ των άλλων κεντρικών ζητημάτων της Φιλοσοφίας, διατυπώνονται για πρώτη φορά μερικές θεμελιώδεις ιδέες, οι οποίες είναι σημαντικές για την έρευνα της φύσης και θα τις εκτιμήσει ένας αναγνώστης με τέτοιο ενδιαφέρον. Ο κόσμος περιγράφεται ορθολογικά και πολλά φυσικά φαινόμενα εξηγούνται από μια συνολική ποσότητα ενέργειας, η οποία ταυτίστηκε λογικά με τον κενό χώρο και από τις ταχύτατες αυξο­μειώσεις αυτής της κοινόχρηστης ενέργειας, οι οποίες ταυτίστηκαν λογικά με τα σωματίδια και την ύλη. Χωρίς υπολογισμούς και μαθηματικά, όπως κανένας φυσικός δεν τόλμησε ή δεν ενδιαφέρθηκε να σκεφτεί, κυρίως επειδή οι ερευνητές / φυσικοί περιφρονούσαν ή αγνοούσαν τη μέθοδο του παρα­γωγικού συλλογισμού και της απαγωγής σε άτοπο, όπως οι μεγάλοι φιλόσοφοι την είχαν αντιληφθεί και αξιοποιήσει. Σε αυτό το βιβλίο βρίσκονται διατυπωμένες και προχω­ρημένες οι πρώτες σκέψεις για τα κεντρικά ζητήματα της φιλοσοφίας, τα οποία ανα­πτύχθηκαν περισ­σότερο και απο­σαφηνίστηκαν αργότερα σε ξεχωριστά βιβλία.

Περίσσευμα μικρού αριθμού αντιτύπων

 


21,00×29,70cm (Α4), 17,60×25,00cm (Β5), 14,80×21,00cm (A5)

 

> SOFTWARE, ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ < 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

εκδόσεις σε CD/DVD

4500 (Α5) σελίδες και άνω

εξώφυλλα

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

~

~

Επιμέλεια-Σχεδίαση 2004 - 2020

© Κ. Γ. Νικολουδάκης | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

~

~

Go to Top