Eng language

Απαντήσεις που δημοσιεύονται για 1η φορά  -   Η υπερεκτίμηση της εξειδίκευσης και η υποτίμηση της εύκολης γενίκευσης!

???

 

(

 

)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

>>> Πώς έχουν μοιραστεί τα ερευνητικά πεδία <<<

-

Είναι κατανοητή, η δυσκολία να διαβάσει κάποιος από την οθόνη του Η/Υ τα ιδιαίτερα δύσκολα φιλο­σοφικά ζητήματα, τα οποία εκτείνονται σε πολλές σελί­δες. Για τη διευκόλυνση του σεβαστού αναγνώστη, προ­σφέρονται απο­σπάσματα, σελίδες, σύν­τομες και εκτε­ταμένες περι­λήψεις και βιβλία με επιλογές ξεχωριστών αρχείων κειμένου (τύπου PDF) καθαρά για ανάγνωση, για κατέβασμα και για εκτύπωση, χωρίς το γραφικό περι­βάλλον των ιστοσελίδων.

Η συγγραφική εργασία του προστατεύεται από τους νόμους της πνευματικής ιδιοκτησίας, ωστόσο δεν απαιτεί να ζητηθεί η δική του άδεια για την αναφορά, την αντι­γραφή και την ανα­δημοσίευσή τους, υπό το σαφή όρο να γίνεται υπόδειξη της πηγής και του δημιουργού και μη κερδο­σκοπική χρήση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του ηλε­κτρονικού ταχυ­δρομείου σε ένα από τα παρακάτω e-mails: e-mail

 

e-mail

 

Σας ευχαριστώ και εύχομαι να βρείτε ικανο­ποιητικές απαντήσεις και αν όχι αυτές, τότε οι δικές μου εργασίες να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και ενθάρρυνσης για τις δικές σας προσπάθειες!

 

Κ. Γ. Νικολουδάκης

 

 

printed bookspdf filescd-rom

Ένα Πλήρες Σύμπαν σαν Κενός Χώρος και η Παγκόσμια Ηθική της Εσωτερικής Κατεύθυνσης (Κοσμονομία)

©2020 ISBN 978-618-85170-0-4

Το σύνολο των φιλοσοφικών κειμένων και της κοσμο­λογικής θεωρίας παρουσιάζονται με το εντυπωσιακό γραφικό περιβάλλον σε οπτικό δίσκο (φυσικό και εικονικό ISO disk image). Στον οπτικό δίσκο συμ­περιλαμβάνονται τα βιβλία σε ψηφιακή μορφή, χωρίς το γραφικό περιβάλλον (περισσότερες από 5000 έντυπες σελίδες Α5 συνολικά με πρωτότυπο περιεχόμενο). Ένας θησαυρός σκέψεων που, με τις μικρότερες προσ­δοκίες, θα μας βάλει... να φιλοσοφούμε για πολλά χρόνια. Θα πεισθούν όλοι, ότι η φιλο­σοφία ακόμα δεν πέθανε και αντιθέτως ανα­βαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται!

 

open book ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ ◄ Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για την ερμηνεία της φύσης. 1ος τόμος.

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης. Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το καθη­μερινό λεξιλόγιο. Κοσμολογική θεωρία που ξεκίνησε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του '80 στη βάση της σκέψης, ότι το Σύμπαν ανά Μέγιστη Χρονική Περίοδο είναι πάντοτε το ίδιο και με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

|| Σελ. 562 | 14,60x21,00cm (~A5) | Περιθ. Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - 2,0 | ΙΟΥΝ.2014

Θα επανεκδοθεί βελτιωμένο >>>

  (ISBN 978-960-9504-68-3, ©2012, 1η έκδοση, σελ.596/Α5)

open book ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ ◄ Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές και τα μαθηματικά όρια στις φυσικές μεταβολές. 2ος τόμος.

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης. Η επέκταση και η εφαρμογή των θεμελιωδών σχέσεων που δια­τυπώθηκαν στον 1ο τόμο, για υπολογισμούς σύμφωνα με τις πληροφορίες της γνωστής φυσικής. Πώς η ταχύτητα του φωτός συνδέεται με την αρνητική αδράνεια του κενού χώρου και πώς ένα πλήθος κυματικών φαινομένων προκαλούνται με τους πιο γρήγορους ρυθμούς και αυτά εμφανίζονται σαν διαφορετικά μεταξύ τους και τελικά σχηματίζουν τα δομικά στοιχεία τα οποία λέγονται "ύλη". Οι πιο απλοί υπολογισμοί (για μαθητές σχολείου) με την καθοδήγηση της ορθολογικής ερμηνείας για τη δομή του κόσμου και της ύλης φανερώνουν την κυματική αρχή των δομικών στοιχείων, δηλαδή, ότι αυτά είναι ταλαντώσεις και κυματικά φαινόμενα.

|| Σελ. 302 | 14,60x22,00cm (~A5) | Στις 09/02/2013

 Διερεύνηση και υπολογισμοί. Αξιοποιήθηκαν για ένα νέο βιβλίο μαζί με τον πρώτο τόμο

open book ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ, Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ◄ «ΜΕΓΑΛΑ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 3ος (αυτοτελής) τόμος.

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας. Ξεπερνώντας την περιοχή της φυσικής... Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές που φέρνει η κοσμο­λογική θεωρία του "ολοκληρωμένου και σταθερο­ποιημένου -εντός μιας μεγάλης περιόδου- Σύμπαντος" είναι, ότι για πρώτη φορά, το φαινόμενο της ζωής συνδέεται με τους γνωστούς φυσικούς νόμους και δεν μένει "ξεκρέμαστο" και σαν ένα αγεφύρωτο άλμα μίας διχασμένης (υλικής-πνευματικής) φύσης. Η λέξη "κλειδί" είναι: συγχρονισμός των δομικών στοιχείων με τη δυναμική συμμετοχή του ολο­κληρωμένου Σύμπαντος, που πραγματοποιείται σχετικά μέσω του κενού χώρου. Η σχέση της ψυχής με τη νόηση και με το συγχρονισμό των δομικών στοιχείων και όλα αυτά μαζί με τον κόσμο ως ταυτόχρονο σύνολο που προσφέρεται σαν κοινόχρηστη ενέργεια.

|| Σελ. 420 | 14,80x21,00cm (A5) | ΑΥΓ. 2013

 Ημιτελές... Πολλές από τις σκέψεις μεταφέρθηκαν στο νεότερο βιβλίο

open book “ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ◄ Υπότιτλος: Οι θεμελιώδεις έννοιες και σχέσεις για μια ορθολογική Κοσμο­λογία (Κοσμονομία). Πώς εφαρ­μόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις. (2 τόμοι).

Η ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας σχεδόν ολόκληρη και βελ­τιωμένη. "Αυτή δεν πρέπει να εκτιμηθεί όπως αν ήταν αποκλειστικά μια θεωρία καθη­γητών φυ­σικής, ούτε όπως αν ήταν απο­κλειστικά μια φιλοσοφική θεωρία. Οι καθηγη­τές της ανώτερης εκπαίδευσης θα αντι­ληφθούν, ότι η κοσμο­λογική θεωρία περιέχει φυσική, αλλά τα μαθηματικά που χρησιμο­ποιούνται είναι χαμηλού εκ­παιδευτικού επι­πέδου και ανεπαρκή. Οι καθηγητές της φιλοσοφίας, θα αντι­ληφθούν ότι είναι μια κουραστική θεω­ρία και με ανάμιξη της φυσικής, ενώ αυτή η ανάμιξη δεν χρεια­ζόταν. Ούτε οι μεν, ούτε οι δε θα έχουν καταλάβει αυτήν την κοσμο­λογική θεωρία".

|Α| Σελίδες 592 | 21,00x29,70cm (A4) | Α3,5 – Δ3,5 – Π2,5 – Κ3,0 | TNR12 | ©2021

|Β| Συμπληρωματικός τόμος με υπότιτλο: Κόσμος και ύλη, Πνεύμα και ζωή

Σελίδες 148 | 21,00x29,70cm (A4) | Α3,5 – Δ3,5 – Π2,5 – Κ3,0 | TNR12 | ©2021

 Μη διαθέσιμα στην Ελληνική γλώσσα >>> 

open book ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ◄ Πνεύμα, θεός, ύλη και κόσμος στη φιλοσοφία. Σύντομη αναδρομή και σχολιασμός στις φιλοσοφικές προσπάθειες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μετά από τις τελευταίες σκέψεις και τις νεότερες απαντήσεις στα κοσμο­λογικά ζητήματα. Φιλοσοφία, θρησκεία και πίστη.

|| Σελ. 670 | 14,80x21,00cm (A5) | ΑΥΓ./2020

Ημιτελές (Πολλές από τις σκέψεις του βιβλίου στην ενότητα ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ > )

open book Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (με τις αιώνιες αξίες και σε σύζευξη με τη σκέψη). Υπότιτλος: Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία ◄

Ένα βιβλίο για τα ζητήματα που μπορούν ενοποι­ηθούν κάτω από το συνοπτικό τίτλο της Ηθικής (πρα­κτική φιλο­σοφία, με ψυχο­λογικές και κοινωνιο­λογικές συνέ­πειες). Το βιβλίο εστιάζει σε μια εκσυγχρονισμένη Ηθική θεμελιω­μένη στην προτεραιότητα του πνεύματος προς τον εαυτό του και έχει την προοπτική ενός παγκόσμιου μανιφέστου. Σε αυτό συνοψίζονται όλες οι απαραίτητες σκέψεις σε τέσσερις ομάδες ζητημάτων, που θεμελιώνουν την Ηθική με πνευματικές αξίες, την ενοποιούν με τη Λογική και με τη διαχείριση της σκέψης, και με τους φυσικούς νόμους (δηλαδή ηθική που δεν αγνοεί την κοσμολογία). Αυτοτελές βιβλίο, που αργότερα βελτιώθηκε και διαιρέθηκε σε δύο τόμους. 

|| Σελ. 464+330 | 14,80x21,00cm (Α5) | Τόμοι 2 | Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - 2,0 | Μάιος 2014

|| Σελ. 600 | 17,20x24,40cm (~Β5) | Μάιος 2014

ISBN 978-960-93-6089-0 | ©2014 | Περιλήψεις εδώ >>>

open book Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Υπότιτλος: Οι απαραίτητες σκέψεις. ◄

Η παγκόσμια ηθική του πνευματικού προσα­να­τολισμού της ζωής. Το βιβλίο για μια παγκόσμια ηθική περιορισμένο στις πιο απαραίτητες σκέψεις. Η έρευνα για το νόημα της ζωής και ο προσα­νατολισμός για μια πνευματική ζωή, με τα πλεονεκτήματα της δημιουργικής σκέψης και με φρένο στις προκλήσεις του αισθητού κόσμου φανερώνουν μια παγκόσμια ηθική. Η ηθική μπορεί να στηριχτεί και να ενι­σχυθεί, χωρίς την ανάγκη ενός ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου, χωρίς τις τελικές απαν­τήσεις στα φιλο­σοφικά ζητήματα και χωρίς την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η έν­νοια του Θεού!

|| Σελ. 246 | 17,20×24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,5 - Κ2,5 | TNR12 | Μάιος 2015

 Μια εκτεταμένη περίληψη ανά κεφάλαιο (88 σελ. Β5) >>> 

open book Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Υπότιτλος: Ο πλήρης κόσμος συμμετέχει πνευματικά στις εξελίξεις ◄ Συμπληρωματικός τόμος.

Η εκσυγχρονισμένη Ηθική με εσωτερικό προσανατολισμό (σε σύζευξη με τη σκέψη) στοιχειωδώς υπο­στηρίζεται με τις πιο απλές παρατηρήσεις για τους φυσικούς περιορισμούς στη ζωή και ενοποιείται με τους φυσικούς νόμους (δηλαδή ηθική που δεν αγνοεί την κοσμολογία). Η περίληψη του κοσμολογικού μέρους για το βιβλίο με τον τίτλο “Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού” συμπεριλήφθηκε σε ξεχωριστό βιβλίο. Αυτό το μέρος ξεχωρίστηκε ως δεύτερος τόμος για τεχνικούς λόγους σχετικούς με τον όγκο και το κόστος του βιβλίου. Συμπληρώνει την παγκόσμια ηθική με το ρόλο του πνεύματος για τον ίδιο τον εαυτό του, με σκέψεις και παρατηρήσεις για όσους δεν διστάζουν να ξεπερνούν τα αόρατα σύνορα μεταξύ των σχετικών ζητημάτων. 

|| Σελ. 220 | 14,80x21,00cm (Α5) | Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - Κ2,0 | TNR11 | 2014

|| Σελ. 190 | 17,20x24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,1 - Κ2,5 | TNR11 | 2014

 Δεν είναι διαθέσιμο   

open book ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ. Υπότιτλος: Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιολογική, δεν είναι ηθική ◄

Θεμελιακές απόψεις και απαραίτητες σκέψεις για μια παγκόσμια Ηθική. Το πλήρες συγγραφικό έργο εκτείνεται σε πολλαπλάσιο αριθμό σελίδων. Η έκδοση του βιβλίου σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων και γραμμένο στην ελληνική γλώσσα είναι δαπανηρή. Από την πλευρά του αναγνώστη, θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος μέχρι να το διαβάσει και να το κατανοήσει συνολικά, και για να μη χαθεί η σκέψη του σε μερικές σειρές που τράβηξαν την προσοχή του. Το σύνολο των απόψεων για τη διαρκή σχέση μετα­ξύ ανθρώπινης ζωής, δράσης και σκέψης, ενοποιημένες ως μια εκσυγχρονισμένη Ηθική ανεξάρτητης από θρησκευτικές απόψεις, έχει την προοπτική ενός παγκόσμιου μανιφέστου. Οι θρησκείες υποβαθμίζονται από την παγκόσμια ηθική με πνευ­ματικό προσανατολισμό. Αλλά και οι υπερβολικές προσδοκίες από την Επιστήμη “φρενάρονται” από­τομα και απο­καλύπτεται, πώς οι πνευματικές αδυναμίες γίνονται πλεονεκτήματα για την εξαπάτηση και ανα­παρά­γουν την αδικία στις ανθρώπινες σχέσεις. 

|| Σελ. 240 | 14,80x21,00cm (Α5) | Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - Κ2,0 | TNR11 | 2016

Η συντομευμένη διακήρυξη (70 σελ. Β5) >>>

open bookΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ. Υπότιτλος: Ενημέρωση, γνώση και παραπλάνηση ◄

Επιλογή και περιλήψεις για τη σχέση της πληροφορίας με τη ζωή, από το βιβλίο με τον τίτλο “Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσανατολι­σμού” και υπότιτλο “Οι φα­ντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνω­σία”. Η εισαγωγή για την παγκόσμια ηθική του πνευματικού προσα­νατολισμού. Η ανάπτυξη των επιστημών, η ευκολία της πληροφόρησης, η παγκόσμια εμπειρία και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν εξαφάνισαν από τη ζωή την ανοησία και τις απερίσκεφτες απόψεις. Αντιθέτως, εξίσου ενίσχυσαν αντιδραστικές και ανώριμες απόψεις. Αντί για περισσότερη αμφιβολία καλ­λιέργησαν την ψευδαίσθηση της καλύτερης γνώσης, δελεάζουν το πνεύμα με ανταλ­λάγματα και ενθαρρύνουν τις βιαστικές εκτιμήσεις και προσπάθειες. Αποδεικνύεται ότι η γνώση πλησιάζει στη φαντασία και αυτά τα δύο σχεδόν συμπίπτουν, όταν οι σκέψεις εξωτερικεύονται με τον προφορικό λόγο. Σε αυτή τη διαπίστωση καταλή­γουμε όχι μόνο με περιγραφή για το πώς σχηματίζεται η γνώση, αλλά και από την κα­θημερινή εμπειρία για τη (μεγαλομανή) συμπεριφορά του ανθρώπου, η οποία ερμη­νεύεται από τα λάθη, τα ψέματα, την παράνοια και την ασυνεννοησία του.

|| Σελ. 248 | 17,20x24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,5 - Κ2,5 | TNR12 | 2015/18

Μια έκδοση διαθέσιμη δωρεάν  >>>

open book ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ). Υπότιτλος: Η χρησιμότητα της γνώσης και η γνώση της χρησιμότητας... ◄

Η ορθολογική έρευνα μέσα από συνοπτικές σκέψεις και γενικές αρχές (με αφαίρεση πληροφοριών και αμεροληψία) μπορεί να δώσει απαντήσεις σε απορίες που έχουν εκτιμηθεί ως οι πιο δύσκολες ή χρειάστηκαν τυχαίες παρατηρήσεις και ανακαλύψεις και σε διαφορετικούς αιώνες της ιστορίας. Αν ο συγγραφέας δίνει τέτοιες απαντήσεις από τη δική του ερευνητική προσπάθεια, αυτό δεν το επιτυγχάνει από την εξειδίκευση του, ούτε από το εκπαιδευτικό του επίπεδο, ούτε από τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης, ούτε από το διάβασμα πολλών βιβλίων, ούτε από όλα αυτά μαζί. Η Κοσμονομία είναι η επιστήμη που έλειπε για να μην παρουσιάζεται η φαντασία ως γνώση, η πληροφορία ως αξιόπιστη και γενικά για να μην παρουσιάζεται η αύξηση της γνώσης ως λιγότερη άγνοια και η γνώση το ίδιο χρήσιμη για όλους.

|| Σελ. 170 | 14,80×21,00cm (Α5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,5 - Κ2,5 | TNR12 | ©2020

|| Σελ. 96 | 21,00×29,70cm (A4) | Α4,0 – Δ4,0 – Π2,5 – Κ3,0 | TNR12 | ©2020

open book Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ◄ Υπότιτλος: Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας. Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας.

Το αρχικό φιλοσοφικό βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε σε χίλια αντίτυπα τον Ιαν. του 2000 (εκδόσεις "Δωδώνη", αριθμός σελ. 448, ISBN 960-385-019-5). Στο βιβλίο αυτό, μεταξύ των άλλων κεντρικών ζητημάτων της Φιλοσοφίας, διατυπώνονται για πρώτη φορά μερικές θεμελιώδεις ιδέες, οι οποίες είναι σημαντικές για την έρευνα της φύσης και θα τις εκτιμήσει ένας αναγνώστης με τέτοιο ενδιαφέρον. Ο κόσμος περιγράφεται ορθολογικά και πολλά φυσικά φαινόμενα εξηγούνται από μια συνολική ποσότητα ενέργειας, η οποία ταυτίστηκε λογικά με τον κενό χώρο και από τις ταχύτατες αυξο­μειώσεις αυτής της κοινόχρηστης ενέργειας, οι οποίες ταυτίστηκαν λογικά με τα σωματίδια και την ύλη. Χωρίς υπολογισμούς και μαθηματικά, όπως κανένας φυσικός δεν τόλμησε ή δεν ενδιαφέρθηκε να σκεφτεί, κυρίως επειδή οι φυσικοί περιφρονούσαν ή αγνοούσαν τη μέθοδο του παραγωγικού συλλογισμού και της απαγωγής σε άτοπο, όπως οι μεγάλοι φιλόσοφοι την είχαν αντιληφθεί και αξιοποιήσει. Σε αυτό το βιβλίο βρίσκονται δια­τυπωμένες και προχωρημένες οι πρώτες σκέψεις για τα κεντρικά ζητήματα της φιλοσοφίας, τα οποία ανα­πτύχθηκαν περισσότερο και απο­σαφηνίστηκαν στα πιο πάνω ξεχωριστά βιβλία.

 

 Περιορισμένος αριθμός αντιτύπων


21,00×29,70cm (Α4), 17,60×25,00cm (Β5), 14,80×21,00cm (A5)

> SOFTWARE, ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ < 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

11/02/2023

 

 Επιμέλεια-Σχεδίαση 2004 - 2022

© Κ. Γ. Νικολουδάκης | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

 

Go to Top