Eng language

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ...

???

 

 

spiderΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΑΘΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΛΗΘΩΡΑ ΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΜΙΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΠΑΡΑ­ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

 (Συλλογιστική καραμπόλα ακόμα και από μια μόνο λέξη...)

 

?

- Υπάρχουν ψυχές χωρίς την ύλη;

- Μετά το θάνατο εξακολουθούμε να έχουμε εμπειρίες, συναι­σθήματα και συναίσθηση της ύπαρξής μας;

- Υπάρχουν φαντάσματα έξω από το μυαλό μας;

- Υπάρχουν Άγγελοι, κακά πνεύματα και ο Διάβολος σαν άυλες μορφές ζωής;

- Μας συνοδεύουν πνεύματα προστάτες και άυλες οντότητες που μας βλέπουν και μας ακούνε;

- Το Σύμπαν δημιουργήθηκε από το Θεό;

- Μπορούν να γίνουν προβλέψεις για την προσωπική τύχη και την καθημερινή ζωή μέσα από παρατηρήσεις για τις θέσεις των αστε­ρισμών και των πλανητών; Μπορούν να γίνουν προβλέψεις με τα τραπουλό­χαρτα και από τα υπολείμ­ματα του καφέ;

- Μπορούσαν ποτέ οι άνθρωποι να προφητέψουν το μέλλον;

- Οι θέσεις των αντικειμένων μέσα στην οικία προκαθορίζουν την τύχη μας στην πορεία της ζωής και την επιτυχία ή την αποτυχία στις επιδιώξεις μας;

- Υπάρχουν ημερομηνίες και τυχαία περιστατικά που μας φέρνουν κακοτυχία;

- Υπάρχουν υλικά με μαγικές ιδιότητες ή ξεχωριστές τοποθεσίες που συγκεντρώνουν κάποιου είδους ευνοϊκή ενέργεια;

- Υπάρχουν περιοχές της Γης που διακόπτουν τη ροή του χρόνου και προκαλούν εξαφανίσεις από το χώρο;

- Είναι δυνατή η τηλεκίνηση;

- Τα όνειρα είναι κωδικοποιημένες προβλέψεις;

- Μπορεί να προκληθεί κάποιο φυσικό φαινόμενο ή να αποτραπεί με τη Μαύρη ή τη Λευκή Μαγεία;

- Το μάτιασμα υφίσταται;

- Μπορεί μόνο με το άγγιγμα ενός χεριού ή με το ψέλλισμα κάποιων λέξεων να προκαλέσουμε φυσικά φαινόμενα ή να θερα­πεύσουμε έναν άρρωστο;

πονηρά κόλπα

ΟΧΙ!  ΟΧΙ!  ΟΧΙ!  Δυστυχώς!

Οι καταφατικές απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα σχεδόν πάντα περιέχουν το ίδιο λάθος: Αγνοούν την κοινή και αρχική ουσία όλων των επιμέρους πραγμάτων και αποδέχονται τη δυνατότητα να υπάρχει κάτι χωρίς υλική διασύνδεση και χωρίς να προηγηθούν υλικές και αιτιοκρατικές εξελίξεις στην πορεία του χρόνου. Συχνά τα φανταστικά φαινόμενα μπορούν να γίνονται χωρίς να επηρεάζουν το υλικό περιβάλλον μέσα στο οποίο υποτίθεται ότι εκείνα συμβαίνουν και με παραβίαση των ορίων, που απαιτούν τα υλικά πράγματα για να μην καταστραφούν. Αποδέχονται την ύπαρξη ουσιών ανεξάρτητων από την ύλη και από μια τέτοια ουσία φαν­τάζονται πως είναι το ανθρώπινο πνεύμα.

Αυτή τη λανθασμένη αποδοχή τους ενισχύει η διαπίστωση πραγματικών φαινομένων αλληλεπίδρασης, χωρίς την παρουσία της ύλης με την χονδροειδή μορφή της (την υγρή, στερεά, αέρια), όπως λ.χ. η ηλεκτρο­μαγνητική ακτινο­βολία. Ενώ και τα φαινόμενα αυτά συνδέονται αξεχώριστα με την παρουσία της αισθητής ύλης, με τους περιορισμούς της και η ενέργειά τους δεν λαμβάνει πιο σύνθετη μορφή χωρίς την ύλη και χωρίς τους φυσικούς νόμους.

 

Στη φανταστική άποψη των πραγμάτων και στη δημιουργία σκέψεων που εμφανίζουν διαστρεβλωμένη την πραγματικότητα και με σχέσεις που δεν μπορούν να παρατηρηθούν, καθοριστικό ρόλο παίζει η απερίσκεπτη χρήση του λεξιλογίου με το οποίο εκφρα­ζόμαστε. Οι λέξεις με τις οποίες αναφερόμαστε σε κάποια φαινό­μενα, αυτές οι ίδιες δεν έχουν ένα σαφές νόημα ή νοούνται με απόκλιση από το συνηθισμένο νόημά τους. Δηλαδή, με μία απλή ανάλυση των λέξεων μπορεί να φανεί εύκολα ένα κενό γνώσης, μία λάθος σχέση, μία λανθασμένη διαφοροποίηση μερικών ίδιων πραγ­μάτων ή αντιθέτως μία λανθασμένη ισοδυναμία διαφορετικών πραγμάτων και έτσι να φανεί το λάθος ή η παράλειψη, που επι­τρέπουν την εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων.

Να τονίσουμε, ότι γενικότερα από τη στιγμή, που η συμπεριφορά ενός ζώου σταματάει να ρυθμίζεται και να προσδιορίζεται απο­κλειστικά από τις πληροφορίες των αισθητηρίων οργάνων του, ανα­πόφευκτα η νόηση κάνει σκέψεις και αναπαραστάσεις που δια­στρεβλώνουν την αντίληψη της περιβάλλουσας πραγματικότητας, όπως την εμφάνιζαν πιο άμεσα οι αισθήσεις. Η σκέψη, η νόηση, ανα­πόφευκτα εισαγάγει το σφάλμα, τη φαντασία, τη μεροληψία, τη βιαστική βεβαιότητα, την ασυνέπεια, τον παραλογισμό, μέχρι του σημείου να μην υπολογίζονται τα πραγματικά δεδομένα των αισθη­τηρίων οργάνων και να μη ξεχωρίζουμε τι προήλθε πραγματικά από την εμπειρία μας. Έτσι, μαζί με τις λογικές σκέψεις και μαζί με την πραγματική εμπειρία, διαμορφώνονται και συντηρούνται απόψεις, οι οποίες δεν θεμελιώνονται στην εμπειρία ή δεν προήλθαν από τη δική μας προσωπική εμπειρία. Αντιθέτως, στη σκέψη σχηματίζονται απόψεις και εικόνες, οι οποίες συγκρούονται με την εμπειρία, απόψεις οι οποίες δεν μπορούν να αποδειχτούν αλλά εμείς τις πιστεύουμε, απόψεις τις οποίες δεχτήκαμε επιπόλαια και τις οποίες επιθυμούμε να τις κάνουμε "αλήθειες" και απόψεις που ενισχύονται από την εμπειρία, ενώ πρόκειται για πλάνες, όπως είναι οι αυταπάτες των αισθήσεων. (Κοιτάξτε και στις σελίδες ΣΚΕΨΗ & ΖΩΗ, ΥΛΙΣΜΟΣ Ή ΙΔΕΑ­ΛΙΣΜΟΣ; )

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να δια­μορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγω­κεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτο­γνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιο­ποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 αράχνη

 Ο στόχος αυτής της ξεχωριστής απόρριψης και της παράθεσης των ερωτημάτων δεν είναι να εμποδίσει την αναζήτηση, να απο­γοητεύσει τις μεγάλες προσδοκίες και να αφαιρέσει τη γοητεία των συγκεκριμένων ζητημάτων. Ο συγγραφέας και θεμελιωτής των θεωρητικών απόψεων που εκτίθενται στην παρούσα δικτυακή τοπο­θεσία διατηρεί τη μεγάλη ευαισθησία του και την καλή εκτίμηση απέναντι σε όλες τις προσπάθειες εσωτερικής αναζήτησης, φιλο­λογικής έκφρασης και απόπειρας διατύπωσης φιλοσοφικών θεωριών.

Η αναφορά και η σύνοψη έγιναν για να τονιστεί η ορθολογική προσέγγισή του στα δυσνόητα κοσμο­λογικά ζητήματα, η προ­σγειωμένη πλευρά του συγγραφέα και η συνέπεια των θεωρητικών απόψεων πίσω από τη δυσκολία στην κατανόησή τους και παρά την ευάλωτη ασάφεια της γενικότητάς τους.

ΕΠΟΜΕΝΗ

 

 

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΜΕ ΨΕΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΜΕ ΜΙΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΜΕ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΜΕ ΑΓΝΟΙΑ, ΜΕ ΔΟΛΟ, ΜΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ

 

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ. Η ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ;

Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΝ ΛΕΙΠΕΙ. ΜΑΘΕ ΝΑ ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΙΣ!

 

ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ (με θρησκεία και με επιστήμη)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΖΗΤΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

 

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ. Η ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ;

 

(ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ σημαίνει χάσιμο χρόνου, άσκοπη προσπάθεια, χαμένο χρήμα, λήψη κακής απόφασης, διαφωνίες και τριβή, ατυχήματα μέχρι το χειρότερο που είναι ένας θάνατος)

 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ :

Θα έχετε ακούσει πολλές απόψεις από επαγγελματίες και ειδικούς για να ξεπεράσετε πολλά από τα προβλήματά σας και για να ζήσετε πιο αισιόδοξοι για την πορεία σας. Θα έχετε ακούσει δυσνόητες θεωρίες, πρωτότυπους τρόπους, συναρπαστικούς, πολυέξοδους, επιστημονικά αναγνωρισμένους και φαντάζομαι τι άλλο… Η δική μου συμβουλή δεν είναι πρωτότυπη, ούτε θεαματική, δεν κοστίζει τίποτε και δεν προϋποθέτει να γνωρίζετε πολλά: Γίνετε δύσπιστοι, μη βασίζεστε τυφλά σε τίποτε, αναζητάτε τη βεβαιότητα πριν από τις κινήσεις σας, να μην αποδέχεστε πριν να καταλάβετε, ζητήστε να σας επιτρέψουν ν’ αμφιβάλλετε χωρίς να συγκρούεστε, μη λαμβάνετε εύκολα μία θέση υπέρ ή κατά, μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Με αυτή και μόνο την ασπίδα δυσπιστίας και με την επιδίωξη να εξακριβώσετε θα αλλάξει όλη η ζωή σας, όπως δεν το είχατε φανταστεί! Ακόμα πιο εκπληκτικό είναι, πως με αυτό τον ανέξοδο και απλό τρόπο θα δυσκολέψετε τη ζωή πολλών απατεώνων και εκμεταλλευτών με ειδικότητα.

 

 

 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ >>>►

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left handΠΙΣΩ

ΕΠΟΜΕΝΗΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 ΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΗΘΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ >>>

[-]

 

<•> Η γνώση χρησιμεύει και στον απατεώνα και αυτή εύκολα γίνεται παραπλα­νητική

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:  >>>

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ

Τα πιο φανερά σημάδια ότι προσφέρονται σωστές απαντήσεις και σκέψεις που διευκο­λύνουν μια θεωρητική έρευνα >>>

 

>>> ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ <<< 

 

Τα πάντα σου εγγυώνται... εκτός από τη ζωή και την τύχη σου! Για αυτά σε παραπέμπουν... στο Θεό ή όπως συνήθως σε εξαπατούν!

Ηθική χωρίς γνώση... και γνώση χωρίς ηθική

 

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

compass in brain

αισθητήρια όργανα

σκέψη

 Ένα σημάδι ορθότητας κάθε θεωρίας: Η θεωρία όχι μόνο να περιγράφει ή να εξηγεί ένα φαινόμενο, αλλά να απαντάει και στις απορίες που αυτή η ίδια προκαλεί.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα  >>>►

 

 

Go to Top