(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

header message

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Μνημονεύστε...

 

 
 

 

 

 

 
 

Η  ΘΕΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Υπότιτλος: Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας

©2000, ISBN 960-385-019-5

Η δύναμη της σκέψης, όχι του χρήματος!

 

φιλοσοφικό βιβλίο

Ένα πλήθος από τυχαίες και αποσπασματικές δια­πιστώσεις στην εμπειρία και ένα πλήθος από ξεχωριστές εξηγήσεις μπορούν να προκύψουν πιο γρήγορα, πιο εύκολα και όχι τυχαία. Μπορούν μέσα από τη θεωρητική ανάλυση των εννοιών, από την ανάπτυξη και το συσχετισμό λίγων γενικών απόψεων και με τη δυνατότητά μας να γνωρίζουμε όλα τα πράγματα μέσα από την παρα­τήρηση σχέσεων και ομοιοτήτων στα πλησιέστερα και τα πιο συνη­θισμένα πράγματα της εμπειρίας μας. Αυτό επιδίωξα να επιτύχω και να αποδείξω με τη «Θεο­λογία της Επιστήμης» και έγινα πολύ κουραστικός, χωρίς να γίνω πολύ κατανοητός! Το πώς γράφθηκε «Η Θεολογία της Επιστήμης» πρόκειται για ένα άλλο πιο ενδιαφέρον βιβλίο... Tα βιβλία που γράφτηκαν στα χρόνια που ακο­λούθησαν περιέχουν ένα μεγάλο μέρος (αυτούσιο ή τροπο­ποιημένο) από τις σελίδες του φιλοσοφικού βιβλίου "Η Θεολογία της Επιστήμης" και οι αρχικές σκέψεις που διατυπώθηκαν τότε πιο γενικά και συντο­μευμένα συνεχίζονται, επε­κτείνονται και αποσαφη­νίζονται σε αυτά τα νεότερα βιβλία.

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΓΝΩΣΗ, ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2013

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     μάτι σε κόκκινους κύκλους                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +