Ο  Γαλαξίας μας

 www.cosmonomy.eu

 

Η θαμπή ζώνη του λευκού φωτός που προκαλείται στο σκοτεινό ουρανό από μία ομάδα αναρίθμητων άστρων θυμίζει χυμένο "γάλα" και από τη λέξη αυτή προήλθε η ονομασία "γαλαξίας". Όπως όλοι οι γαλαξίες, ο γαλαξίας μας αποτελεί ένα συγκρότημα αστέρων, νεφελωμάτων, μεσοαστρικής ύλης και ακόμα μεγαλύτερο αριθμό από μικρότερα σώματα. Ο Γαλαξίας μας φαίνεται λαμπρότερος προς το κέντρο του. Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι στο κέντρο των γαλαξιών βρίσκεται μία Μαύρη Τρύπα. Η απόσταση μεταξύ των γαλαξιών είναι περίπου 20 γαλαξιακές διάμετροι. Ο Γαλαξίας μας ανήκει σε μία τοπική ομάδα 30 περίπου γαλαξιών και είναι ο μεγαλύτερος μετά από το γαλαξία της Aνδρομέδας. Στην τοπική ομάδα περιλαμβάνονται και ακανόνιστοι νάνοι γαλαξίες, νάνοι ελλειπτικοί γαλαξίες και μικροί σπειροειδείς γαλαξίες.

 

Από τα άκρα του φακοειδή και πεπλατυσμένου πυρήνα του Γαλαξία μας εκφύονται και ελίσσονται γύρω του δύο πιο φανεροί βραχίονες (σπειροειδής γαλαξίας).

Ο κύριος δίσκος του γαλαξία μας έχει διάμετρο κοντά 100 000 έτη φωτός,

περίμετρο περίπου 250 000 - 300 000 έτη φωτός και

πάχος γύρω στα 12000 έτη φωτός.

Αποτελείται από 200 - 400 δις άστρα.

Αν ορίσουμε μια φυσική κλίμακα και θεωρήσουμε ότι ο γαλαξίας μας είχε διάμετρο 130 χιλιόμετρα, τότε το ηλιακό σύστημα θα είχε μήκος 2 χιλιοστά.

 

 

Τη δεκαετία του 1980 οι αστρονόμοι άρχισαν να υποπτεύονται ότι ο Γαλαξίας είχε κεντρική ράβδο και δεν ήταν ένα τυπικός Σπειροειδής Γαλαξίας. Νεώτερες παρατηρήσεις το 2005 με το Spitzer Space Telescope έχουν πλέον επιβεβαιώσει, ότι το κέντρο του Γαλαξία μας διαπερνάει μία κεντρική ράβδος  και ότι αυτή είναι μεγαλύτερη απ' ό,τι πιστευόταν. Από το 2005, ο Γαλαξίας μας θεωρείται ότι είναι ένα μεγάλος ραβδωτός σπειροειδής γαλαξίας τύπου SBbc στην Ακολουθία Hubble (ραβδωτός σπειροειδής μικρής ελλίκωσης) με συνολική μάζα περίπου 600-3000 δις ηλιακές μάζες. Η ηλιακή μάζα είναι 1,989 x1030 kg  περίπου 332 950 γήινες μάζες.

 

Η απόσταση του Ήλιακού μας συστήματος από το κέντρο του Γαλαξία υπολογίζεται στα ≈28000 έτη φωτός. Ο δίσκος είναι εξογκωμένος στο κέντρο. Ο Ήλιος (και το ηλιακό σύστημα) βρίσκεται αρκετά κοντά στον εσωτερικό δακτύλιο του Βραχίονα του Ωρίωνα, στο τοπικό σμήνος, σε απόσταση 7,94 ±0,42 kpc από το Γαλαξιακό Κέντρο.

 

Όπως συμβαίνει με πολλούς γαλαξίες, η κατανομή μάζας στο Γαλαξία είναι τέτοια ώστε η τροχιακή ταχύτητα των περισσοτέρων άστρων δεν εξαρτάται από την απόσταση από το κέντρο. Πέρα από το Κέντρο (ή στα εξώτερα όρια) η τυπική αστρική ταχύτητα είναι ανάμεσα στα 210 - 240 km/s.

 

Η ράβδος του Γαλαξία πιστεύεται ότι έχει μήκος  ≈27.000 έτη φωτός και διαπερνάει το κέντρο του γαλαξία σε γωνία 44° ±10 μοιρών σε σχέση με την ευθεία Ήλιου-Γαλαξιακού Κέντρου. Αποτελείται κυρίως από ερυθρά άστρα, τα οποία θεωρούνται αρχαιότερα.

 

Κάθε βραχίονας περιγράφεται με μια λογαριθμική σπείρα (όπως συμβαίνει με τους περισσότερους γαλαξίες) με κλίση περίπου 12° μοιρών. Πιστεύεται ότι υπάρχουν 4 μεγάλοι βραχίονες που ξεκινούν από το κέντρο του Γαλαξία. Αυτοί ονομάζονται ως εξής :

 

Βραχίoνας Περσέα

Βραχίoνας Κανώνος και Βραχίoνας Κύκνου (μαζί με μια νεοανακαλυφθείσα προέκταση

Βραχίoνας Σταυρού και Βραχίoνας Ασπίδος

Βραχίoνας Ατροπού και Βραχίονας Τοξότη

Υπάρχουν και τουλάχιστον 2 μικρότεροι βραχίoνες συμπερλαμβρανομένου του:

Ο βραχίονας του Ωρίωνα περιλαμβάνει το Ηλιακό Σύστημα

 

Έξω από τους μεγάλους γαλαξιακούς βραχίονες είναι ο Εξώτερος Δακτύλιος ή Δακτύλιος του Μονόκερω, ένας δακτύλιος από άστρα γύρω από το Γαλαξία, ο οποίος έχει προταθεί από τους αστρονόμους Brian Yanny και Heidi Jo Newberg, και αποτελείται από αέρια και άστρα που αποκόπηκαν από άλλους γαλαξίες πριν δισεκατομμύρια χρόνια.

 

Ο γαλαξιακός δίσκος περιβάλλεται από μια Γαλακτική Άλω παλαιών άστρων και σφαιρικών σμηνών, η οποία εκτείνεται σε διάμετρο μεγαλύτερη των 400 000 ετών φωτός. Ενώ ο δίσκος περιλαμβάνει αέρια και σκόνη που εμποδίζουν την παρατήρηση κάποιων μηκών κύματος, η Άλως δεν έχει. Στο δίσκο διενεργούνται ακόμα γεννήσεις άστρων (ειδικά στους βραχίονες που έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα) αλλά όχι στην Άλω. Ανοικτά Σμήνη παρατηρούνται κυρίως στο δίσκο. Ο Γαλαξίας μας περιστρέφεται με ταχύτητα που υπολογίζεται στα 160 000 km / h  (2008)

 

Η περισσότερη από τη μάζα του Γαλαξία αποτελείται από Σκοτεινή Ύλη, δημιουργώντας μια άλω σκοτεινής ύλης με μάζα που θεωρείται 1012 φορές (1 τρις) η μάζα του ήλιου και συγκεντρώνεται κοντά στο Γαλαξιακό Κέντρο.  

 

 

 

 

Οι πληροφορίες από την Live-Pedia και από διαφορετικές πηγές (2009).

 

Οι πλησιέστεροι γαλαξίες στο δικό μας : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nearest_galaxies

Για τους γαλαξίες γενικότερα: https://el.wikipedia.org/wiki/

 

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (REDSHIFT) ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ ;

Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 13.700.000.000 ΕΤΗ ;

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ (CMBR) ;

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΜΑΖΑΣ

► Αυτές οι παρατηρήσεις ενισχύουν τη θεωρία, ότι η δομή της ύλης αναδημιουργείται με κυματικά φαινόμενα που προκαλούνται με τη μέγιστη αυξομείωση στη σταθερή ενέργεια του κενού χώρου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ