|

*                                                                                         * * *

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ   |   ΓΝΩΣΗ& ΣΚΕΨΗ   |   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ   |   ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ   |   ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

|

advertisement

"Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα..." Λαϊκή ρήση

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

©2020 ISBN 978-618-85170-0-4

Κοσμολογία ή Κοσμονομία:

1) Κλάδος της αστρονομίας μαζί με την αστροφυσική, ο οποίος περιγράφει και ερμηνεύει την προέλευση, τη δομή και τον προορισμό του κόσμου ως σύνολο των φαινομένων, στη βάση αστρονομικών παρατηρήσεων και με την εφαρμογή των γνωστών νόμων της φυσικής. Διαβάστε ποιο ήταν το ανυπέρβλητο εμπόδιο >>>

 

2) Κατεύθυνση ή κλάδος της φιλοσοφίας που σχηματίζει θεωρία και ορθο­λογική ερμηνεία για την προέλευση, τους νόμους και τον προορισμό του κόσμου ως ένα σύνολο, μέσα από την παρατήρηση τοπικών φαινομένων και με σκέψεις που διέπονται από κανόνες της λογικής. Αποδίδονται κοινά χαρακτηριστικά στα πράγματα, προ­σδιορίζεται η ουσία των πραγμάτων και γενικεύονται ερμηνείες, οι οποίες συνήθως ισχύουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τοπικών φαινομένων. Στη φιλο­σοφία, οι ερμηνείες επιχειρούνται ακόμα και με σχήματα του λόγου και διε­ρευνώνται οι ενδεχόμενες σχέσεις μεταξύ ζωής, θεού και υλικής φύσης.

 

3) Κοσμονομία: Ορθολογική κοσμολογία και φυσικά φαινόμενα. Οι γενικότερες αρχές και οι θεμελιώδεις έννοιες για την περιγραφή των φυσικών φαινομένων. Ερμηνεία των ιδιαίτερων περιπτώσεων με τους νόμους που επιβάλλονται σε όλα τα πράγματα σαν μέρη ενός κοινού Συνόλου.* Σχέσεις των εννοιών με κανόνες της λογικής, αναγωγή των εμπειρικών παρατηρήσεων σε λίγες γενικές έννοιες, εισα­γωγή των φυσικών μεγεθών σύμφωνα με την εργαστηριακή φυσική και υπολο­γισμοί.

 ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ

 

 ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

 

 ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΓΝΟΙΑ

 

 ΣΚΕΨΗ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 

 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

 

 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΥΛΙΣΜΟΣ

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ

 

 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΕΟΣ

 

 ΥΛΗ ΚΑΙ ΨΥΧΗ

 

  ΦΥΣΙΚΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

 ΘΡΗΣΚΕΙΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

 

 ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 

 ΟΥΣΙΑ & ΣΧΕΣΕΙΣ

 

  • Ποιους βολεύει ανέκαθεν να μην υπάρχουν βέβαιες  απαντήσεις στα Μεγάλα Ερωτήματα της Φιλο­σοφίας

  • Εσωτερικές αναζητήσεις και Ηθική

  • Εξωτερική δράση και άγνοια

  • Η "μυωπία" στην πολιτική

  • Γενικό, όμως σημαντικό!

  • Σκέψη και συμπεριφορά

Η ΠΙΟ ΣΤΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Οι συνέπειες από τη φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης δεν περιορίζονται στην ερευνητική περιοχή της φυσικής και της αστρονομίας. Πέρα από κάθε προσδοκία επιβεβαιώνεται και το αντίστροφο: ότι από τα ζητήματα της ανθρώπινης λογικής και σκέψης και της ανθρώπινης συμπεριφοράς βγαίνουν συμ­περάσματα για την ερευνητική περιοχή της φυσικής και της κοσμολογίας. Πολλές απόψεις για τη ζωή και τον κόσμο ξεριζώνονται (κυρίως θρησκευτικές, πολιτικές, κοινωνιο­λογικές και ψυχο­λογικές), οι οποίες είχαν αγνοήσει τα σχετικά ζητήματα των άλλων κατευθύνσεων της ανθρώπινης έρευνας ή τα είχαν υποβαθμίσει. Η λογική διασύνδεση αυτών των ερευνητικών περιοχών στην εποχή μας, από τις οποίες τα ζητήματα έχουν ανα­πτυχθεί ως ξεχωριστές επιστήμες, είναι ένα πρωτοφανές έργο και παγκόσμιας σημασίας. Τα ζητήματα για την ανθρώπινη λογική και σκέψη είναι από τα πρώτα που ανα­θεωρούνται. Επιβεβαιώνεται η πιο στενή σχέση της ζωής γενικά με την πληροφορία και με τον κόσμο ως αυτοτελές και κοινόχρηστο υπερ-σύνολο. Οι φυσικοί νόμοι, οι κανόνες της λογικής, η σχετικότητα των επιμέρους πραγμάτων, η επαναφορά της ισορροπίας αποδεικνύονται ότι είναι χαρακτηριστικά της πραγ­ματικότητας. Μια συμπεριφορά ρυθμισμένη με λογική, με αμερόληπτη σκέψη και με αξιόπιστη πληροφορία αποδεικνύεται ως πνευμα­τικός και παγκό­σμιος νόμος. Όταν μια αλήθεια αποκαλύπτει κάποια καθολικά χαρακτηριστικά και διαδικασίες και είναι απαραίτητη για να απαντηθούν πολλά ερωτήματα, χωρίς να εισαγάγει φανταστικά πράγματα, τότε η αξιοπιστία της δεν εξαρτάται από το ποιος θα τη δηλώσει.

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ

bubbles≈ Είναι αλήθεια, όλη η (ισοδύναμη) μάζα του Σύμπαντος "υπάρχει" σε ένα σημείο, με τη μέγιστη ελκτική δύναμη, μόνο που το σημείο αυτό δεν βρίσκεται στο μακρινό παρελθόν. Βρίσκεται στο παρόν και παρουσιάζεται με τη μορφή του κενού, όμως, πεπερασμένου χώρου (μη Ευκλείδειας γεω­μετρίας). Η “Μεγάλη Έκρηξη” συντελείται διαρκώς και το υλικό Σύμπαν διαρκώς δημι­ουργείται παντού στο χώρο, από τις πιο μικρές διαστάσεις του, με τις μικρο­σκοπικές "εκρήξεις" του. Το Σύμπαν ήταν πάντα ολοκληρωμένο και δεν δημι­ουργήθηκε ποτέ. Όχι μόνο αυτό δεν απουσιάζει, αλλά αντιθέτως, ο κόσμος που λείπει χρησιμεύει άμεσα για να υπάρχει το φως, η θερμότητα, τα ραδιοκύματα και εξ αρχής η δομή της ύλης, με την οποία εμείς εμφανιζόμαστε σαν ξεχωριστοί μέσα στο χώρο και στο χρόνο! Ο κενός χώρος είναι το Σύμπαν που αναζητούν πριν από τη στιγμή του Big Bang και συμμετέχει στη δομή της ύλης με τα κυματικά φαινόμενα τα οποία προκαλούνται από τη διατάραξη της ισορρο­πημένης ενέργειάς του!

 c =2,997924 x108 m/s

 

 h = 6,62606 x 10-34 kg m2 / sec

 

 G = 6,6725 x10-11 m3 kg-1 s-2

 

 π = 3,141592...

 

 μο = 4π x 10-7 H/m

 

 εο=1/36π 109 F/m

 

μο/εο =zo =μο c =120π

 

c = 1 / √ μο εο

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  

e=1,602176 x10-19

 

 Fη = k q1 q2 / r2  

 

 Henry Farad =sec2

 

  me = 9,10938 x10-31 kg

 

 Ε = h f = hc / λ = m c2

 

 Mpl2 =h c / G

 

 λe / re 2π = c / Vκ

 

  M=m c / √c2- V2

>>> Στο εξής θα λένε: Ταυτόχρονο Σύμπαν, ά-μεσα και ανέκαθεν ολοκλη­ρωμένο, το οποίο φαίνεται "ισότροπα" απών και σαν ένα άδειο δοχείο (όταν το κοιτάζουμε μακριά), ενώ αυτό ενεργεί μονίμως με τη μέγιστη δύναμη από την ελάχιστη απόσταση ως φαινόμενο πυρηνικής έλξης (όταν το κοιτάζουμε εξαι­ρετικά κοντά). Η ενέργεια του πλήρους σύμπαντος είναι πάντοτε η ίδια ποσότητα και παρουσιάζεται σαν μια κοινόχρηστη ποσότητα ενέργειας με διακυμάνσεις των πιο υψηλών ρυθμών που διατηρούν την ύλη σαν αφρό (όπως τα στάσιμα κύματα). Η παρουσία της μάζας και των σωματιδίων ως μικρο­σκοπικά ποσά ηλεκτρο­μαγνητικής ενέργειας σε κυματικούς τρόπους και στις πιο υψηλές συχνότητες (άνω των 1020 Hz) θα αποτελέσει τη νέα θεωρητική ενο­ποίηση, που οδηγεί με μαθη­ματική ακρίβεια στο απίστευτο συμπέρασμα για την ταυτότητα του χώρου με τη σταθερή ενέργεια όλου του Σύμπαντος. Και αργά στο μέλλον οι ερευνητές θα ανα­γκαστούν να πουν: Ά-μεση ύπαρξη του Σύμπαντος, δηλαδή εσωτερική και αυτε­νεργή Παρουσία → Κοινό, σταθερό, αυτο­τελές και αυτο-­ρυθμιζόμενο Σύνολο, το οποίο συμμετέχει άμεσα σαν ουσία στις ξεχωριστές υλικές εξελίξεις, αλλά φαίνεται σαν άδειος χώρος → Γενική Ιδέα → Παγκόσμια Νόηση = "Θεός"...*

♪♪♫

1η δημοσίευση στη Γη

 

>>>► Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου ή του Ταυτόχρονου Σύμπαντος ◄<<<

ΛΗΜΜΑ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

Ερμηνεία και μαθηματική διερεύνηση

 

 

 

Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΞΕΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Η φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης δεν περιλαμβάνει μόνο πολλές λύσεις θεωρητικών προβλημάτων και απαντήσεις για τους περίεργους. Οι συνέ­πειές της δεν περιορίζονται στην ερευνητική περιοχή της φυσικής και της αστρονομίας. Θα ξεριζωθούν πολλές διαδεδομένες απόψεις (κυρίως θρησκευτικές, πολιτικές, κοινωνιο­λογικές και ψυχο­λογικές), οι οποίες είχαν αγνοήσει ή δεν είχαν εκτιμήσει τις πιθανές λύσεις των κοσμολογικών ζητημάτων και ιδιαίτερα σε ζητήματα της ανθρώπινης λογικής και σκέψης. Η κοσμο­λογία είναι ο ένας πυλώνας που χρειάζεται για να συμ­φωνήσουν οι άνθρωποι σε ζητή­ματα για μια κοινή πραγματικότητα, τα οποία μέχρι τώρα τους διχάζουν, προκαλούν εχθρότητα, διευκολύνουν την κατάχρηση της εμπιστοσύνης και αφήνουν τη φαντασία να οργιάζει μέχρι θρησκείας! ...>>>

 

 

 

Τα πιο φανερά σημάδια ότι προσφέρονται σωστές απαν­τήσεις και σκέψεις που διευκολύνουν τη θεωρητική έρευνα. >>>

+κοινή εμπειρία +γνωστό λεξιλόγιο +τα πράγματα ως μέρη

+διάκριση πραγμάτων από τις σκέψεις μας +απόψεις που συνδέονται λογικά

+συμφωνία με την επιστήμη και απλοποίηση +φαινόμενα που δεν λείπουν από την ζωή μας +επίγνωση για την αδυναμία πλήρους γνώσης

+προσφορά για έρευνα +μακροχρόνια δοκιμασία

 

Ενοποιημένη (διεπιστημονική) Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική +Πολιτική +Ορθολογική +Κοσμολογική

Νομίζεις, η σκέψη για τα κοινωνικά γεγονότα και για τις ανθρώπινες δράσεις σε φέρνουν πιο κοντά στην πραγματικότητα; Αν μια περιοχή της σκέψης πλησιάζει περισσότερο στη φαντασία, τότε αυτή είναι η περιοχή με τις πληροφορίες για τα κοινωνικά γεγονότα και για την ανθρώπινη δράση.>>>

ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 ΓΝΩΣΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

 

 ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΩΣ ΜΕΡΗ

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ

 

 ΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΧΩΡΙΣΤΑ

 

ΠΟΤΕ ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ

 

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

 

 

ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ: ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

 

παζλ πληροφοριών

Μεγάλος αριθμός σελίδων για να μάθεις ότι η αξιόπιστη γνώση και η γνώση για εφαρμογή με βέβαιο το αποτέλεσμα είναι ελάχιστη, όσο δεν φαντάζεσαι. Για να μάθεις ότι η περισ­σότερη γνώση και σκέψη είναι φαντασιώσεις και πληρο­φορίες που παραπλανούν εσένα και όσους επι­κοινωνείς μαζί τους. Παραπλάνηση για τη δική σου ζωή, που νομίζεις ότι γνωρίζεις αρκετά και για τους άλλους που σε ακούνε, σε διαβάζουν και σε εμπιστεύονται. Παραπλάνηση συνήθως χωρίς αυτή την πρόθεση, αλλά συνήθως με αδιαφορία για την πνευματική σου καλλιέργεια, με ανευ­θυνότητα και συχνά με συνέπειες που προκαλούν γέλιο ή κλάμα. Μάθε να αμφιβάλλεις!

αράχνηΤρία ελαττώματα στη γνώση, που τη μεταμορφώνουν σε ψευδαίσθηση γνώσης και βυθίζουν τη σκέψη σε περισσότερη άγνοια:

<•> Χωρίς παρατήρηση ή χωρίς επιβεβαίωση στην προσωπική εμπειρία. Γνώση η οποία γίνεται δεκτή από ανασφάλεια μήπως εμείς φανούμε αγράμματοι, χαζοί ή ανενημέρωτοι ή για κάποια άλλη σκοπιμότητα, αυτή δεν είναι αξιόπιστη γνώση μας. Είναι πίστη μας, είναι βιαστική βεβαιότητα, είναι ένα στοίχημα με πολλές πιθανότητες, όχι όμως γνώση που διαφέρει από τη θρησκευτική πίστη. Όταν η απόδειξη και η γνώση χρειάζονται το μυαλό ενός ειδικού ή ενός προνομιούχου προσώπου και την ικανότητα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, τότε αυτή δεν είναι απόδειξη ούτε γνώση. Είναι ένα μυστικό για λίγους τυχερούς!

<•> (Μεροληπτικός) περιορισμός της περιοχής έρευνας, απόσπαση από άλλα εξαρτημένα φαινόμενα, αφαίρεση των γενικότερων φαινομένων που ρυθμίζουν τις ιδιαίτερες περιπτώσεις, παρατήρηση και έρευνα αποκλειστικά των επιμέρους πραγμάτων η οποία αφήνει στο σκοτάδι το ρόλο της ολότητας και του συνόλου για την ύπαρξη, τη σύνδεση και τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μερών.

<•> Ο ρόλος της γνώσης και της σκέψης για την παραπλάνηση, την εξαπάτηση και για τη δημιουργία ανόητων προτύπων, βραχύβιων ηθικών αξιών και άσκοπων δράσεων. Η γνώση και η λογική δεν είναι ενάντια στην άγνοια και στον παραλογισμό, ένα δόγμα το οποίο ρυθμίζει τη δράση του ανθρώπου, οργανώνει την κοινωνία και διδάσκεται από την εποχή του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.

Γι' αυτό είναι απαραίτητο η γνώση να συνδεθεί με την αυτογνωσία και με τον εσωτερικό προορισμό του πνεύματος. Αυτή η σύνδεση είναι το έργο της ηθικής.

Ηθική χωρίς γνώση...και γνώση χωρίς Ηθική...

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ & ΛΕΞΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΑ & ΛΕΞΕΙΣ 2

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΖΩΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 2

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 3

ΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΝΟΗΣΗ & ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ?

ΛΕΞΕΙΣ & ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

ΣΚΕΨΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

<> Η αφαίρεση γνωρισμάτων και η περιληπτική άποψη των πραγμάτων ξεκινάνε (αυτόματα και απαρατήρητα) από τα ίδια τα αισθητηριακά δεδομένα και αυτό δείχνει, ότι οι αισθήσεις είναι διανοητικές διεργασίες. Τα πρώτα δεδομένα των αισθήσεών μας ήδη είναι αποσπασμένα γνωρίσματα και "σύντομες" απόψεις των πραγμάτων.

 Θεωρία της Βιο-αφαίρεσης

>>>

ΓΝΩΣΗ, ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ Η σχέση της διάνοιας με την αισθητικότητα και η δυνατότητα να γνωρίζουμε πράγματα πέρα από την πιο άμεση προσωπική εμπειρία μας. Μπορούμε να μιλάμε για κάποια εμπειρία την οποία δεν έχουμε και αυτή η δυνατότητά μας προέρχεται από την εμπειρία, με το διάμεσο ορισμένων εννοιών, οι οποίες μπορεί να προήλθαν από έναν ελάχιστο αριθμό αντιλήψεων, αλλά να αναλογούν και να βρίσκονται σε πολύ μεγαλύτερο. Όταν λ.χ. λέμε, ότι ο άνθρωπος έχει δύο πόδια... >>> 

 

"ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ;"  |  "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" | "ΠΟΣΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ;"

"ΑΠΟΡΡΙΨΗ" | "ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΘΡΗΣΚΕΙΑ" | "ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ" | "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΖΩΗ" | "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΔΙΑΝΟΙΑ 

 

③ ④ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)

Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία...

Μη λες ότι δεν ήξερες!

ενιαία άποψη<•> Μερικές από τις κατευθυντήριες απόψεις για την πορεία της ζωής και για τις αξίες της είναι προ-καθοριστικές για την απόδοση, την επιτυχία και την εξέλιξη του ανθρώπου σε όλους τους χώρους και σε όλες τις δραστηριότητές του. Οι κατευ­θυντήριες απόψεις και οι εσωτερικές αξίες για την πορεία της ζωής μέχρι σήμερα υπο­βαθμίζονται και αντι­μετωπίζονται σαν μετα­φυσικά ζητήματα, διότι δεν ευνοούν τα σχέδια, τις επιθυμίες και τους στόχους των φιλόδοξων και των "υλιστών" ανθρώπων... Ανα­ρωτήθηκες πόσα λες και κάνεις καθημερινά με 100% βεβαιότητα, ενώ αυτά είναι πιο αμφίβολα από φιλοσοφικές θεωρίες; >>> προσανατολίσου!

Οι σκέψεις για μια παγκόσμια ηθική επε­κτείνονται μέχρι τα πολιτικά ζητήματα, αφού οι σχέσεις συνεργασίας συν­δέονται με την εμπιστοσύνη, συνεπώς και με την πνευματική αξιοπιστία και με την υπευ­θυνότητα των προσώπων. Στην ανθρώπινη ζωή με φαντασιώσεις, με ψέματα και με λανθασμένες εκτιμήσεις, η εξαπάτηση διευρύνεται και γίνεται συνήθεια μέχρι και θρησκεία, ενώ με τις ανθρώπινες συνεργασίες η εξαπάτηση καταλήγει να γίνεται με νομική κάλυψη, με την προστασία του κράτους, με σταδιο­δρομία και με επίσημες διαδικασίες! >>>

 

 

ΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΘΕΟΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Δεν προηγείται η ύλη από το πνεύμα, αλλά ο Κόσμος ως σύνολο...

Από την αρχαιότητα έως και σήμερα, πολ­λοί στο­χαστές και φιλόσοφοι με τα σπουδαία έργα τους αντέδρασαν με τον ευφυέστερο και ισχυρότερο τρό­πο στις προκαταλήψεις, στη μωρία, στην επι­πολαι­ότητα και στον εγωκεντρισμό. Προσέγ­γισαν μεγά­λες αλήθειες, έβαλαν φρένο σε μονό­πλευρες θεω­ρήσεις και σε ακρότητες, ανέδειξαν τον πλούτο του εσωτερικού κό­σμου, κατέγραψαν πλήθος σκέ­ψεων και επιχειρημάτων και υπερασπί­στηκαν ένα φιλο­σοφικό τρόπο ζωής.

 
 

Η αναδρομή στις φιλοσοφικές προσπάθειες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στοχεύει να υπεν­θυμίσει και να συγκεντρώσει τις σκέψεις εκείνες, που σχετίζονται ιδιαίτερα με τα ζητήματα της φυσικής και της κοσμολογίας. Έτσι θα επι­βεβαιωθεί το πλεονέκτημα του ανθρώπινου μυαλού να σκέφτεται όχι απλώς δημιουργικά, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις με ορθολογική συνέπεια, με επιτυχία και αποφεύγοντας τις απατηλές σκέψεις, όταν η θεωρητική αναζήτηση είναι ένας τρόπος ζωής και όταν παρατηρούμε προσεκτικά τις ίδιες τις σκέψεις μας.

Είναι μια διαδεδομένη προκατάληψη, ότι η γνώση και η αλήθεια επιτυγχάνονται μόνο με τη δύναμη της γνώσης και με τη λογική συνέπεια της σκέψης. Απο­δεικνύεται εύκολα, ότι μπορούμε να σκεφτό­μαστε σωστά και να σταματάμε σωστά τη σκέψη μας χωρίς να έχουμε γνώση και να σκεφτόμαστε τρελά κατέ­χοντας γνώση.* Και αυτή η διαπίστωση επι­βεβαιώ­νεται στην καθημερινή ζωή, χωρίς να καταγρά­φονται οι παρατηρήσεις, αλλά και όταν μελε­τήσουμε το συγ­γραφικό έργο πολλών δημι­ουργικών πνευ­μάτων.

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ | ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

 

Η Θ Ι Κ Η   Θ Ε Ω Ρ Ι Α

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ

left hand

ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

προσανατολίσου!

αισθητήρια όργανα

σκέψηΈνα σημάδι ορθότητας κάθε θεωρίας: Η θεωρία όχι μόνο να περιγράφει ή να εξηγεί ένα φαινόμενο, αλλά να απαντάει και στις απορίες που αυτή η ίδια προκαλεί.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία και πραγματικότητα >>>► 

 

κοσμολογία, cosmology, in German: Kosmologie, in Italian and Portuguese: cosmologia, in France: cosmologie, in Spanish: cosmología, in Russian: космология, in Chinese: 宇宙论, in Hindi: ब्रह्मांड विज्ञान (), in Turkish: kozmoloji, in Swedish and Norwegian: kosmologi, in Arabic: الكوزمولوجيا علم الكونيات , in Hebrew: קוסמולוגיה

φιλοσοφία, philosophy, in German: Philosophie, in Italian and Portuguese: filosofia, in France: philosophie, in Spanish: filosofía, in Russian: философию, in Chinese: 哲学, in Hindi: दर्शन (tattvadnyaan), in Turkish: felsefe, in Swedish and Norwegian: filosofi, in Arabic: الفلسفة , in Hebrew: פילוסופיה

the-background Go to Top