εκτυπωμένα βιβλία cd-rom ψηφιακό βιβλίο   Διαθέσιμο δοκίμιο στην πλήρη έκδοση για Η/Υ

 

Τα βιβλία που παρουσιάζονται δεν έχουν όλα εκδοθεί ή δεν είναι έτοιμα για να φτάσουν στα βιβλιο­πωλεία. Είναι τα βιβλία με την πληρέστερη ανάπτυξη των σκέψεων όπως έχουν προ­ετοιμαστεί από τον συγγραφέα και όπως αυτός έχει εκτιμήσει ότι θα δώσουν πειστικές απαν­τήσεις σε αναγνώστες με απαιτήσεις από τη λογική. Προσαρ­μογές και διορθώσεις στο περι­εχόμενό τους εξακολουθούν να γίνονται μέχρι και την τελευταία στιγμή, ακόμα και μετά από την έκδοσή τους.

<> Πληροφορίες για τα τυπωμένα βιβλία

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕπιστροφή στο μενού επιλογών ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ