ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Αν δεν υπήρχαν προβλήματα

 


GR Eng language

 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΓΝΩΣΤΗ.

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ...

σκέψου... πριν σου τύχει

 

 

προσανατολίσου!

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα

 

Αν είστε από εκείνους που πιστεύουν, ότι ο ξεπεσμός, η διαφθορά, ο παραλογισμός, η αναξιοπιστία, η βίαιη συμπεριφορά κορυφώθηκαν τώρα τελευταία, μάλλον είστε γελασμένοι. Η αδυναμία στη σκέψη των ανθρώπων συνδέεται στενά με τη δράση και τις προσδοκίες τους και αυτό εύκολα φανερώνεται από λίγο διάβασμα ιστορίας. Υπάρχουν πολλά στοιχεία στους ανθρώπους και στις δραστηριότητές τους, τα οποία δεν έχουν αλλάξει μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Κοινά στοιχεία στη βιολογική, στην ψυχολογική, στη διανοητική ύπαρξή τους και στη συμπεριφορά τους, ριζωμένα στους περιορισμούς από τη φυσική πραγματικότητα. Οι άνθρωποι οι οποίοι προηγήθηκαν ως την αρχαιότητα δεν είχαν να κάνουν λιγότερες προσπάθειες για να επιβιώσουν, δεν ζούσαν με περισσότερη γνώση και εμπειρία, δεν έκαναν πιο αποτελεσματικές σκέψεις για τη δράση τους, δεν είχαν λιγότερες φαντασιώσεις και προσδοκίες, δεν συμφωνούσαν σε περισσότερες απόψεις, δεν είχαν λιγότερες περιουσιακές ανισότητες…επιδίωκαν εξίσου τα συμφέροντά τους. Η γνώση για το παρόν βοηθάει επίσης στην καλύτερη κατανόηση για το παρελθόν, όπως και αντιστρόφως. Η γλωσσική περιγραφή και αναφορά σε γεγονότα και έργα του παρελθόντος μέσα σε λίγη ώρα διαφέρει σημαντικά από την καθημερινή πραγματικότητα την οποία βιώνουν και σκέφτονται οι άνθρωποι. Η παραμορφωμένη άποψή μας που σχηματίζεται αναγκαστικά με την αφαίρεση όλων των πληροφοριών και με την τεράστια άγνοιά μας, δημιουργεί φανταστικές προσεγγίσεις για τα ιστορικά γεγονότα, με συνέπεια να εξιδανικεύουμε ή να αμαυρώνουμε εποχές, τόπους, κοινωνίες και πρόσωπα.

 

 

 

Ηθική χωρίς γνώση... και γνώση χωρίς ηθική

 

  Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

 

+Ηθική / Ψυχολογική    +Ορθολογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

 

 

(

 

)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

(

*Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

)

(

Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία

)

 
 

cn σήμα

 Το σύνολο των απόψεων για τη διαρκή σχέση μεταξύ ανθρώπινης ζωής, δράσης και σκέψης, ενοποιημένες ως μια εκ­συγ­χρονισμένη Ηθική ανεξάρτητης από θρησκευτικές απόψεις, έχει την προοπτική ενός παγκόσμιου μανιφέστου. Πιο γρήγορα απ' όσο φαίνεται, όλες οι θρησκείες θα αντικατασταθούν από την κοσμο­λογική Ηθική. Αλλά και η γνώση θα πάψει να θεωρείται μονομερώς ως πλεονέκτημα για τη ζωή και την έρευνα. Το βιβλίο για μια παγκόσμια ηθική με πνευματικό προσανατολισμό “φρενάρει” από­τομα τις υπερβολικές προσδοκίες από την Επιστήμη και απο­καλύπτει, πώς οι πνευματικές αδυναμίες γίνονται πλεο­νεκτήματα για την εξαπάτηση και αναπαράγουν την αδικία στις ανθρώπινες σχέσεις.

 

 

* Στις ιστοσελίδες, τα ζητήματα ΔΕΝ παρου­σιάζονται ολοκλη­ρωμένα, με συνά­φεια, χωρίς περίσσιες σκέψεις και με την απο­τελεσματική σειρά, που δι­ευκολύνει την κατα­νόηση και με τις απαντήσεις στις απορίες που δημι­ουργούνται

 

 

 

(

 

)

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η πραγματικότητα δίνει την απάντηση στον εγωκεντρικό τρόπο αντίληψης και ζωής

 

 

 

Γράφονται και λέγονται τόσες πολλές ανοησίες και φαντασιώσεις κρυμμένες μέσα στις λέξεις (από αγράμματους και από επιστήμονες) που δεν χρειάζεται κάποιος να έχει την ανώτερη εκπαίδευση και επιστημονική ειδίκευση για να τα διαψεύσει. Μια μόνο λέξη στην οποία έχει εισαχθεί μια φαντασίωση και όχι ένα φανερό γνώρισμα του κόσμου ή με την οποία εισάγεται ένα όριο ενώ αυτό δεν το παρατηρούμε, είναι αρκετή για να αμφι­σβητήσουμε όλες τις σκέψεις που την χρησιμοποιούν. Οι ανοησίες και οι φαντασιώσεις δεν εξηγούνται αποκλειστικά από την άγνοια. Πιο συχνά εξηγούνται από τις ανάγκες των ανθρώπων να εκφράσουν τα αισθήματά τους, να εκμεταλ­λευτούν ευκαιρίες, να εντυπωσιάσουν, να εργαστούν και να παραπλανήσουν με κάποια προσδοκία.

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

προσανατολίσου!

αισθητήρια όργανα

βέλη προς κέντροΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη >>>► 

 

 

Go to Top