(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

header message

 

 

 

 

-

(ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

-

 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

 

Η ακτινοβολία διαιρείται σε ιοντίζουσα και σε μη. Η ιοντίζουσα ακτινοβολία έχει συχνότητα υψηλότερη από το ορατό φως και συνεπώς μεταφέρει υψηλότερη ενέργεια. Η ακτινοβολία μέχρι τα μικροκύματα δεν προκαλεί απευθείας διάσπαση των μοριακών ενώσεων και γενετικές αλλοιώσεις. Το ορατό φως περιλαμβάνει μήκη κύματος που φτάνουν το ένα εκατομμυριοστό του μέτρου ή συχνότητες 430 000 - 750 000 GHz. Η ακτινοβολία ονομάζεται ιοντίζουσα διότι προκαλεί από­σπαση ηλεκτρονίων από τα άτομα και αυτό το φαινόμενο λέγεται ιονισμός ή ιοντισμός.

Το πρόβλημα που προκαλούν οι ακτινοβολίες μέχρι πολλά GHz (αλλά κατώτερες του φωτός) είναι η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ και τα ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ όταν επάγονται ηλεκτρικά ρεύματα και τάσεις. Δηλαδή, αν η ισχύς της ακτινοβολίας που πέφτει πάνω σε ένα σημείο του σώματος είναι μεγάλη, τότε στο σημείο εκείνο αυξάνεται η κινητικότητα των μορίων και η θερμοκρασία. Αυτή μόνη η επίδραση πάνω στο βιολογικό σώμα δεν είναι αιτία όγκων και καρκίνων ή είναι όσο είναι όταν κάτι θερμό προκαλεί αλλοιώσεις. Για να ξέρετε πόσο θα φοβάστε: Η ηλιακή ακτινοβολία (προς το υπεριώδες) είναι άκρως επικίνδυνη και υπαίτια για πολλές βλάβες στο σώμα και για καρκινογένεση (πιο γνωστό είναι το “μελάνωμα”). Η συχνότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας είναι περίπου 750 000 φορές μεγαλύτερη από το 1GHz και επιπλέον μπορεί να έχει περισσότερη ένταση. Ενδεικτικά, οι περισ­σότερες συσκευές κινητής τηλεφωνίας και οι wi-fi μέχρι τώρα χρησιμο­ποιούσαν σχετικά χαμηλές ζώνες από 1GHz έως 2,5 GHz. Ένας κοινός φούρνος μικρο­κυμάτων λειτουργεί κοντά στα 2,5GHz με ισχύ κάπου 800W και έξω από το θάλαμο του είναι εντελώς ακίνδυνος σε σύγκριση με τον ήλιο. Τα μέταλλα παγιδεύουν την ακτινοβολία και ως επιφάνειες ενός κλειστού κουτιού την εμποδίζουν να διαφύγει. Το διάφανο παράθυρο ελέγχου ενός τέτοιου φούρνου έχει αγώγιμες γραμμές, οι οποίες είναι λεπτές και αρκετά κοντά μεταξύ τους ώστε τα μικροκύματα στο θάλαμο να μην μπορούν να διαφύγουν από το διάφανο παράθυρο. Μέσα στο θάλαμο του φούρνου, τα μικροκύματα δεν προκαλούν τίποτε περισσότερο από θερμικές αλλοιώσεις, υπερ­θέρμανση και εγ­καύματα στα τρόφιμα που εκτίθενται μέσα στο θάλαμο.

Για την ακτινοβολία των κινητών δεν υπάρχει ομοφωνία, αλλά είναι γνωστό ότι η ακτινο­βολία τέτοιων συχνοτήτων δεν προκαλεί απευθείας βλάβες στο DNA των κυττάρων, πλην της αύξησης της θερμότητας. Αμφιβολίες πάντα υπάρχουν, διότι πάντα υπάρχουν οι εξαιρετικές περιπτώσεις. Μια συσκευή κινητού μπορεί να είναι σε επαφή με το κεφάλι. Πρέπει να προσέχουμε, διότι οποιαδήποτε αλλοίωση μέσα στον εγκέφαλο, έστω και μόνο θερμοκρασιακά, επηρεάζει αυτό το πολύ­πλοκο όργανο που έχει λειτουργίες για ολόκληρο το σώμα. Μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλούνται διάφορα προβλήματα υγείας (όχι οπωσδήποτε θανατη­φόρα και καρκινο­γένεση). Ο κίνδυνος πιθανόν είναι πιο μεγάλος για τα παιδιά, επειδή ο εγκέφαλος τους ακόμα αναπτύσσεται και επειδή έχουν μπροστά τους μια ολόκληρη ζωή. Οι ηλεκτρικές τάσεις και τα ρεύματα που επάγονται στα κύτταρα πιθανόν να προκαλούν μη ανιχνεύσιμους επηρεασμούς στα μόρια των κυττάρων και στη διαδικασία που τα μόρια ενώνονται και σχηματίζουν τις ενώσεις τους. Κατά κανόνα μην ανησυχείτε για τις συνηθισμένες συσκευές που εκπέμπουν, ότι θα σας προκαλέσουν καρκίνο. Όμως, πιθανόν, σε συνθήκες παρα­τεταμένης έκθεσης και σε μικρές αποστάσεις προκαλούνται βιοχημικές αλλοιώσεις και βιολογικές συνέπειες, οι οποίες αργότερα μπορεί να αποδειχτούν εξίσου επιβλαβείς.

Ελάχιστα αυξημένος κίνδυνος ακόμα και για μετάλλαξη λίγων κυττάρων και για καρκινο­γένεση υπάρχει από την κοινή ακτινογραφία (παρότι η έκθεση διαρκεί κλάσμα του δευτερο­λέπτου). Οι ακτίνες Χ (ιοντίζουσες ακτινοβολίες) είναι πιο διεισδυτικές και υψηλότερης ενέργειας από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. (Γι' αυτό οι χειριστές, αν και δέχονται ελάχιστη δόση από ανακλάσεις, εκείνη τη στιγμή κρύβονται επειδή εκτίθενται πολύ συχνά). Ενώ ένας οικιακός φούρνος μικρο­κυμάτων λειτουργεί περίπου σε 1 000 000 000 φορές χαμηλότερη συχνότητα από αυτές που παράγονται σε μια ακτινογραφία και δεν στέλνει τα μικροκύματα επάνω μας. Θερμαίνει τις τροφές και έτσι καταστρέφει κάθε μικροοργανισμό που περιέχουν αυτές. Η επικίνδυνη ιοντίζουσα ακτινοβολία χρησιμοποιείται για τη θανάτωση των καρκινικών κυττάρων και για τη μείωση του μεγέθους ενός κακοήθους όγκου. Λόγω της υψηλής ενέργειάς της προκαλεί κατα­στροφή των κυττάρων στο πεδίο ακτινο­βόλησης. Ο πυρήνας των κυττάρων έχει μια διάμετρο που αρχίζει κάπου στα ~ έξι εκατομ­μυριοστά του μέτρου, όσο το μήκος κύματος για μη ιοντίζουσα συχνότητα των 50 000 GHz. Δηλαδή ο πιο μικρός πυρήνας ενός κυττάρου που περιέχει το DNA έχει διάμετρο περίπου 6000nm/700=8,5 φορές μεγαλύτερη από το μήκος κύματος του κόκκινου φωτός. Με τη σημερινή τεχνολογία η ιοντίζουσα ακτινο­βολία αρκετά μικρότερου μήκους κύματος (από ακτίνες Χ και γάμμα μέχρι δέσμες από νουκλεόνια), εστιάζεται με υψηλή ακρίβεια και με ειδικές ρυθμίσεις στην ισχύ και στον τρόπο της εκπομπής της. (Ωστόσο, από θεωρητική άποψη είναι υπερ­βολικό ότι η ακτινο­βόληση είναι μια μέθοδος 100% ασφαλής, αν δεν μπορεί να απο­κλειστεί το ενδεχόμενο κάποια υγιή ή αλλοιωμένα κύτταρα να μεταλ­λαχτούν και να μεταφερθούν σε άλλα όργανα του σώματος).

Τελειώνοντας, να θυμόμαστε ότι η ραδιενέργεια σε σύγκριση με τα μικροκύματα έχουν μεγάλη διαφορά ως προς την επίδρασή τους στα βιολογικά σώματα και δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε. Όποιος μπερδεύει αυτά τα δύο, προφανώς όχι μόνο δεν ξέρει φυσική ή δεν έχει σπουδάσει ηλεκτρονικός, αλλά ούτε από την κοινή ενημέρωση δεν έχει μάθει τη διαφορά τους. Η ραδιενέργεια είναι η εκπομπή της πιο ακραίας ιοντίζουσας ακτινοβολίας (όπως είναι η γ) και σωματιδίων της ύλης, που προέρχεται από ασταθείς ατομικούς πυρήνες. Η ενέργεια αυτής της μορφής είναι η πιο καταστροφική για τα κύτταρα. Η εκπομπή των ακτίνων γ και των σωματιδίων είναι εξαιρετικά υψηλής ενέργειας και μικρής εμβέλειας. Ωστόσο η ραδιενεργή ύλη μπορεί να μεταφέρεται ανεξέλεγκτα, να σχηματίζει ενώσεις και να εισέρχεται μέσα στα βιολογικά σώματα κυρίως μέσω της διατροφής.

 

Σημειώσεις

* Κάποτε σε νεαρή ηλικία είχα διαβάσει ένα βιβλίο (μάλλον εμπορικά επι­τυχημένο εκείνη την εποχή) για την επικινδυνότητα όλων μα όλων των ακτινοβολιών. Επειδή επί πολλά χρόνια έχω μελετήσει το θέμα, θυμήθηκα το βιβλίο και είπα να ψάξω ποια είναι η συγγραφέας. Δεν θυμάμαι καλά την ειδικότητα της συγγραφέως, αλλά θυμάμαι ότι αυτή δεν ήταν φυσικός, ούτε είχε ειδικές γνώσεις της ηλεκτρονικής. Μετά από πολλά χρόνια ξανά πήρα το βιβλίο στα χέρια μου και έψαχνα στις σελίδες του να βρω μια αναφορά για την ηλιακή ακτινοβολία. Ενώ όλο το βιβλίο έγραφε για τις πηγές ακτινο­βολίας (από μια κοινή λάμπα, από οθόνη μέχρι φούρνο μικροκυμάτων κλπ) δεν είχε μια γραμμή για τη μεγαλύτερη πηγή που είναι ο ήλιος! Έτσι κατάλαβα ότι η συγγραφέας έγραφε τις φοβίες της και αποσκοπούσε να τρομάξει τον κόσμο μάλλον για να πουλήσει το βιβλίο της.

* Αν θέλουμε να ελαττώσουμε στο ελάχιστο τον κίνδυνο από τα ηλεκτρο­μαγνητικά πεδία να προσέξουμε ιδιαίτερα τις πιο γενικές προϋποθέσεις:

- Η βλαπτική επίδραση των ακτινοβολιών μειώνεται τόσο περισσότερο, όσο πιο χαμηλό­τερης συχνότητας είναι οι ακτινοβολίες από αυτές του ορατού φωτός.

- Η επίδραση των πεδίων μειώνεται σημαντικά με την αύξηση της απόστασης από την πηγή τους. Μη βρισκόμαστε κοντά σε πηγές ισχύος σε απόσταση μικρό­τερη από μερικά μέτρα.

- Μειώνεται σημαντικά με την ελάττωση του χρόνου έκθεσης. Μη βρισκόμαστε κοντά σε πηγές ισχύος για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

 

 


* Χρήσιμες πληροφορίες για την επίδραση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο βιολογικό σώμα από τη χρήση της για ιατρικούς σκοπούς μπορείτε να διαβάσετε στο επιστημονικό άρθρο της διεύθυνσης https://www.papagiannaki-radiology.gr

* Χρήσιμες πληροφορίες για την επίδραση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο βιολογικό σώμα και γενικότερα για τις ακτινοβολίες και τη ραδιενέργεια στη διεύθυνση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας https://eeae.gr/

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

 

 

Go to Top

 

© copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2020

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ            symbol of eye in red rings            ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px