ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Η άγνοια του προορισμού της Ζωής

 

ΓΝΩΣΗ, ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

 

© 2000 ISBN 960-385-019-5

Στο βιβλίο "Η Θεολογία της Επιστήμης" παράλληλα με την ανάπτυξη της κοσμο­λογικής θεωρίας επιχειρήθηκε η απάντηση στα δύο άλλα κεντρικά και άμεσα σχετιζόμενα ζητήματα της Φιλοσοφίας. Η ανάπτυξη των απόψεων γύρω από το γνωσιο­λογικό ζήτημα (γύρω από το νόημα της γνώσης και για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας της) οδήγησε στη συνοπτική διατύπωση μίας εισαγωγικής θεωρίας για τη γνώση. Η σύντομη θεωρία για τη σχέση της σκέψης με τη γνώση, την άγνοια, με τα αισθήματα, με την εμπειρία και με την ύπαρξη της ζωής, αποτελούσε μία προσπάθεια να προετοιμαστεί ο αναγνώστης, πριν αρχίσει να διαβάζει την κοσμο­λογική θεωρία που ακολουθούσε διατυπωμένη με τις πιο γενικές και ασαφείς έννοιες. Αυτή εξηγεί τη σχέση της διάνοιας με την αισθητικότητα και τη δυνατότητα να γνωρίζουμε πέρα από την πιο άμεση προσωπική εμπειρία μας. (Την ονομάζω και Θεωρία της Βιο-αφαίρεσης).

 

Την αποκαλώ έτσι, διότι η διάνοια δεν κάνει αφαίρεση γνωρισμάτων από τις εικόνες και δεν δημιουργεί τις έννοιες των λέξεων μόνο με συνειδητό και λογικό τρόπο. Η αφαίρεση γνωρισμάτων και η περιληπτική άποψη των πραγμάτων ξεκινάνε από τα ίδια τα αισθητηριακά δεδομένα και αυτό δείχνει, ότι οι αισθήσεις είναι νοητικές ενέργειες με "πρώτη ύλη" από έξω της διάνοιας. Τα πρώτα δεδομένα των αισθήσεών μας ήδη είναι αποσπασμένα γνωρίσματα και “σύντομες” απόψεις των πραγμάτων. Αυτή η θεωρία για την πιο στενή σχέση μεταξύ αίσθησης και νόησης μπορεί να ονομαστεί Θεωρία της Βιο-αφαίρεσης.

 

ΓΝΩΣΗ, ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ Η σχέση της διάνοιας με την αισθητικότητα και η δυνατότητα να γνωρίζουμε πέρα από την πιο άμεση προσωπική εμπειρία μας. Όπως παρατηρήθηκε και επισημάνθηκε, η λεπτή διαδικασία της αφαίρεσης που κάνει ο άνθρωπος με τη σκέψη, δεν περιορίζεται στην ανθρώπινη σκέψη. Η αφαίρεση επιδράσεων, πληροφοριών και η επιλεκτικότητα αποτελούν γενικότερη αρχή της ύπαρξης των επιμέρους πραγμάτων και της εμφάνισης της ζωής. Από τη θεωρία της βιο-αφαίρεσης μπορούμε να κατα­νοήσουμε τη δυνατότητα του ανθρώπου να γνωρίζει περισσότερα από τις προσωπικές παρα­τηρήσεις του και να μιλάει για το Σύμπαν, επειδή τα πράγματα έχουν κοινά στοιχεία και πολλές ομοιό­τητες, τόσο μέσα στο χώρο όσο και στο χρόνο.

 

Θεωρία της (Βιο)αφαίρεσης >>>►

 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ & ΛΕΞΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΑ & ΛΕΞΕΙΣ 2

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΖΩΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 2

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 3

ΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΝΟΗΣΗ & ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ?

ΛΕΞΕΙΣ & ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

ΣΚΕΨΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Βλέπε και

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

 

σκέψη, φιλοσοφία, κοσμο­λογική θεωρία, θεολογία, φυσική, Σύμπαν, κυκλικός χρόνος, ψυχή, πνεύμα, αισθήσεις, γνώση

 

 

 

 

Go to Top