(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

header message

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Ενημέρωση, γνώση και παραπλάνηση

 


GR Eng language

 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΓΝΩΣΤΗ.

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ...

σκέψου... πριν σου τύχει

 

 

προσανατολίσου!

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για την πνευματική ζωή)

 

Αν η ρύθμιση της κοινωνικής ζωής γινόταν αποκλειστικά με τους νόμους που ορίζουν οι άνθρωποι και αν ο άνθρωπος γενικά ήταν κύριος της ζωής του σαν ανεξάρτητος από τη φύση, τότε θα είχαμε 100% δίκαιο να μην αναμιγνύουμε καθόλου στα ζητήματα της ζωής, τις ερευνητικές σκέψεις για τη φύση, τα κοσμο­λογικά ζητήματα και την έρευνα για το νόημα της ζωής. Οι πνευματικές αδυναμίες, η έλλειψη των ηθικών αξιών και η υλιστική άποψη για τον κόσμο γίνονται πιο φανερές έξω από το άτομο, όταν οι άνθρωποι υποστηρίζονται ως μέλη μιας ομάδας και συνεργάζονται, όταν οργανώνονται ομάδες που καθοδηγούνται, εκπροσωπούνται και συντονίζονται στη δράση τους και τελικά από τις συνέπειες στην οργάνωση της κοινωνίας. Ενώ όλος ο κόσμος αλλάζει και η αντίδρασή μας γίνεται διαφορετική, με διαφορετικές εκτιμήσεις και με διαφορετική προοπτική στη δράση, όταν αναγνωρίσουμε τις πνευματικές αδυναμίες μας και αλλάξει η δική μας άποψη για τον κόσμο. Οι διαπιστώσεις για τις ανθρώπινες αδυναμίες, για την πνευματική και φανταστική επαφή του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, για την υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του και για τις υπερβολικές προσδοκίες από τα εξωτερικά πράγματα είναι παγκόσμιες διαπιστώσεις. Μαζί με ορισμένους φυσικούς νόμους, θα έπρεπε να συμ­περι­λαμβάνονται στην εκκίνηση της διατύπωσης του Συντάγματος ενός ηθικού κράτους. μαζική παραπλάνησηΗ Ηθική με την έννοια του πνευματικού προσα­νατολισμού και η ζωή με επίγνωση της άγνοιας και με αμερό­ληπτη σκέψη δεν είναι για τους γραφι­κούς και τους φαντα­σιόπλη­κτους. Να στα­ματήσουμε να θεω­ρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντί­ληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερε­κτίμηση των ικανο­τήτων μας και τον περι­ορισμό της πραγματικότητας στις συναλλαγές και στη συνεργασία των ανθρώπων. Αν, όπως λένε μερικοί, η φιλοσοφία μας αποσπάει από την πραγμα­τικότητα, τότε οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι επιβάλλουν σαν πραγμα­τικότητα πολλά ψέματα και συχνά τις πιο ασήμαντες στιγμές της!

 

 

pdf>>>► Εκτεταμένη περίληψη και επιλογή εστιασμένη στη σχέση της πληρο­φορίας με τη ζωή, από το βιβλίο για μια παγκόσμια Ηθική με πνευμα­τικό προσανατολισμό

 

 

 

 

Ηθική χωρίς γνώση... και γνώση χωρίς ηθική

 

  Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

 

+Ηθική / Ψυχολογική    +Ορθολογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η πραγματικότητα δίνει την απάντηση στον εγωκεντρικό τρόπο αντίληψης και ζωής

 

 

 

Γράφονται και λέγονται τόσες πολλές ανοησίες και φαντασιώσεις κρυμμένες μέσα στις λέξεις (από αγράμματους και από επιστήμονες) που δεν χρειάζεται κάποιος να έχει την ανώτερη εκπαίδευση και επιστημονική ειδίκευση για να τα διαψεύσει. Μια μόνο λέξη στην οποία έχει εισαχθεί μια φαντασίωση και όχι ένα φανερό γνώρισμα του κόσμου ή με την οποία εισάγεται ένα όριο ενώ αυτό δεν το παρατηρούμε, είναι αρκετή για να αμφι­σβητήσουμε όλες τις σκέψεις που την χρησιμοποιούν. Οι ανοησίες και οι φαντασιώσεις δεν εξηγούνται αποκλειστικά από την άγνοια. Πιο συχνά εξηγούνται από τις ανάγκες των ανθρώπων να εκφράσουν τα αισθήματά τους, να εκμεταλ­λευτούν ευκαιρίες, να εντυπωσιάσουν, να εργαστούν και να παραπλανήσουν με κάποια προσδοκία.

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

προσανατολίσου!

αισθητήρια όργανα

βέλη προς κέντροΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη >>>► 

 

 

Go to Top

 

© copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2020

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ            symbol of eye in red rings            ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px