κυκλικός χρόνος - ταυτόχρονο και πλήρες 99,9% Σύμπαν

(

©2010 ISBN 978-960-93-2431-1 | ©2012 ISBN 978-960-93-4040-3

)

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Σ  Χ Ρ Ο Ν Ο Σ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ)  Κ Α Ι  Κ Ο Σ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΜΕΓΙΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

 

προϋπάρχει το ολοκληρωμένο σύνολο...   "Δεν είναι τα εξωτερικά υλικά πράγματα τα οποία με την κίνηση, με το πλησίασμα, την απομάκρυνση, την ένωση και το διαχωρισμό τους αυτά επι­τυγχάνουν ένα ισορροπημένο σύνολο και τη διατήρηση της νομοτέλειας. Αντιθέτως, το ολοκληρωμένο σύνολο προϋπάρχει... "

 

 

1986 - 2010 > Μία απλή μαθηματική σχέση φανέρωσε στη γλώσσα της φυσικής όσα ήταν διατυπωμένα με ορθολογική σκέψη για την αρχή του Κόσμου

-

 

Με λογική συνέπεια και χωρίς σύγκρουση με τις παρατηρήσεις της εμπειρίας, έχω διατυπώσει όλες τις σκέψεις, οι οποίες θεμελιώνουν την άποψη, ότι το Σύνολο των υλικών πραγμάτων επηρεάζει συγχρόνως ως σύνολο το κάθε επιμέρους πράγμα και προκαθορίζει τις ιδιότητες και την ποσότητα των δομικών στοιχείων τους. Με ασφαλές 100% λεξιλόγιο, (με λίγες γενικές έννοιες οι οποίες δεν εκφράζουν ανύπαρκτα φαινόμενα), με γνώση των δυνατών λύσεων που έχουν επιχειρηθεί στην ιστορία της Φιλοσοφίας, με εκτεταμένες αναλύσεις και με εναλλακτικές διατυπώσεις των ιδεών, μακροχρόνια, και με συνέπεια ίδια όπως αυτή των αριθμητικών υπολογισμών, έχω διατυπώσει τη μοναδική άποψη, την οποία πρέπει να δεχτούμε για τη δημιουργία του Σύμπαντος. Τη μοναδική άποψη που δεν οδηγεί σε αδιέξοδο, αλλά αντιθέτως σε συνεπείς σκέψεις που πλησιάζουν στα ζητήματα της φυσικής και σε παρα­τηρήσεις φαινομένων, που έτυχε να έχουν προηγηθεί στην Επιστήμη. Τη μοναδική άποψη, ότι το Σύμπαν πρέπει να Είναι ολοκληρωμένο και σταθερο­ποιημένο εντός των ορίων ενός μέγιστου χρονικού διαστήματος.

Με την πλήρη βεβαιότητα για την αλήθεια αυτής της άποψης, την οποία κανένας δεν διατύπωσε σύντομα και με σαφήνεια για να αναπτύξει μία φυσική ερμηνεία, μαζί με το πλεονέκτημα να ζει σε μεταγενέστερη εποχή, για να μπορέσει ο ερευνητής να λάβει υπόψη του την άφθονη επιστημονική γνώση, λοιπόν αναγκάστηκα  να σκεφτώ ξεπερνώντας τις αντοχές μου και να αναπτύξω αυτή την άποψη μακροχρόνια και σε εκατοντάδες σελίδες, με κόστος σε άλλες προσωπικές επιθυμίες και στην κοινωνική ζωή. Η επιμονή ήταν ακόμα πιο μεγάλη για να μπορέσω να δώσω να καταλάβουν οι άλλοι αυτή τη βασική άποψη της κοσμολογικής θεωρίας, για να διαπιστώσουν τη συνέπεια των σκέψεων και την προοπτική, που αυτές οι σκέψεις ανοίγουν. Δυστυχώς, ποτέ δεν έτυχε να μου απαντήσει κάποιος, ότι κατάλαβε αυτή τη γενική φυσική ερμηνεία ή να ενδιαφερθεί για να την καταλάβει. Καμία σκέψη μου, καμία προσπάθεια, καμία ένδειξη, καμία παρατήρηση, καμία υποψία δεν προκάλεσαν το ενδιαφέρον για αυτή την πρωτότυπη κοσμο­λογική θεωρία. Αντιθέτως, υπήρχαν πολλές αφορμές, από ένα λάθος, από μία ασάφεια, από ένα αναπάντητο ερώτημα, από την έλλειψη των μαθηματικών και αφορμές άσχετες με το περιεχόμενο των φιλο­σοφικών σκέψεων, για να μην τις πάρει κάποιος σοβαρά.

Τελικά, από μία αρχική διερεύνηση, για το ποιες απαντήσεις θα έδινε αυτή η νέα κοσμο­λογική θεωρία στα ερωτήματα της φυσικής και της αστροφυσικής, με τους όρους που απαιτούν αυτές οι θετικές Επιστήμες, μπόρεσα να βρω μία απλή μαθηματική σχέση, η οποία αυτή μόνη της μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον και να δώσει στη νοημοσύνη ενός επιστήμονα να καταλάβει, την κεντρική ιδέα της θεωρίας, που δεν γινόταν κατανοητή με κανέναν μα κανέναν άλλο τρόπο :

 

Ήταν πιο λογικό, πιο έξυπνο, πιο συνεπές για ένα αστροφυσικό να αντιστρέψει τη μέγιστη συχνότητα fmax του Σύμπαντος (στην οποία τελειώνει το ηλεκτρο­μαγνητικό φάσμα), να την κάνει ελάχιστο χρόνο 1/fmax = Tmin και μετά αυτός να ψάξει τι υπήρχε σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα; Θα επιμείνουμε στην αναζήτηση τι υπήρχε στα πρώτα δευτερόλεπτα της διάσημης Μεγάλης Έκρηξης;

Ή θα αναζητήσουμε τι συμβαίνει με τα ηλεκτρο­μαγνητικά κύματα στο τέρμα του ηλεκτρο­μαγνητικού φάσματος και πώς η ενέργεια των κυμάτων συσ­σωρεύεται με μειωμένη συχνότητα και προκαλεί τα ηλεκτρο­μαγνητικά φαινόμενα, που δημιουργούν τη σταθερή δομή της ύλης ;

 

<•> Ελάχιστος χρόνος tmin στον οποίο ξεκίνησε κάποτε να δημι­ουργείται το Σύμπαν ή συχνότητα fmax στην οποία η ενέργεια του κενού χώρου μεταβιβάζεται κυματικά και προκαλεί τα ηλεκτρο­μαγνητικά φαινόμενα που διατηρούν μικρά ποσά ενέργειας σε στάσιμες κατα­στάσεις; 

 

Η απεριόριστη αύξηση της συχνότητας, θα σήμαινε μεταβίβαση άπειρης ποσότητας ενέργειας στη μονάδα του χρόνου. Σε αυτή την περί­πτωση, η διατήρηση της ενέργειας θα ήταν ένα τυχαίο φαινόμενο. Δεν θα υπήρχε η ελάχιστη ποσότητα χρόνου tmin = λmin / Vmax ούτε μια μεγα­λύτερη συχνότητα fmax = Vmaxmin, ούτε μια ελάχιστη ποσότητα ενέργειας (h/sec) (quantity of energy) h = Emax/fmax 

 

► Γύρω μας γίνονται ανταλλαγές ενέργειας και αλλη­λεπιδράσεις με την ύλη σε συχνότητες άνω από 1020 Hz, σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις και με την ταχύτητα του φωτός. Μέχρι τώρα, αυτή την πραγματικότητα δεν την υπολογίζαμε, την απλοποιούσαμε με την έννοια του "κενού" χώρου και αντιλαμβανόμασταν επιπόλαια την παρουσία της από τα ηλεκτρο­μαγνητικά φαινόμενα και από τη βαρύτητα. Μια αόρατη πραγμα­τικότητα συμμετέχει μόνιμα στις υλικές εξελίξεις με ποσά ενέργειας, που ανταλ­λάσσονται και μεταβάλλονται μεταξύ 1020 - 1042 Hz και αυτή την πραγματικό­τητα την αγνοούσαν στην επιστήμη. Αυτή συμμετέχει μόνιμα και ταυτόχρονα για ολόκληρο τον υλικό κόσμο, από το ένα άκρο μέχρι το άλλο... Στη φυσική, αυτά τα ποσά ενέργειας που ανταλ­λάσσονται και μεταβάλλονται σε τόσο σύντομα χρονικά διαστήματα (t=1/f) ονομάζονται "σωματίδια".

Εσείς μιλάτε ακόμα για τη συνολική δημιουργία του Σύμπαντος και για τη φαντασίωση του Big Bang;

Στη μέγιστη ταχύτητα c η μάζα γίνεται άπειρη ή γίνονται οι διακυμάνσεις του κενού χώρου, οι οποίες όταν επιβραδύνονται τότε προκαλούνται ηλεκτρο­μαγνητικά κύματα και με περισσότερη επιβράδυνση δημιουργούνται σωματίδια με μάζα;

 

 

Εδώ δείτε τα σοβαρά, λογικά και έξυπνα ερωτήματα που έπρεπε να θέτουν...

> Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου → Πλήρες & Ταυτόχρονο Σύμπαν

> και της Σχετικότητας της Ενέργειας → Χώρος... με ισορροπημένη ενέρ­γεια και δια­κυμάνσεις

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 


* Για να διατυπωθεί η παραπάνω διαπίστωση ξεχωριστά, τόσο σύντομα, με μία πρόταση και με το συνηθισμένο λεξιλόγιο χρειάστηκαν σχεδόν 20 χρόνια αδιάλειπτης και πολύ­πλευρης θεωρητικής έρευνας! Εύχομαι εσείς να μη χρειαστείτε άλλα 20 χρόνια για να κατα­νοήσετε τη θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου!

 

 

Η απεριόριστη αύξηση της συχνότητας, θα σήμαινε μεταβίβαση άπειρης ποσότητας ενέργειας στη μονάδα του χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση, η διατήρηση της ενέργειας θα ήταν ένα τυχαίο φαινόμενο. Δεν θα υπήρχε η ελάχιστη ποσότητα χρόνου tmin = λmin / Vmax ούτε μια μεγαλύτερη συχνότητα fmax = Vmaxmin, ούτε μια ελάχιστη ποσότητα ενέργειας (h/sec) quantity of energy h = Emax/fmax

 

 

 

 

Go to Top