Eng language

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑΣ...

???

 

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑΣ...

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

 

προσωπική σφραγίδα

Ίσως κάποιος αναγνώστης θα αναρωτηθεί, γιατί στις ιστο­σελίδες δημοσιεύονται απόψεις σχεδόν απο­κλειστικά από ένα μόνο πρόσωπο και όλο το πνευματικό περι­εχόμενο είναι της δικής του επιλογής. Ο αρχικός λόγος ήταν οι δυσκολίες του πνευματικού δημιουργού για να  δημιουργήσει ο ίδιος το μεγάλο αριθμό ιστο­σελίδων  που χρειαζόταν και να παρουσιάσει τις εκτεταμένες φιλο­σοφικές σκέψεις του στο Ίντερνετ, για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά και ερευνά επί πολλά χρόνια. Παράλληλα με την παρουσίαση, δεν  σταμάτησε την προσπάθεια να απο­σαφηνίσει τις απόψεις του, να τις διορθώσει και να δώσει ολοκληρωμένες απαντήσεις. Για έναν ακόμα σημαντικό λόγο ο πνευματικός δημιουργός* περιορίστηκε σε δικές του δημοσιεύσεις: Για να φανεί από την πραγματική ζωή, η δυνατότητα ενός μόνο ανθρώπου για προ­χωρημένη έρευνα με παρατηρήσεις στην προσωπική εμπειρία και με ορθο­λογική σκέψη -χωρίς τεχνικά μέσα- και ανα­πόφευκτα για την πνευματική του καλ­λιέργεια, όταν η ερευνητική σκέψη γίνει τρόπος ζωής και όταν η εξωτερική ζωή περιοριστεί. Αυτή η πνευματική προσπάθεια από μόνη της κάνει τη διαδικτυακή τοπο­θεσία ιδιαίτερη και σπάνια. Οι ιστοσελίδες εστιάζουν την προσοχή σε ζητήματα και σε λογικές σκέψεις που δεν εφαρμόζονται για κατασκευές και αγορα­πωλησία πραγμάτων, όμως έχουν αποτέλεσμα απευθείας στην ψυχο­λογία μας, στις επιλογές μας, στις αξιολογήσεις μας, γενικότερα στη συμπεριφορά μας και στην ικανότητά μας να έχουμε γνώση και όχι αυταπάτες. Για όλα τα άλλα μπορείτε εύκολα να ψάξετε και θα βρείτε ανεξάν­τλητες δημοσιεύσεις, ιστο­σελίδες και συζητήσεις σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η συγγραφή των βιβλίων και οι ιστοσελίδες δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα για να περνάει ευχάριστα ο χρόνος ενός ακόμα συγγραφέα, για να παρουσιάζει τα βιβλία του ή για να ανα­δημοσιεύσει αυτά που έχουν γραφτεί από άλλους και να υποστηρίξει τις απόψεις του. Η συγγραφή είναι η καταγραφή των σκέψεων του δικού του δημιουργικού πνεύματος και η δική του προσπάθεια για να δώσει αξιόπιστες απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα και για να αποκαλύψει την αναξιοπιστία σε πολλές διαδεδομένες απόψεις. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου, μια από τις αντιδραστικές επιλογές του πνευματικού δημι­ουργού στη ζωή του, ήταν να παραμείνει αυτο­δίδακτος (με δικές του επιλογές) μαθητής έξω από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με κόστος πιο μεγάλο απ' όσο αυτός είχε εκτιμήσει στη νεότερη ηλικία. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ να πάμε μερικούς αιώνες εμπρός για να δώ­σουμε μερικές σημαντικές απαντήσεις... ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΠΟΛ­ΛΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ από το παρελθόν και σκεφτείτε χωρίς τυχαίες εμπειρίες και πληροφορίες, χωρίς τυφλές βεβαιότητες και χωρίς φαντα­σιώσεις για το τι υπάρχει έξω στον κόσμο.

Τέλος, ο πνευματικός δημιουργός ζητεί συγγνώμη αν μερικές φορές στο γραπτό λόγο εκφράστηκε με ύφος περιφρονητικό και προσβλητικό. Θα ήταν θεατρινισμός να κρύψει τα συναισθήματα που δημιουργούνται σε κάθε ευσυγκίνητο και ευσυνείδητο άνθρωπο, όταν αυτός μέσα στη σκέψη του βάζει τον εαυτό του στη θέση όσων αδικήθηκαν ή πέφτουν θύματα με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά ιδιαίτερα από ανθρώπινη συμ­περιφορά (με μια συνηθισμένη ειρωνεία μέχρι μια ασυνήθιστη... δολο­φονία). Και δυστυχώς έτσι χρειαζόταν να σκεφτεί, αφού τα ζητήματα σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά και με την τύχη της ανθρώπινης ζωής δεν τα άφησε έξω από την έρευνά του και αντιθέτως είχε δια­πιστώσει, ότι συνδέονται αξεχώριστα με τα ζητήματα για την ανθρώ­πινη σκέψη και γνώση. Επίσης δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει πιο έντονα τη διαφωνία και την αντί­δρασή του απέναντι σε απόψεις που πλειο­ψηφούν. Ιδιαίτερα όταν οι δικές του σκέψεις και απόψεις δεν εκφράζονται από κανέναν άλλο και έχοντας ακόμα διαπιστώσει, ότι οι απόψεις των ανθρώπων παρακινούν σε συμπεριφορές και τις προ­ετοιμάζουν. Ο πνευματικός δημι­ουργός αγωνίστηκε πνευματικά και επί δεκαετίες μόνος, έξω από κάθε ομάδα και έχοντας μια φιλήσυχη ζωή, που καθόλου δεν φανερώνει την ψυχολογική και πνευματική του δύναμη. Δεν αντλεί το θάρρος του από την υποστήριξη κανενός, δεν προβάλλει τις απόψεις του "προσαρ­μοσμένες" προσδο­κώντας ανταλ­λάγματα από ευχα­ριστημένους ανα­γνώστες ή συνεργάτες ή πελάτες και δεν αισθάνεται αδιά­σειστες τις απόψεις του έχοντας την υποστήριξη μιας ομάδας ανθρώπων που συμφωνούν μαζί του.

 

ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ https:// >>>

 

     
 

 

 
 

* Συμπληρωματικές γραμμές για την εκτίμηση της αλήθειας, έτσι όπως είχαν δια­τυπωθεί πριν πολλά χρόνια για να τονιστεί, ότι η αξιοπιστία έχει νόημα όταν κερδίζεται με γνώση την οποία μπορούμε εύκολα και γρήγορα να την επι­βεβαιώσουμε. Απλές σκέψεις, με τις οποίες πολλοί θα συμφωνήσουν, όμως πολύ συχνά αυτές δεν εφαρ­μόζονται:

cover of 1st book“Δε δικαιολογείται με τίποτε να μας εκτρέπουν από την αναγνώριση της αξιοπιστίας: Η «τυφλή» πίστη, ο αριθμός εκείνων που συμφωνούν ή διαφωνούν, οι διαθέσεις μας, η ευκολία ή η δυσκολία να κατα­λάβουμε, η ευκολία ή η δυσκολία της ανακάλυψης, η αξιοπιστία όσων υπο­στηρίζουν, η χρησιμότητα για τους σκοπούς μας, η αμφισβήτηση χωρίς όρους, οι ομοιότητες, όπως γενικά οι ενδείξεις. Πρέπει να εκτιμάμε την ορθότητα και τη βεβαιότητα της γνώσης παρόμοια, όπως αποφασίζουμε για την τύχη μιας ανθρώπινη ζωής στο ποινικό δικαστήριο, ανα­γνωρίζοντας έτσι τα όρια της πραγματικής γνώσης μας και περι­ορίζοντας τη δυνατότητα να μας παρασύρουν, να μας εκμεταλλευτούν, να μας «παρα­μυθιάσουν» και να βρεθούμε απροετοίμαστοι. Η σταθερή πίστη σε αβάσιμες, ανα­πόδεικτες, απρόσεκτες και απο­σπασματικές απόψεις, τις οποίες αποκαλούμε «γνώμες», αναμφίβολα εξυπηρετεί όσους έχουν λόγους να μπορούν να μας τις αλλάξουν, όταν και όπως εκείνοι το καθορίσουν, μ' έναν από τους αναρίθμητους ευφυείς τρόπους. Εξυπηρετεί και εμάς τους ίδιους... για να μην τις αλλάξουμε, γιατί φοβόμαστε τις συνέπειες και θεωρούμε ανώφελο να στο­χαζόμαστε με σκοπό την ανακάλυψη της άγνοιας και της βάσιμης βεβαιότητας. Ανάμεσα στα δυο άκρα, της ευπιστίας και της δυσπιστίας, θα είμαστε πιο κοντά στην πραγ­ματικότητα, ισχυρότεροι, προετοιμασμένοι και με πιο απεριόριστη διάνοια, όταν ρέπουμε στην αμφισβήτηση και στην αναζήτηση”. (Η Θεο­λογία της Επιστήμης, ©2000)

ηθική χωρίς γνώση... και γνώση χωρίς ηθική...

 

 

ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ >>> 

-

ΤΑ ΠΙΟ ΦΑΝΕΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ότι προσφέρονται σωστές απαντήσεις και σκέψεις που διευκο­λύνουν μια θεωρη­τική έρευνα

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή: >>>

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

>>>ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ <<< 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Εξακολουθούν να γίνονται τροποποιήσεις στα κείμενα και στη σχεδίαση των ιστοσελίδων.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα ► >>>►

 

 

Go to Top