(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

header message

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Μια κοινωνία το ίδιο φανταστική...

 


GR Eng language

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ

 

(

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑΣ

)

Κοσμονομία: Οι παγκόσμιοι νόμοι προηγούνται των νόμων κάθε ανθρώπινης κοινωνίας

 

δράση χωρίς σκέψη

 

<•> Οι παγκόσμιοι νόμοι και οι προϋποθέσεις της πραγματικότητας επιβάλλουν συνέπειες στα ξεχωριστά πράγματα. Δεν μπορούν να αγνοηθούν σε μια ζωή με σκέψη και γνώση, αν αυτή η ζωή επιθυμεί να διατηρήσει τη διανοητική επαφή της με την πραγ­ματικότητα. Οι παγκόσμιοι νόμοι δεν είναι μόνο για την κίνηση των σωμάτων και για τη δομή της ύλης. Στους παγκόσμιους νόμους συμπεριλαμ­βάνονται νόμοι για την “κίνηση” της ζωής και για την αυτο­ρύθμιση της συμπεριφοράς. Είναι οι νόμοι για την αρχή των αισθήσεων στα σώματα, για την άντληση πληροφοριών από το περιβάλλον και την αυτο­ρύθμιση του βιολογικού σώματος, για την αρχή της σκέψης και για την πνευματική κατεύθυνση ενός βιολογικού σώματος προς τον εαυτό του. Στους παγκόσμιους νόμους συμπερι­λαμβάνονται νόμοι για ένα αμερό­ληπτο πνεύμα και για συμπεριφορά με επίγνωση της άγνοιας και της σχετικότητας των εξωτερικών πραγμάτων. Οι παγκόσμιοι νόμοι δεν είναι μόνο για το φυσικό κόσμο, είναι και για τον αισθητό κόσμο και για τον πνευματικό προσα­νατολισμό της ζωής.

 

βέλη προς τα μέσαΑπό τις πιο σημαντικές στιγμές της ορθολογικής αναζήτησης που δεν περιορίζεται σε κανένα ορατό σώμα και στην αναζήτηση ενός τελικού αποτελέσματος είναι η εύκολη διαπίστωση για την αξία που δίνει το πνεύμα στην ύλη. Όλα τα πράγματα έξω από εμάς αποκτούν κάποια αξία και χρησιμότητα από την πνευματική ύπαρξη του παρατηρητή (ή υποκειμένου όπως παλαιότεροι φιλόσοφοι έλεγαν). Ο κόσμος χωρίς εμάς πιθανό πάλι θα υπήρχε, αλλά δεν θα ήταν τίποτε περισσότερο από μια ανεξάν­τλητη συλλογή μορφών και άβιων σωμάτων. Ο πιο πολύ­πλοκος και σπάνιος συν­δυασμός οποιωνδήποτε υλικών και η πιο πολύ­πλοκη μορφή δεν θα επι­τύγχαναν κάτι περισσότερο από ένα πιο σπάνιο γεγονός. Αφαιρέστε τη ζωή, δηλαδή την ψυχή και το πνεύμα και δεν θα μείνει τίποτα το εντυπωσιακό, πέρα από το γενικό φαινόμενο της κίνησης και του μεγάλου αριθμού δυνατοτήτων για σχηματισμό μορφών και συνδυασμών. Τελικά, το πιο εντυπωσιακό απ' όλα τα πράγματα του κόσμου είναι αυτό που ονομάζουμε "βιολογικό σώμα" και μέσω αυτού ανιχνεύουμε και παρατηρούμε τον κόσμο. Όταν το πνεύμα αναγνωριστεί σαν το πιο πολύτιμο πράγμα του κόσμου -είτε είναι παράγωγο της ύλης είτε δεν είναι- από το οποίο ο κόσμος κερδίζει αξία, τότε αμέσως φανερώνεται ένας ανώτερος σκοπός σε μια μοναδική κατεύθυνση που είναι πνευματική και εσωτερική. Ενώ χωρίς αυτή τη διαπίστωση για την πνευματική κατεύθυνση και για την αξία του κόσμου χωρίς ζωή και πνεύμα, οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν άπειρους σκοπούς και να υποστηρίξουν άπειρες ιδεολογίες. Η ζωή χωρίς εσωτερικό προσανατολισμό και χωρίς εκτίμηση του πνεύματος είναι ζωή όπως έτυχε, με περιστασιακές εμπειρίες και από τις προσωπικές περιπέτειες στην κοινωνία. Μέσα στο πνεύμα μας βρίσκονται οι πιο σημαντικές απαντήσεις για τον προορισμό της ζωής και του κόσμου, αλλά και για την καθοδήγηση της έρευνας! Τα δεδομένα και οι εμπειρίες αλλάζουν και οι αφορμές για δράση είναι ανεξάντλητες, όμως στον κόσμο υπάρχουν και χαρακτηριστικά που αν τα λάβουμε υπόψη μας δεν θα ζούμε παραπλανημένοι και όπως έτυχε. 

 

σήμα cnΈνας μεγάλος αριθμός από φαντασιώσεις που είναι εξα­πλωμέ­νες παγκοσμίως, σχετικές με ζητήματα για την ανθρώ­πινη νόηση μέχρι τις ανθρώπινες σχέσεις και το θεό, συνδέονται στενά με ένα κοινό δόγμα, το οποίο μπορούμε να συνοψί­σουμε σε ελάχιστες σειρές: Ο κόσμος που βρί­σκεται πιο μακριά δεν συμπλέκεται και δεν επηρεάζει σημαντικά τον κόσμο που μας περιβάλλει πιο άμεσα εδώ στη γη, ούτε και τη ζωή μας. Έτσι εύκο­λα οι άνθρωποι αφαιρούν όλη την πραγμα­τικότητα που εκτιμούν απομακρυ­σμένη ή ανύπαρκτη, για να εκμεταλ­λευτούν τις δυνα­τότητες που αντιλαμ­βάνονται επιφανειακά στον κόσμο. Αυτή είναι μια βιαστική άποψη που πε­ριέχει ένα μέρος αλήθειας, ενώ την υπόλοιπη αλήθεια την κρύβουμε με τη λέξη «τύχη».

 

ποτέ δεν θα μάθεις...Αν σκεφτούμε για τη ζωή και τον άνθρωπο με την εκτίμηση ότι ο κόσμος είναι πιο μεγάλος και τα φαινόμενα πιο ανάμεικτα απ' όσο νομίζουμε, με αυτή τη σκέψη σίγουρα δεν θα αυξήσουμε τις γνώσεις μας. Με τέτοιες σκέ­ψεις δεν θα γίνουμε πουθενά ειδικοί και δεν έχουμε μεγάλες προσ­δοκίες για δημιουργική δράση. Ωστόσο, απο­καλύπτεται και ανα­βαθμίζεται ο τρομερός ρόλος της άγνοιας για τη ζωή και πώς η ζωή παρασύρεται από τις πληροφο­ρίες. Η φροντίδα για την πνευματική καλλιέργεια γίνεται απαραίτητη όχι για την επαγ­γελματική απο­κατάσταση, αλλά συνολικά για την καλύτερη τύχη στη ζωή. Οι υπερβολικές προσδοκίες από την εξωτερική δράση ελατ­τώνονται, η δράση φρενάρεται, οι επιτυχίες υπο­βαθμίζονται, αναγνωρί­ζουμε την υπευθυνότητά μας και σταματάμε ένα πλήθος άσκοπων και εγω­ιστικών προσπαθειών, συγκρίσεων και αντα­γωνισμών, που γίνονται μόνο και μόνο επειδή με τη σκέψη μας περιορίζουμε την πραγμα­τικότητα στην ανθρώπινη κοινωνία. Σε αντίθεση με την παρα­πλανητική λογική ορισμέ­νων, οι οποίοι μας ζητούν ή μας παρακινούν να συμ­μετέχουμε σε προσπά­θειες με τυφλή εμπιστοσύνη... Με ψέματα και με όνειρα που αγνοούν το φυσικό κόσμο και τους νόμους μιας κοινής πραγματικότητας μην περιμένουμε μια καλύτερη κοινωνία για τους ανθρώπους. Προετοιμαστείτε για τα χειρότερα!

 

 

ψέματα και φαντασιώσεις...

 

 

 

//////////////////////////

 

pdf>>>► Κατεβάστε και εκτυπώστε αυτή τη σελίδα... με ακόμα περισσότερες σκέψεις 

 

 

 

ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΟΣΟ ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ! >>>

 

     
 

ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ

 
 

 

ΤΑ ΠΙΟ ΦΑΝΕΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ >>>

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

+Ηθική  /  Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

 

 

 

-

 

<•> Περισσότερα στα βιβλία

 

κόσμος και ανθρώπινη ανοησία

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στο μυαλό

αισθητήρια όργανα

>ο<Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα ► >>>►

 

 

the-background

Go to Top

 

© copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2020

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ            symbol of eye in red rings            ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px