ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΕΓΩΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

 


Gr-lang Eng language

ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΗ !

???

 

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑΣ...

 

ΕΞΑΠΑΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ (ακόμα λες ότι δεν ήξερες;)

 

 

Ένα επιχείρημα για την Ηθική ως παγκόσμια επιστήμη (του Πνευματικού Προσανατολισμού)

Αναζητώντας έναν επαρκή σκοπό για να ζούμε... έτσι η σκέψη και η αναζήτηση επιβάλλουν να ζήσουμε. (Το "επιχείρημα της ηθικής ανα­ζήτησης", μπορεί να ονομαστεί).

 

αναζήτηση επαρκούς σκοπού

 

«Αναζητώντας να γνωρί­σουμε αν υπάρχει ένας επαρ­κής σκοπός για να θέ­λουμε να υπάρχουμε, ποιος είναι και πώς η ζωή αξιο­ποιείται, τότε αρχίζουμε να επι­τελούμε με βεβαιότητα έναν τέτοιο σκοπό, ανεξάρτητα από την επάρκεια της γνώσης μας και υπάρχει δεν υπάρχει ο Θεός. Ακόμα και αν θα έπρεπε ν’ αυτο-εκμη­δενιστούμε, έχου­με ξανά την ίδια βεβαιότητα, εκ των προτέρων, ότι δεν είμαστε σε αντίθεση με αυτόν τον αρνητικό σκοπό, γιατί η επιτέλεσή του δεν επιτρέπεται πριν να γνωρίσουμε το αν επιτρέπεται. (...) με την αυτο-εκμηδένισή μας δε θα μπορούσαμε να επι­τελέσουμε τον προδρομικό σκοπό μας, που είναι η αναζήτηση και η γνώση».

 (Από το βιβλίο Η Θεολογία της Επιστήμης, σελ. 379)

 

Αναζητώντας έναν επαρκή σκοπό για να ζούμε... έτσι η σκέψη και η αναζήτηση επιβάλλουν να ζήσουμε. Μια πρώτη εφαρμογή αυτού του αξιώματος.

Όμως παρατηρούμε, ότι στη φύση πολλές μορφές ζωής αγωνίζονται για να επιβιώσουν χωρίς να αναζητούν έναν επαρκή σκοπό και χωρίς τέτοια πνευματική αναζήτηση.  Την τύχη και το μέλλον αυτών των μορφών ζωής, όπως και τι κάνουν στη ζωή τους, τα έχουμε αντιληφθεί.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, επίσης σκέφτονται για οτιδήποτε και προσπαθούν για όλα, και χρησιμοποιούν τις πνευματικές δυνατότητές τους για να επιβιώσουν. Συνεχίζουν τη ζωή τους χωρίς να έχουν ανάγκη για έναν επαρκή σκοπό και χωρίς τέτοια πνευματική αναζήτηση. Έχουν συμβιβαστεί με τη διαπίστωση ότι είναι περαστικοί από τον κόσμο και ότι ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να χάσουν τη ζωή τους. Η αναζήτηση ενός επαρκούς σκοπού για να ζήσουν είναι γι' αυτούς μια άσκοπη προσπάθεια και αντιθέτως δεν διευκολύνει για να ζήσουν απερίσκεφτα, μεροληπτικά και όπως επιθυμούν με τις φαντασιώσεις τους και με την ανεπάρκεια της γνώσης τους.

δύο ηλικιωμένοι

Την ανεπάρκεια της γνώσης τους δεν την αντι­λαμβάνονται, ενώ με τις σκέψεις τους νομίζουν ότι θα φέρουν την πραγμα­τικότητα έτσι όπως αυτοί φαντάζονται. Η ευπιστία και η υπέρ­μετρη βεβαιότητα είναι μερικά σημάδια της απερισκεψίας τους και της αδιαφορίας τους να ανα­ζητήσουν έναν επαρκή σκοπό της ζωής. Διότι η αναζήτηση ενός επαρκούς σκοπού δεν επιτρέπει την ευπιστία και την υπέρ­μετρη βεβαιότητα, που γι' αυτούς είναι απαραίτητα για να μη μείνουν άπρακτοι και ήσυχοι. Έχουν προσδοκίες και ανάγκες, που δεν θα εξυπηρετηθούν με την αμφι­σβήτηση, με την πνευματική αναζήτηση και με την αμερό­ληπτη σκέψη.

 

 

απόσπασμα βιβλίου

<•> Στην άποψη για την παράνοια του υλιστικού τρόπου ζωής και για τον έξυπνο εγω­κεντρισμό του αισθησιο­κρατικού ανθρώ­που προσεγ­γίζουμε από τέσσερις διαφο­ρετικές κα­τευθύνσεις της έρευνας:

· Αν συγκεντρώσουμε τις προσω­πικές παρατηρήσεις εγωισμού και ανοησίας από την καθημερινή ζωή. (Κοινωνιο­λογικές και ψυχο­λογικές παρα­τηρήσεις). Η καταγραφή της ιστορίας επίσης ενισχύει αυτή την άποψη.

· Από τις σκέψεις για τη χρησιμότητα της γνώσης στη ζωή, για τη μερο­ληπτική λογική και τις πνευματικές αδυναμίες, πάλι παρα­τηρούμε την προοπτική της γνώσης για την εξαπάτηση, για την φλυαρία και για την άσκοπη δράση.

· Από τις σκέψεις απ' ευθείας για το νόημα της ζωής, πάλι θα βρούμε χάσματα γνώσης, περι­στασιακές αξίες, εφήμερους στόχους, υπερ­βολικές εκτιμήσεις και την ανάγκη για έναν τελικό σκοπό, πέρα από την πραγματο­ποίηση όλων των άλλων επιθυμιών.

· Από τις κοσμολογικές σκέψεις πάλι εξάγεται σαν συνέπεια η ανοησία και η πλάνη στην περιορισμένη ζωή σε αντίθεση με την ανωτερότητα ενός παγκόσμιου πνεύματος (Θεός) χωρίς εξωτερική δράση.

 

Από τότε που οι άνθρωποι έμαθαν να γράφουν ... >>>

Μερικές από τις πρώτες σκέψεις για τη ρύθμιση της ζωής ...>>>

Εξαπατάς τον εαυτό σου (μη λες ότι δεν ήξερες!) ...>>>

Περιόρισε τη βεβαιότητα, αύξησε την αμφιβολία σου!...>>>

Εγωισμός & Παράνοια ...>>>

Αν ο πνευματικός προσανατολισμός δεν ήταν επιστήμη...>>>

Πνευματικές αξίες μέσα σε δύο ποιήματα ...>>>

 

 

 

 

 
 

ηθική χωρίς γνώση... και γνώση χωρίς ηθική...

 

 

ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ

-

Τα πιο φανερά σημάδια ότι προσφέρονται σωστές απαντήσεις και σκέψεις που διευκο­λύνουν μια θεωρητική έρευνα >>> 

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή: >>>

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

>>>ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ <<< 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

βέλη προς κέντροΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα  >>>►

 

 

Go to Top