ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΔΙΑΦΩΝΙΑ & ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ [29]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

"ΡΑΒΕ - ΞΗΛΩΝΕ, ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΟΥ ΛΕΙΠΕΙ"

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

28

 

<•> ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕ­ΤΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΤΑ­ΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

δημόσιος λόγοςΌταν η πλειοψηφία εκφράζεται μέσω της εκλογικής διαδικασίας -από ορισμένα πολιτικά πρόσωπα και από τα κόμματα- δεν έχει ζητήσει να διαβάσει κάποιο συμφωνητικό, το οποίο θα περιγράφει και θα προβλέπει με ακρίβεια (και ψιλά γράμματα) τι ακριβώς θα υλοποιήσουν και θα σχεδιάσουν οι εκπρόσωποί τους και τι ακριβώς θα αλλάξουν στη λειτουργία του κράτους και πώς θα αντιμετωπίσουν μερικά έκτακτα γεγονότα, τα οποία είναι πιθανά. Η ψήφος προσφέρεται σαν υπογραφή βιαστικά, με ελπίδα και με εμπιστοσύνη, έτσι όπως συνήθως οι άνθρωποι υπογράφουν μια συνηθισμένη σύμβαση για παροχή υπηρεσιών. Η πλειοψηφία δεν απαιτεί την τέλεια συμφωνία με τους πολιτικούς εκφραστές της, δεν ζητάει την απόλυτη συνέπεια και την εφαρμογή μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας των σχεδίων, δεν απαιτεί την πρόβλεψη όλων των πιθανών καταστάσεων και την εφαρμογή μόνο των εύκολων και των ευχάριστων σχεδίων. Πολλοί άνθρωποι και ψηφοφόροι δεν μπορούν να ενη­μερώνονται καλά και για όλα τα πολιτικά ζητήματα και τις εξελίξεις. Αναγνωρίζουν, ότι αυτοί οι ίδιοι δεν είναι προετοιμασμένοι για να συμ­μετάσχουν στην πολιτική σαν μέλη ή σαν υποψήφιοι. Από τις πολιτικές αντι­παραθέσεις και συζητήσεις περισσότερο φαντάζονται παρά καταλαβαίνουν. Μπορούν να σχηματίζουν εύκολα μια άποψη, χωρίς να χρειαστεί να σκεφτούν. Αν κάτι δεν τους αρέσει τότε επιλέγουν το αντίθετο και αν διαφωνούν, τότε σκέφτονται την ακριβώς αντίθετη άποψη. Όταν επιλέγουν πρόσωπα και ομάδες για εκ­προσώπηση και ανάληψη ευθυνών, επίσης δεν έχουν αρκετή ενημέρωση, δεν έχουν διαβάσει προσεκτικά τα προγράμματα, εκτιμούν από ενδείξεις και με άσχετες παρατηρήσεις (κι εντυπώσεις) και ίσως δεν έχουν επίγνωση για την αξία της επιλογής τους. Εάν κάτι γίνεται φανερά και αποδεδειγμένα για την καλυτέρευση της ζωής τους, η πλειοψηφία δεν θα το εμποδίσει. Όπως δεν εμπόδισε την εφαρμογή αποφάσεων και σχεδίων για τα οποία είχε διαφωνήσει, αλλά οι πανούργοι βρήκαν τους τρόπους για να προ­ετοιμάσουν την πλειοψηφία να δεχτεί τις αλλαγές αδιαμαρτύρητα ή με τις ελάχιστες αντιδράσεις!

πολιτική με μάσκαΟι άνθρωποι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν οποιονδήποτε εμφανιστεί με δική του πρωτοβουλία σαν ικανός να εξυπηρετήσει, να επιτύχει συ­νεργασίες, να εκπροσωπήσει και να εργαστεί για την καλυτέρευση της ζωής μέσα στην κοινωνία. Οι περισσότεροι δεν είχαν ποτέ την υπομονή, την εμπειρία, την αυτο­πεποίθηση και τη γνώση για να ζητήσουν ένα διατυπωμένο συμβόλαιο για τη συμβίωσή τους και με την αξίωση να το υπο­γράψουν όλοι. Αν αντιληφθούν ότι η καθημερινή ζωή τους είναι πιο ασφαλής, ότι δεν στερούνται τα απαραίτητα για την επιβίωση και ότι η ζωή και το μέλλον τους δεν κινδυνεύει από την έκφραση της διαφορετικής άποψής τους και από ορισμένες ιδιαι­τερότητές στη ζωή τους, τότε λίγο θα τους ενδιαφέρει πώς ορίζεται η ελευθερία και η δημοκρατία. Είναι διαπιστωμένο από την παγκόσμια ιστορία, ότι οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να ανεχθούν και να συγχωρέσουν ακόμα και παρανομίες, κατα­χρήσεις, υπερβολές, ανισότητες και εγκλήματα των πολιτικών προσώπων, αν αυτοί δεν υπο­κινηθούν. Χωρίς να έχουν φιλοσοφήσει, αντι­λαμβάνονται κάπως, ότι δεν είναι εύκολο ή δυνατό να ζήσουν σε ένα κόσμο και σε μια κοινωνία χωρίς προβλήματα, με εξα­σφαλισμένη την καλή τύχη τους και ότι ο άνθρωπος γενικά δεν είναι τόσο αξιόπιστος, ειλικρινής, αμερόληπτος και χωρίς τρομερά ελαττώματα. Το αντι­λαμβάνονται διότι κάπως αναγνωρίζουν και την προσωπική αδυναμία τους, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αντιλαμ­βάνονται πώς αυτοί οι ίδιοι επίσης θα έπρατταν, πολλές φορές και με πολλές ευκαιρίες, έτσι όπως τώρα καταδικάζουν τις αδυναμίες και την ανευθυνότητα των πολιτικών προσώπων. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν και ν' ανεχθούν τις ακρότητες, το ψέμα και τη μερο­ληπτική εξυπηρέτηση, όταν η καθημερινή ζωή τους κινδυνεύει και γίνεται πιο δύσκολη, απ' όσο αν ζούσαν ομαδικά μέσα στα δάση σαν κοινά ζώα. Όταν σχεδόν όλη η δική τους ζωή και των αγαπημένων τους προσώπων περνάει με αγωνία, όπως στα έργα τρόμου, και όταν βλέπουν σε τι ανισόρ­ροπη κοινωνία "με το συμβόλαιο Φραγκεστάιν" θα ζήσουν τα παιδιά τους' με δυσκολίες πολλαπλάσιες από αυτές των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που ποτέ δεν κερδίζουμε. Δεν είναι μόνο η επιβίωση για το άτομο που εμποδίζεται και γίνεται δύσκολη, με τη συμμετοχή του κράτους και ιδιαίτερα με την εξάρτηση της επιβίωσης από μια αμειβόμενη εργασία. Εμποδίζεται η πραγματο­ποίηση της φυσικής επιθυμίας για οικογένεια, ενώ τα υπεύθυνα άτομα περιέρχονται σε μια πιο θλιβερή θέση, να αδυνατούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους ή να αντι­λαμβάνονται εκ των υστέρων το θλιβερό μέλλον των παιδιών σε μια ανι­σόρροπη κοινωνία. 

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>